Nội dung mới nhất bởi chudinhxinh

 1. chudinhxinh

  Khai thuế TNCN tháng quý

  Khai thuế TNCN tháng quý Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 hiệu lực từ ngày 05/12/2020) Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quí: Khai thuế theo Quý: áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ...
 2. chudinhxinh

  Quy trình 04 bước khi làm BCTC

  Quy trình 04 bước khi làm BCTC Làm BCTC là quá trình tổng hợp cũng không khó cũng không dễ cho người không biết ++ Bước 01: tìm hiểu loại hình công ty doanh nghiệp đang làm sổ sách - Xây dựng: liên quan dự toán và hồ sơ xây dựng phải hiểu và biết đọc dự toán...
 3. chudinhxinh

  Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân & Quyết toán thuế TNCN

  Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân & Quyết toán thuế TNCN – Thời điểm tính thuế TNCN là khi nào?& Quyết toán thuế TNCN? – Thời điểm quyết toán thuế TNCN là khi nào? ***Căn cứ: – Tại Điều 28, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 – Khoản III mục 1/1.1 Công...
 4. chudinhxinh

  Khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

  Khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng – Hướng dẫn khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng? – Cách phân bổ khấu hao đối với tài sản cố định đã qua sử dụng? – Cách tính khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng? – Thời gian khấu hao TSCĐ - lưu ý đối với TSCĐ đã qua...
 5. chudinhxinh

  Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán 1 phần bằng tiền mặt

  Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán 1 phần bằng tiền mặt Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng và 1 phần bằng tiền mặt, có được khấu trừ thuế GTGT? Có được tính vào chi phí hợp lý hay không? Căn cứ văn bản pháp lý nào? *Căn cứ: +++Về thuế GTGT: Nghị định số...
 6. chudinhxinh

  Quyết toán TNCN thử việc

  Quyết toán TNCN thử việc Lao động thời vụ & lao động thử việc quyết toán TNCN như thế nào? Khi quyết toán chọn phụ lục nào? ---> Căn cứ: Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21...
 7. chudinhxinh

  Chi phí quảng cáo Google, Facebook

  Chi phí quảng cáo Google, Facebook – Quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế? – Quảng cáo trên Facebook, Google có được tính chi phí hợp lý? – Hồ sơ thủ tục cần có? ----> Căn cứ: – Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/ về thuế GTGT; – Điều...
 8. chudinhxinh

  Hợp dồng thời vụ và hợp đồng khoán việc

  Hợp dồng thời vụ và hợp đồng khoán việc ---> Căn cứ: Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Tại Điểm b.3, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 ---> Theo đó: + Hợp đồng lao động + HĐLĐ >= 1 tháng phải tham gia bảo hiểm bắt...
 9. chudinhxinh

  Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản

  Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản ---> Căn cứ: – Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 thanh toán bằng tiền mặt – Điều 3 Thông Tư Số: 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 ---> Theo đó: ***Vậy kết luận: Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản khi doanh nghiệp mới thành lập -> Pháp...
 10. chudinhxinh

  Thuế GTGT Quyền Sử Dụng Đất

  Thuế GTGT Quyền Sử Dụng Đất ---> Trường hợp: - Chuyển quyền sử dụng đất có phải đóng thuế GTGT ? - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tính thuế GTGT không? - Chính sách thuế GTGT với chuyển quyền sử dụng đất ---> Căn cứ: - Luật thuế Giá trị gia tăng số...
 11. chudinhxinh

  Thuế GTGT gia công tàu đánh cá

  Thuế GTGT gia công tàu đánh cá - Thuế GTGT gia công tàu đánh bắt cá chịu thuế suất bao nhiêu phần trăm? - Căn cứ pháp lý quy định các năm như thế nào? ---> Căn cứ: - Khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các...
 12. chudinhxinh

  Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành

  Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành ---> Trường hợp: Doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn mà chưa hoàn thành việc thông báo phát hành sẽ bị xử lý như thế nào? ---> Như vậy: Từ ngày 12/6/2017: gửi mẫu TB01/AC chậm nhất 02 ngày trước khi sử dụng theo Thông tư 37/2017/TT–BTC sửa đổi...
 13. chudinhxinh

  Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

  Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu – Đại lý thu hộ doanh thu cho hãng nước ngoài có phải kê khai tính thuế nhà thầu? ---> Căn cứ: + Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 – Khoản 1, Điều 12 Thuế GTGT ---> Theo đó: – Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x...
 14. chudinhxinh

  Giá thành Sản xuất Gạch không nung

  Quy trình tính giá thành Sản phẩm: Gạch không nung Có 2 Quy trình sản xuất (chọn 1 trong 2 tùy vào quyết định doanh nghiệp) Sản xuất thủ công Misa Sản xuất tự động Misa 1-Quy trình giá thành sản xuất thủ công Sổ sách Misa-Giá thành Excel -> Bước 1: Xuất kho Nguyên vật liệu 152 Vào PM Misa ->...
 15. chudinhxinh

  Xin file quản lý nhập xuất tồn và công nợ

  ***Kế toán kho excel 1/Mẫu nhập xuất tồn kho mẫu 01: – Phiếu nhập kho – Phiếu xuất kho – Tổng hợp nhập xuất tồn Mẫu này hạn chế do nhập xuất tách biệt làm hai sheet nên không thể làm thẻ kho chi tiết cho từng nguyên vật liệu http://www.mediafire.com/file/jqzbwrbmh52hx6t/KE+TOAN+KHO+MAU+01.rar...
Top