Phụ cấp ăn trưa cho người lao động

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Phụ cấp ăn trưa cho người lao động

Phụ cấp ăn trưa, trường hợp nào bị tính thuế TNCN?

-> Căn cứ:


  • Khoản chi tiền ăn ca dưới các hình thức trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn được miễn thuế TNCN và không bị khống chế hạn mức - Tại điểm g.5 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015) của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập từ tiền lương, tiền công
  • Nếu chi bằng tiền, chỉ được miễn thuế TNCN phần tiền ăn ca, ăn trưa trong hạn mức 730.000 đồng/người/tháng, phần chi vượt phải khấu trừ thuế - Khoản 4 Điều 22 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội
Đối với khoản chi nghỉ mát, nếu chi riêng từng người lao động thì phải khấu trừ thuế TNCN, ngược lại nếu chi chung cho tập thể thì được miễn thuế (điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

  • Đối với các khoản chi từ quỹ công đoàn như: chi nâng cao kỹ năng nghề, chi thành lập công đoàn, chi tổ chức phong trào thi đua..., nếu phù hợp với quy định tại Điều 26/27 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Quốc hội thì cũng được miễn thuế TNCN.
  • Về thuế TNCN đối với các khoản chi liên quan đến dịch Covid-19, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021.
-> Chi tiết:

- Công văn 51438/CTHN-TTHT ngày 01/12/2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

-> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top