Doanh nghiệp sản xuất phần mềm

chudinhxinh

Member
Hội viên mới

Doanh nghiệp sản xuất phần mềm​

Doanh nghiệp của mình hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Thông Tư 96/2015 thì phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Căn cứ Phụ lục 1 Thông tư 09/2013/TT-BTTTT

- Căn cứ điều 5 thông tư 16/2014/TT-BTTTT


Quy trình sản xuất phần mềm phải thông qua 7 bước sau:

1. Xác định yêu cầu.

2. Phân tích và thiết kế.

3. Lập trình, viết mã lệnh.

4. Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm.

5. Hoàn thiện, đóng gói phần mềm.

6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành phần mềm.

7. Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm.

-> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top