Thuế TNCN cho lao động đã về hưu

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Thuế TNCN cho lao động đã về hưu

Phần tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc thu nhập được miễn thuế TNCN – Tại Điểm k, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/8/2013
quy định các khoản thu nhập được miễn thuế

Doanh nghiệp ký HĐLĐ với cá nhân đã nghỉ hưu >= 03 tháng thì khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.

+ Hồ sơ làm chi phí hợp lý: Hợp đồng lao động, bảng lương, chấm công…Sổ lương hưu hàng tháng

+ Doanh nghiệp chỉ quyết toán tổng số tiền thu nhập từ lương thưởng tại doanh nghiệp không bao gồm khoản thu nhập từ lương hưu theo biểu thuế lũy tiến từng phần

+ Nếu cá nhân đó thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thay thì công ty quyết toán thuế thay cho cá nhân.


Khấu trừ 10%/ Tổng thu nhập: Dành cho không ký hợp đồng hoặc ký HĐLĐ dưới < 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên (không phân biệt có mã số thuế hay không).

***Chi tiết tại:


  • Điều 3 & Điều 25, 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/8/2013.
  • Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định thu nhập được miễn thuế
  • Công văn 4375/CT-TTHT ngày 05/05/2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
---> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top