Thuế TNCN đối với quà tết

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Thuế TNCN đối với quà tết
Công văn số 3300/CTHPH-TTHT ngày 17/10/2022 của Cục Thuế TP Hải Phòng hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với quà tết, tiền vận chuyển đồ cá nhân

----------------------


1-Trường hợp Công ty mua quà tết âm lịch cho NLĐ vào tháng 12 và tặng cho nhân viên vào ngày 25/01 của năm sau thì đây là khoản lợi ích mà NLĐ được hưởng nên khoản quà tặng này được tính vào TNCT khi tính thuế TNCN, kỳ tính thuế là tháng 1, khi NLĐ nhận quà tặng.

2-Công ty chi trả tiền vận chuyển đồ cá nhân của chuyên gia đã kết thúc hợp đồng về nước, chi phí này được công ty vận chuyển phát hành hóa đơn sau thời điểm chuyên gia kết thúc hợp đồng thì đây là khoản chi phục vụ cho cá nhân nên thuộc diện tính vào TNCT TNCN của chuyên gia.

3-Người lao động của Công ty là chuyên gia nước ngoài kết thúc hợp đồng và về nước vào ngày 30/11. Tháng 11, Công ty thanh toán 2 lần tiền lương, 1 lần thanh toán tiền lương tháng 10 vào ngày 5/11, 1 lần thanh toán tiền lương tháng 11 vào ngày 29/11 cho chuyên gia. Người lao động trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế hoặc ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế TNCN trước khi xuất cảnh trong đó: kỳ quyết toán thuế từ 01/01/2022 đến ngày 30/11/2022, TNCT TNCN là toàn bộ thu nhập được chi trả từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022.

-> Nguồn: Cục Thuế TP Hải Phòng.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top