chudinhxinh

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • chudinhxinh
   chudinhxinh đã đăng chủ đề mới.
   Quyết toán thuế TNCN -> Căn cứ: Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý...
  • chudinhxinh
   chudinhxinh đã đăng chủ đề mới.
   Chi phí hỗ trợ tiền ăn Ca, suất ăn công nghiệp *Bộ hồ sơ kiểm toán: - Hóa đơn Cơm - Chứng từ thanh toán + Ủy nhiệm chi + Phiếu...
  • chudinhxinh
   chudinhxinh đã đăng chủ đề mới.
   Thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên -> Căn cứ: - Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập...
  • chudinhxinh
   chudinhxinh đã đăng chủ đề mới.
   Doanh nghiệp sản xuất phần mềm Doanh nghiệp của mình hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo...
  • chudinhxinh
   chudinhxinh đã đăng chủ đề mới.
   MỘT SỐ LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÁC VIỆC CẦN LÀM ----------------------------------------------- “CÁC BƯỚC KIỂM TRA KHI LẬP...
  • chudinhxinh
   chudinhxinh đã đăng chủ đề mới.
   Thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên -> Căn cứ: - Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập...
  • chudinhxinh
   chudinhxinh đã đăng chủ đề mới.
   Kê khai Thuế GTGT hàng nhập khẩu -------------------- 1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu: - Chứng từ nộp thuế GTGT khâu...
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top