Phân tích báo cáo tài chính CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) Quý 1/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động tài chính và đầu tư trong khoảng thời gian qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp hiện đang có xu hướng tăng nhẹ ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy điều này khá tích cực vì dòng tiền từ hoạt động kinh doanh có xu hướng tăng trưởng rất mạnh so với kỳ trước đó.
1655560423857.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đang thấp hơn 2.5. Với mức chỉ số như hiện tại, tính thanh khoản của doanh nghiệp đang nằm ở mức trung bình. Doanh nghiệp có thể vẫn chi trả được các mức nợ ngắn của mình khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc họ sẽ gặp một số vấn đề về tài chính.
1655560508820.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm ở trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung. Họ vẫn chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời gian này.
1655560592920.png


Lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động kinh doanh chính của họ. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh của mình sao cho hiệu quả hơn so với kỳ trước đó. Đây cũng được coi là sự tăng trưởng bền vững và lâu dài của doanh nghiệp.
1655560833152.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm là do doanh nghiệp đã kiếm được ít lợi nhuận hơn ở khoảng thời điểm đó.
1655560897087.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với một TSSL khá ấn tượng.
Việc ROE có xu hướng tăng trưởng trong kỳ vừa qua là nhờ Hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp có sự cải thiện ở khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp đã kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản hiện có của họ, đây cũng được coi là nguồn lực từ chính bên trong của doanh nghiệp.
1655561032017.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kỳ vừa qua là Phải thu ngắn hạn và Tổng hàng tồn kho. Với Phải thu ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng trong khoảng thời gian qua, còn đối với Tổng hàng tồn kho, khoản mục này thể hiện một xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1655561165400.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, Nợ/TTS của doanh nghiệp nằm ở mức không an toàn. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình.
1655561255148.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời gian trên, chi phí đầu tư nằm ở mức khá cao, có năm còn cao hơn cả chi phí khấu hao được trích, tuy nhiên ở năm gần nhất mức đầu tư có phần giảm khá mạnh so với trước kia.
1655561352567.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với mức tăng trưởng như trên, doanh nghiệp thu hút được các NĐT cùng tham gia góp vốn với mình
1655561428176.png


Lợi nhuận sau thuế của kỳ hiện tại tăng 9% so với kỳ trước đó. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng qua các kỳ.
1655561490838.png


6. Phân tích ngành nghề
1655561572122.png

GIL nằm trong Top 10% công ty có điểm số cao nhất. GIL cao hơn so với bình quân toàn thị trường.
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô lớn trong ngành.


(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online

Bài phân tích của một số DN chung ngành:
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) Quý 1/2022: Phân tích báo cáo tài chính CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) Quý 1/2022:
 
Anh chị có thể xem thêm Quý trước đó của GIL (Quý 4.2021) tại đây:
Phân tích BCTC CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) quý 4/2021
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top