Phân tích báo cáo tài chính CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) Quý 1/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền chủ yếu từ hoạt động tài chính và một phần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư của họ trong kỳ vừa qua.
Dòng tiền thuần của công ty ở kỳ hiện tại đang có xu hướng giảm bởi vì nguồn tiền kiếm được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang có xu hướng giảm so với kỳ trước đó.
1655466527655.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đang thấp hơn 1. Với chỉ số như hiện nay, tính thanh khoản của công ty đang nằm ở mức rất thấp so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đang có dấu hiệu sử dụng nguồn vốn lưu động của mình để đi đầu tư dài.
1655466656678.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi thuần của doanh nghiệp có xu hướng không đổi so kỳ trước đó. Với chỉ số như vậy, doanh nghiệp có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp lúc này vẫn chưa thể chủ động được kênh phân phối của riêng họ.
1655466803075.png


Lợi nhuận của doanh nghiệp kiếm được ở trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động kinh doanh chính của họ. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải tiến và phát triển các chính sách kinh doanh ngày càng hiệu quả và hợp lý hơn so với trước đây, nhằm đáp ứng được mục tiêu đề ra. Đây cũng được coi là sự tăng trưởng bền vững và lâu dài của bất kỳ doanh nghiệp nào.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của DN có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể so với kỳ trước.
1655467001399.png


ROE có xu hướng tăng trong năm vừa qua là nhờ vào việc doanh nghiệp đã kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời gian này.
1655467058775.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
Việc ROE không có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là do hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp không có sự cải thiện ở khoảng thời gian này. Doanh nghiệp không thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản hiện có, cũng là nguồn lực bên trong của họ.
1655467168615.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất của danh mục tài sản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua là Tổng hàng tồn kho và Tài sản cố định. Với Tổng hàng tồn kho, khoản mục này có xu hướng giảm so với kỳ trước đó, còn Tài sản cố định thể hiện một xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1655467345582.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại có xu hướng giảm so với kỳ trước đó. Với chỉ số ở thời điểm hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình.
1655467436988.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của DN có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua, mức tăng trưởng đủ để thu hút được các NĐT cùng tham gia vào góp vốn.
1655467548076.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 77% so với kỳ trước đó. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng qua các kỳ.
1655467665287.png


6. Phân tích ngành nghề
1655467746938.png

TNG có điểm số nằm ở nhóm trung bình.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật nhưng có những rủi ro trong giao dịch và biến động giá cổ phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh nhưng dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top