Xử lý hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Mới đây, ngày 16/5/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1798/TCT-TTKT về rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp, trong đó công bố danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn (chủ yếu là các doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh và có một số doanh nghiệp tại Hà Nội).

Theo yêu cầu của Tổng cục Thuế, các Cục Thuế tại các địa phương sẽ tiến hành rà soát hoá đơn bán ra của 524 doanh nghiệp ở trên trong năm 2020, 2022 và 2022. Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp trong danh sách nêu trên, doanh nghiệp sử dụng hoá đơn phải giải trình làm rõ việc sử dụng hóa đơn để khấu trừ thuế GTGT/hoàn thuế GTGT, tính vào chi phí tính thuế TNDN, hợp thức hàng hóa mua trôi nổi, buôn lậu, v.v. với cơ quan thuế quản lý.

Ngoài ra chi cục thuế TP. Dĩ An ban hành công văn 2387/CCT-KT2 ngày 18/4/2023, kèm theo việc công bố danh sách 52 công ty bỏ điểm. Thông báo đến người nộp thuế thực hiện và chịu trách nhiệm về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của các hóa đơn liên quan đến 52 doanh nghiệp.

Có thể thấy tình trạng doanh nghiệp bỏ trốn, không hoạt động tại địa điểm kinh doanh vẫn còn diễn ra rất nhiều. Nhiều doanh nghiệp thắc mắc về việc làm sao để nhận biết hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng hoạt động và hướng xử lý các trường hợp này khi doanh nghiệp không may gặp phải? Để tìm được câu trả lời cho vấn đề này, các bạn hãy tham khảo bài viết sau đây nhé.

1.jpg

(Ảnh: Internet)

1. Cục thuế Bình Định khuyến cáo về 10 hành vi sử dụng hoá đơn phạm pháp

1.1 Hoá đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

1.2 Hoá đơn: giả, chưa có hoặc hết giá trị sử dụng; hoá đơn bị ngừng sử dụng do nợ thuế.

1.3 Hoá đơn chưa có mã của CQT đối với trường hợp sử dụng hoá đơn có mã.

1.4 Ngày lập trên hoá đơn từ ngày CQT xác định không hoạt động.

1.5 HĐ có ngày lập trước ngày CQT xác định không hoạt động nhưng CQT hoặc công an đã có kết luận là hoá đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hoá đơn.

1.6 HĐ không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc; tẩy xoá, sửa chữa không đúng quy định.

1.7 HĐ khống (không có thật một phần hoặc toàn bộ); hoá đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc lập hoá đơn khống, lập hoá đơn giả.

1.8 HĐ có sự chênh lệch về giá trị hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên.

1.9 HĐ để quay vòng khi vận chuyển hàng hoá trong khâu lưu thông hoặc dùng hoá đơn này để chứng minh HHDV khác.

1.10 HĐ của tổ chức, cá nhân khác để hợp thức hoá mua vào hoặc bán ra.

2. Sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn có bị phạt không?

Việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn có rủi ro là hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và sẽ bị phạt vi phạm hành chính.

Theo điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì:

Điều 28. Xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định này.

Tuy nhiên mức xử phạt này không áp dụng với hành vi sau đây:

- Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm nhưng khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện, người mua chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.

- Sử dụng hóa đơn không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.

3. Cách xử lý hóa đơn đầu vào đối với doanh nghiệp bỏ trốn?

3.1 Theo hướng dẫn của công văn số 11797/BTC-TCT ngày 22/08/2014 của Tổng Cục thuế:


Về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với những doanh nghiệp có mua hàng hóa, sử dụng hóa đơn đầu vào trực tiếp của doanh nghiệp và doanh nghiệp trung gian ngừng kinh doanh, bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh có dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp nhưng chưa có kết luận chính thức của cơ quan thuế hoặc các cơ quan chức năng (bao gồm cả trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm trước ngày Bộ Tài chính ban hành công văn số 7527/BTC-TCT), thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 13706/BTC-TCT ngày 15/10/2013 và Công văn số 1752/BTC-CTC ngày 10/2/2014 của Bộ Tài chính: cụ thể đối với một số trường hợp thực hiện như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT thì Cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để tạm dừng kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chờ kết quả chính thức cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp chỉ được thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn không có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ thuế GTGT thì cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ. Trường hợp doanh nghiệp khẳng định việc mua bán hàng hóa và hóa đơn GTGT đầu vào sử dụng kê khai khấu trừ là đúng quy định thì doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời cơ quan thuế phải thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp để kết luận và xử lý vi phạm theo quy định. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra phải thực hiện xác minh, đối chiếu với doanh nghiệp có quan hệ mua bán về một số nội dung.

+ Kiểm tra, xác minh về hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa (nếu có); hình thức giao nhận hàng hóa; địa điểm giao nhận hàng hóa; phương tiện vận chuyển hàng hóa; chi phí vận chuyển hàng hóa; chủ sở hữu hàng hóa và nguồn gốc hàng hóa (trước thời điểm giao nhận hàng hóa)

+ Kiểm tra xác minh về thanh toán: Ngân hàng giao dịch; đối tượng nộp tiền vào tài khoản để giao dịch; số lần thực hiện giao dịch; hình thức thanh toán; chứng từ thanh toán.

+ Kiểm tra xác minh về xuất khẩu hàng hóa: Tờ khai hải quan có xác nhận thực xuất của Cơ quan hải quan; chứng từ thanh toán qua ngân hàng; Vận đơn (nếu có).

Qua thanh tra, kiểm tra nếu xác minh được việc mua bán hàng hóa là có thực và đúng với quy định của pháp luật thì giải quyết cho doanh nghiệp được khấu trừ, hoàn thuế GTGT; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp cam kết nếu trong các hồ sơ, tài liệu doanh nghiệp xuất trình cho cơ quan Thuế sau này phát hiện có sai phạm, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, có dấu hiệu tội phạm thì lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu việc tạm dừng khấu trừ thuế dẫn đến tăng số thuế GTGT phải nộp thì Cơ quan thuế có trách nhiệm tổng hợp, theo dõi các trường hợp này, chưa yêu cầu nộp và chưa tính phạt nộp chậm chờ kết luận chính thức của Cơ quan có thẩm quyền.

3.2 Theo hướng dẫn của công văn số 11805/CT-TTHT ngày 31/12/2014 hướng dẫn:

Trường hợp của Công ty theo trình bày, có thuê xe ô tô của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu Á Việt (gọi tắt là Công ty Á Việt) để lãnh đạo đi công tác và đã thanh toán tiền mặt, Công ty Á Việt xuất giao cho Công ty hóa đơn ký hiệu AV/11P số 0000037 ngày 06/6/2013 và Công ty đã kê khai thuế. Tuy nhiên, theo công văn số 80/CCT-TB-BKD ngày 17/4/2013 của Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh (cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty Á Việt) thì Công ty Á Việt đã bỏ địa điểm kinh doanh như vậy hóa đơn trên được lập sau ngày cơ quan thuế thông báo bỏ trốn được xác định là hóa đơn bất hợp pháp, Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Như vậy khi doanh nghiệp có đầu vào là hóa đơn không hợp pháp (bỏ điểm, người bán ngừng hoạt…) động cần lưu ý:

- Nếu hóa đơn phát sinh trước ngày doanh nghiệp bán hàng bỏ trốn thì cục thuế phải kiểm tra, xem xét, đối chiếu với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định thực tế phát sinh hay mua bán hóa đơn để xử lý vi phạm. Trường hợp đúng thực tế cần có hợp đồng mua bán, phiếu nhập kho, chứng từ thanh toán… để chứng minh nghiệp vụ.

- Nếu hóa đơn phát sinh sau ngày doanh nghiệp bán hàng bỏ trốn thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không được tính trừ chi phí khi xác định thuế TNDN.

+ Nếu chưa kê khai hoàn thuế thì tạm dừng kê khai hoàn thuế, chờ kết quả chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

+ Nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

3.3 Cục thuế Bình Định hướng dẫn khắc phục sai phạm


- Doanh nghiệp thường xuyên tự rà soát hoá đơn đầu vào khi thấy có dấu hiệu rủi ro tại địa chỉ ************.gdt.gov.vn (...=> Tab "Quản lý hoá đơn phát sinh") và các thông báo doanh nghiệp không còn hoạt động tại website cục thuế các tỉnh. Nếu phát hiện hoá đơn phạm pháp thì: tự kê khai điều chỉnh giảm thuế được khấu trừ, điều chỉnh giảm chi phí tính trừ thuế TNDN.

- Nếu không tự rà soát, khi CQT phát hiện thì:

+ Xử phạt theo điều 28 NĐ 125/2020 (phạt từ 20 - 50 triệu)

+ Nếu sai phạm dẫn đến làm giảm số thuế phải nộp, tăng thuế được miễn giảm được hoàn thì phải chịu xử phạt theo hành vi khai sai hoặc trốn thuế.

4. Biện pháp giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý hóa đơn và ngăn chặn gian lận hóa đơn điện tử

- Khi mua hàng hóa, dịch vụ trực tiếp hoặc trực tuyến, chỉ nhận hàng và kê khai thuế GTGT đầu vào, tính chi phi được trừ khi tính thuế TNDN đối với hóa đơn điện tử được lập bởi người bán (có hàng hóa thật) đã đăng tải đầy đủ thông tin (trụ sở, mã số thuế), phù hợp với thông tin trên đơn đặt hàng.

- Thường xuyên truy cập vào Hệ thống hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế (************.gdt.gov.vn) và App mobile “Tra cứu hóa đơn” của Tổng cục Thuế để tra cứu, đối soát hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra để kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, kịp thời phát hiện các hóa đơn không hợp pháp.

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn có mã của CQT. Do đó, việc phát hiện các hành vi gian lận về thuế rất dễ dàng kiểm soát. Có những doanh nghiệp nói rằng việc mua bán hàng hóa của họ là có thật, nhưng hồ sơ thì chỉ có mỗi hóa đơn mua hàng, đơn vị bán hàng lại thuộc danh sách các doanh nghiệp bỏ điểm, không hề hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh. Vì thế mà chỉ vì một tờ hóa đơn vài trăm ngàn, doanh nghiệp này đã bị phạt hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, mức phạt lên tới 35 triệu đồng. Các bạn có thể xem bài viết ở đường link sau nhé:

https://danketoan.com/threads/su-dung-hoa-don-tri-gia-200-000-mot-doanh-nghiep-bi-phat-den-35-trieu-dong.293094/

Do đó, Vinatas có một số lời khuyên cho các bạn khi đi mua hàng hóa dịch vụ:

+ Nên tìm hiểu kỹ đối tượng mà DN bạn mua hàng: mặc dù đây là một việc khá mất thời gian và từ xưa giờ mọi người đều cảm thấy không cần thiết, nhưng các bạn nên tìm hiểu kỹ các đối tác để tránh việc mua hàng của những DN có rủi ro về hóa đơn.

+ Khi nhận một tờ hóa đơn, các bạn cần kiểm tra kĩ các thông tin thể hiện trên tờ hóa đơn nhé.

+ Nếu phát hiện DN nhận nhiều tờ hóa đơn khống, thực tế không phát sinh, cần báo cho các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.

+ Tuyệt đối không thực hiện các hình thức trao đổi, mua bán hóa đơn: Hiện nay, Tổng Cục Thuế đang đấy mạnh hệ thống kiểm tra hóa đơn điện tử để rà soát tình trạng mua bán hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế. Vì vậy, các hành vi vi phạm sẽ được phát hiện rất nhanh, cùng với đó là một mức phạt rất lớn.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

https://vinatas.com.vn/tu-van-thue/

Hoặc các khóa học của CleverCFO theo đường link sau:

https://clevercfo.com/
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top