T

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • T
   TT Thanh Qúy đã đăng chủ đề mới.
   Đây là nội dung được nêu tại Công văn 5029/TCT-PC ngày 09/11/2023 của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc ban hành...
   • 1701664022685.png
  • T
   TT Thanh Qúy đã đăng chủ đề mới.
   Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ góp phần tăng nguồn thu từ thuế, hạn chế các hiện tượng trốn, tránh thuế, chuyển giá... của các tập đoàn đa...
   • 1.jpg
  • T
   TT Thanh Qúy đã đăng chủ đề mới.
   Vào các dịp lễ, Tết đa phần các doanh nghiệp mua quà để biếu, tặng cho khách hàng, người lao động. Do đó, hiện nay việc chi mua hàng hóa...
   • 1700539350849.png
  • T
   TT Thanh Qúy đã đăng chủ đề mới.
   Khi cung ứng dịch vụ, hàng hóa cho khách hàng, đối tác, doanh nghiệp cần phải xuất hóa đơn và sử dụng hóa đơn để ghi nhận vào doanh thu...
  • T
   TT Thanh Qúy đã đăng chủ đề mới.
   Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho...
  • T
   TT Thanh Qúy đã đăng chủ đề mới.
   Trước đây, đối với hóa đơn bị bỏ sót chưa kê khai, hầu hết các bạn kế toán đều kê khai vào kỳ phát hiện các hóa đơn bị bỏ sót. Từ khi áp...
  • T
   TT Thanh Qúy đã đăng chủ đề mới.
   Bên mua nhận hàng mua phát hiện hàng bị lỗi, kém chất lượng, không đúng quy cách nên phải xuất trả lại người bán. Trường hợp này cần...
  • T
   TT Thanh Qúy đã đăng chủ đề mới.
   Trốn thuế được hiểu là hành vi của cá nhân, tổ chức thực hiện các phương thức trái pháp luật nhằm giảm số tiền thuế phải nộp theo quy...
  • T
   TT Thanh Qúy đã đăng chủ đề mới.
   Thuế nhà thầu là một loại thuế thường áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo pháp luật Việt Nam) có thu nhập...
  • T
   TT Thanh Qúy đã đăng chủ đề mới.
   Cục Thuế TP.HCM mới đây đã có văn bản (Công văn 12111/CTTPHCM-TTKT2) đề nghị các chi cục thuế trực thuộc rà soát, kiểm tra thuế đối với...
  • T
   TT Thanh Qúy đã trả lời vào chủ đề Điều chỉnh Hóa đơn điện tử.
   Theo quan điểm của mình thì thực hiện điều chỉnh trên cùng 1 hóa đơn, kết quả cuối cùng thì nội dung hóa đơn điều chỉnh + hóa đơn gốc sẽ...
  • T
   TT Thanh Qúy đã trả lời vào chủ đề Điều chỉnh Hóa đơn điện tử.
   Anh có thể tham khảo nội dung hướng dẫn về điều chỉnh hóa đơn trong công văn số 1647/TCT-CS ngày 10/05/2023 của TCT: - Trong trường hợp...
  • T
   TT Thanh Qúy đã đăng chủ đề mới.
   Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp với một số lý do khác nhau, dẫn đến tình trạng nợ thuế mà không đủ khả năng hoặc không chịu hoàn...
  • T
   TT Thanh Qúy đã đăng chủ đề mới.
   Chứng từ khấu trừ thuế TNCN cấp cho cá nhân ghi nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước. Và để tìm hiểu thêm thông tin...
  • T
   Theo công văn 1647/TCT-CS hướng dẫn thì lập hóa đơn điều chỉnh không cần phải gửi thông báo sai sót mẫu 04/SS-HĐĐT đến CQT. Em có thể...
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top