Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Bây giờ DKT mình không còn chức năng UP bài lên nữa ạ?
Em UP lên để mọi người cùng trao đổi nhé.
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Ngày trước thấy mn bảo có thông tư mới là cắm cúi đọc (nhưng chẳng bao giờ đọc hết) còn bây giờ đã ngộ ra thỳ mới rồi thế nào mấy nữa cũng mới nữa lên đợi cái mới ra đọc cho đỡ mất công :cuoiranuocmat::cuoiranuocmat: Khổ lỗi em lười bẩm sinh rồi
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Cty em thành lập 5/2014 nên đang hóng thông tư này, lần trước gọi lên thuế, thì họ trả lời là "TRÊN TINH THẦN, cty bạn được nộp mẫu 06 thay đổi phương pháp tính thuế do chưa xuất hóa đơn", họ hẹn tuần sau trả lời chính xác, em ko biết có nên hy vọng hay ko nữa.
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Cty em thành lập 5/2014 nên đang hóng thông tư này, lần trước gọi lên thuế, thì họ trả lời là "TRÊN TINH THẦN, cty bạn được nộp mẫu 06 thay đổi phương pháp tính thuế do chưa xuất hóa đơn", họ hẹn tuần sau trả lời chính xác, em ko biết có nên hy vọng hay ko nữa.

Bỏ điều kiện 1 tỷ rồi bạn => đăng ký khấu trừ thoải mái luôn ^^ nhưng vẫn phải đáp ứng đk không có nguy cơ bỏ trốn hay jjj mình ko nhớ rõ lắm
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Bỏ điều kiện 1 tỷ rồi bạn => đăng ký khấu trừ thoải mái luôn ^^ nhưng vẫn phải đáp ứng đk không có nguy cơ bỏ trốn hay jjj mình ko nhớ rõ lắm

Vì cty mình đã làm báo cáo quý 2, đã nộp mẫu 06 theo phương pháp trực tiếp rồi nên mình sợ phải hết kì kế toán mới được phép xin đổi khấu trừ
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Bây giờ DKT mình không còn chức năng UP bài lên nữa ạ?
Em UP lên để mọi người cùng trao đổi nhé.
1 năm tài chính đó bạn, có thể trùng với năm dương lịch hoặc không nếu bạn chọn là 1/1-31/12 thỳ sag tháng 1 năm sau bạn lên thuế làm thủ tục
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Nếu theo Ví dụ này thì ko pải xuất mà anh Nớp

em nhớ là có quy định tiêu dùng nội bộ vẫn phải xuất và kê khai hóa đơn bt ghi nhận cả 133 và 331 cùng 1 phát @@
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

em nhớ là có quy định tiêu dùng nội bộ vẫn phải xuất và kê khai hóa đơn bt ghi nhận cả 133 và 331 cùng 1 phát @@

Khỉ ơi, chú Hùng giải thích ở trang 5, #44 rồi mà!!!
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Vậy là vẫn chưa thống nhất được liệu doanh nghiệp mới thành lập 2014 mà đang tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nay đáp ứng được điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ theo TT119/2014/TT-BTC có được chuyển đổi ngay sang áp dụng theo phương pháp khấu trừ từ tháng 9.2014 phải không cả nhà?
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Vậy là vẫn chưa thống nhất được liệu doanh nghiệp mới thành lập 2014 mà đang tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nay đáp ứng được điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ theo TT119/2014/TT-BTC có được chuyển đổi ngay sang áp dụng theo phương pháp khấu trừ từ tháng 9.2014 phải không cả nhà?

Hãy đọc ví dụ 53 tại điểm d khoản 3 , Điều 3 : Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của TT 119/2014 ; Phần sửa đổi bổ sung khoản 4 TT 219/2013 , sẽ tìm ra câu trả lời.
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Hãy đọc ví dụ 53 tại điểm d khoản 3 , Điều 3 : Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của TT 119/2014 ; Phần sửa đổi bổ sung khoản 4 TT 219/2013 , sẽ tìm ra câu trả lời.

Cháu đã đọc ví dụ 53 nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời ạ.

Phần hướng dẫn ở điểm đ khoản 3 Điều 3:
Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này.

và điểm c khoản 4 Điều 3:
Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập khác không thuộc các trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.

và ví dụ 53:
Công ty TNHH thương mại dịch vụ X thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ áp dụng phương pháp tính trực tiếp các kỳ tính thuế GTGT trong năm 2014. Đến hết kỳ tính thuế tháng 11/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ X xác định doanh thu như sau:
Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế từ tháng 4 đến hết tháng 11 năm 2014 chia cho 8 tháng, sau đó nhân với 12 tháng.
Trường hợp doanh thu ước tính xác định được từ 1 tỷ đồng trở lên thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ X chuyển sang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ ngày 1/1/2015 và cho hai năm 2015, 2016. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng và Công ty TNHH thương mại dịch vụ X thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ X thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. Nếu Công ty TNHH thương mại dịch vụ X tiếp tục đăng ký tự ngyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ X tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ trong hai năm 2015, 2016.”

Cháu thấy những phần hướng dẫn này có vẻ mâu thuẫn với nhau. Nếu ví dụ 53 nêu rõ ràng như vậy thì điểm d khoản 3 Điều 3 đoạn được phép chuyển đổi sang phương pháp khấu trừ là thừa sao? Hơn nữa điểm c khoản 4 Điều 3 cũng nói chỉ những doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập không thuộc các trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 thì mới phải áp dụng phương pháp tính trực tiếp.
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

huongly0710 cừ từ đọc cho đến khi có thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 119 thì lại cập nhật tiếp nhé hjhj
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Phải chấp nhận thôi, chứ nếu không có chứng từ để ghi chi phí thì càng thiệt hơn . Còn về phần CP nguyên vật liệu, thì yêu cầu họ lấy hóa đơn cho Cty mình.
Nói đến thiệt hơn về mặt thuế, thì nếu theo hướng này thì cũng còn phải xem lại nữa đó chứ. Đã chắc gì .
Người ta vẫn chỉ thuê nhân công để xây dựng và cung cấp vật tư đấy thôi.

Chú Hùng ơi, nay cháu tìm đc 2 cái công văn này. Nếu như theo hướng dẫn thì bên cháu chỉ cần làm đầy đủ hợp đồng rồi lập bảng Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN ) thì được khấu trừ chi phí đó, Nhưng CV chỉ nói trong trường hợp thuê nhà làm văn phòng, còn bên cháu là thuê gia công (có bao gồm NVL). Cháu đang phân vân ko biết có làm như CV hướng dẫn được hay ko

CV 2270-TCT-180614 (Thue GTGT ho, ca nhan KD cho thue tai san)

CV2022-090614-CT Tay ninh-Cao hd ban le

Chú xem CV ở 2 link trên nhé. Nick của cháu hết dung lượng rồi cháu ko upload đc.
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

huongly0710 cừ từ đọc cho đến khi có thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 119 thì lại cập nhật tiếp nhé hjhj

Vậy là DN mới thành lập từ 1/1/2014 đến 31/8/2014 không đủ điều kiện áp dụng PP khấu trừ theo TT219 có được chuyển sang áp dụng PP khấu trừ ngày không cũng vẫn chưa có hồi kết phải k? Haizzz. Thế này thì cứ nộp 06 lên rồi chờ kết quả trả lời vậy.

Bác cho em hỏi ngoài lề 1 chút là nghị quyết 63 ban hành cùng ngày với thông tư 119 thì có được thi hành không hay phải chờ có thông tư hoặc công văn hướng dẫn thì mới được thi hành? Cái vụ nghị định, nghị quyết khi nào mới được thực thi là em không rõ lắm.
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Chú Hùng ơi, nay cháu tìm đc 2 cái công văn này. Nếu như theo hướng dẫn thì bên cháu chỉ cần làm đầy đủ hợp đồng rồi lập bảng Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN ) thì được khấu trừ chi phí đó, Nhưng CV chỉ nói trong trường hợp thuê nhà làm văn phòng, còn bên cháu là thuê gia công (có bao gồm NVL). Cháu đang phân vân ko biết có làm như CV hướng dẫn được hay ko

CV 2270-TCT-180614 (Thue GTGT ho, ca nhan KD cho thue tai san)

CV2022-090614-CT Tay ninh-Cao hd ban le

Chú xem CV ở 2 link trên nhé. Nick của cháu hết dung lượng rồi cháu ko upload đc.

Trường hợp này cụ thể là cá nhân cho thuê nhà, khác hoàn toàn với cá nhân thực hiện một công việc có tính kỹ thuật.
Nhà - có thể chứng minh bằng quyền sở hữu của chủ nhà, và bên đi thuê chứng minh được việc có thuê nhà (bằng địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký DN) đồng thời chủ nhà là người không phải đối tượng kinh doanh nhà cho thuê , cho nên người ta mới có những CV hướng dẫn nêu trên .

Còn trong trường hợp cụ thể @songtu, thì không thể được. @songtu cần lưu ý rằng đối tượng trong việc cho thuê nhà này là cá nhân, hộ gia đình với điều kiện là không kinh doanh. Còn cá nhân, hộ gia đình trong trường hợp của @songtu là người có nghề nghiệp và kiếm sống bằng nghề nghiệp đó, thì không thể gọi là cá nhân, hộ gia đình không kinh doanh được, chính xác hơn họ là người kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh .
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Trường hợp này cụ thể là cá nhân cho thuê nhà, khác hoàn toàn với cá nhân thực hiện một công việc có tính kỹ thuật.
Nhà - có thể chứng minh bằng quyền sở hữu của chủ nhà, và bên đi thuê chứng minh được việc có thuê nhà (bằng địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký DN) đồng thời chủ nhà là người không phải đối tượng kinh doanh nhà cho thuê , cho nên người ta mới có những CV hướng dẫn nêu trên .

Còn trong trường hợp cụ thể @songtu, thì không thể được. @songtu cần lưu ý rằng đối tượng trong việc cho thuê nhà này là cá nhân, hộ gia đình với điều kiện là không kinh doanh. Còn cá nhân, hộ gia đình trong trường hợp của @songtu là người có nghề nghiệp và kiếm sống bằng nghề nghiệp đó, thì không thể gọi là cá nhân, hộ gia đình không kinh doanh được, chính xác hơn họ là người kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh .

Dạ, cháu cảm ơn chú.

Cháu thấy trường hợp bên cháu mà áp dụng thông tư khá là bất cập, mua hóa đơn ko đc cho nhân công vào cũng ko xong. Cháu đang tính thế này chú thấy có ổn ko ạ. Cháu sẽ làm hợp đồng nguyên tắc với chủ xưởng, thanh toán = TM, khi nào khối lượng nghiệm thu đc trên 100tr cháu sẽ yêu cầu họ đi lấy hóa đơn cho cháu và cháu sẽ làm 1 lần CK tiền vào TK của họ để hợp thức hóa.
Cháu sẽ hạch toán thế này:
- Khi phát sinh công trình nghiệm thu với chủ xưởng N154/C335 (theo công trình)
- Khi lấy đc hóa đơn N335/C331
- Chuyển khoản N331/C112.

Một vấn đề nữa, theo TT thì giờ cho cá nhân ( tổ chức) vay tiền thì pải CK mới đc chấp nhận, nhưng giờ cháu cho cá nhân tạm ứng tiền công trình có cần pải CK ko ạ ( quỹ TM của cháu luôn trong tình trạng dương vài tỷ)
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Vậy là DN mới thành lập từ 1/1/2014 đến 31/8/2014 không đủ điều kiện áp dụng PP khấu trừ theo TT219 có được chuyển sang áp dụng PP khấu trừ ngày không cũng vẫn chưa có hồi kết phải k? Haizzz. Thế này thì cứ nộp 06 lên rồi chờ kết quả trả lời vậy.
...
.

Mẫu 06 là thủ tục thuế nhằm chuyển đổi PP tính thuế GTGT, và do đó nó phải tuân thủ theo quy định tại khoản 7 điều 11 TT 156/2013 :
7. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ.


Đoạn đầu quy định rằng người muốn chuyển đổi PP tính thuế phải gửi mẫu 06 về cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
Đoạn hai quy định người nộp thuế từ 1/1/14 thuộc đối tượng tự nguyện áp dụng PP khấu trừ thì gửi mẫu 06
Đoạn cuối quy định người tự nguyện chuyển đổi PP tính thuế khi hết năm khai thuế theo PP cũ (trước ngày 20/12 hàng năm).

Cụ thể trong ví dụ 53, đơn vị này thành lập 04/2014 theo quy định tại TT219/2013 là đối tượng phải khai thuế theo PP trực tiếp nên không thuộc quy định tại đoạn 2 ; ngoài ra, do thuộc diện tự nguyện áp dụng PP khấu trừ theo quy định tại TT 119 nên sẽ áp dụng quy định tại đoạn cuối .
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Dạ, cháu cảm ơn chú.

Cháu thấy trường hợp bên cháu mà áp dụng thông tư khá là bất cập, mua hóa đơn ko đc cho nhân công vào cũng ko xong. Cháu đang tính thế này chú thấy có ổn ko ạ. Cháu sẽ làm hợp đồng nguyên tắc với chủ xưởng, thanh toán = TM, khi nào khối lượng nghiệm thu đc trên 100tr cháu sẽ yêu cầu họ đi lấy hóa đơn cho cháu và cháu sẽ làm 1 lần CK tiền vào TK của họ để hợp thức hóa.
Cháu sẽ hạch toán thế này:
- Khi phát sinh công trình nghiệm thu với chủ xưởng N154/C335 (theo công trình)
- Khi lấy đc hóa đơn N335/C331
- Chuyển khoản N331/C112.

Một vấn đề nữa, theo TT thì giờ cho cá nhân ( tổ chức) vay tiền thì pải CK mới đc chấp nhận, nhưng giờ cháu cho cá nhân tạm ứng tiền công trình có cần pải CK ko ạ ( quỹ TM của cháu luôn trong tình trạng dương vài tỷ)

Đoạn đầu, @songtu tính thế cũng được nhưng cố gắng tập hợp được hóa đơn
Đoạn sau, việc cho cá nhân vay tiền không nhất thiết phải chuyển khoản đâu, tiền mặt cũng được.
Theo quy định tại khoản 2 điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP : "Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng, không dùng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau"
.
Khoản này chỉ quy định việc vay và cho vay giữa các DN, còn giữa DN và cá nhân thì không đề cập đến
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Mẫu 06 là thủ tục thuế nhằm chuyển đổi PP tính thuế GTGT, và do đó nó phải tuân thủ theo quy định tại khoản 7 điều 11 TT 156/2013 :

Đoạn đầu quy định rằng người muốn chuyển đổi PP tính thuế phải gửi mẫu 06 về cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
Đoạn hai quy định người nộp thuế từ 1/1/14 thuộc đối tượng tự nguyện áp dụng PP khấu trừ thì gửi mẫu 06
Đoạn cuối quy định người tự nguyện chuyển đổi PP tính thuế khi hết năm khai thuế theo PP cũ (trước ngày 20/12 hàng năm).

Cụ thể trong ví dụ 53, đơn vị này thành lập 04/2014 theo quy định tại TT219/2013 là đối tượng phải khai thuế theo PP trực tiếp nên không thuộc quy định tại đoạn 2 ; ngoài ra, do thuộc diện tự nguyện áp dụng PP khấu trừ theo quy định tại TT 119 nên sẽ áp dụng quy định tại đoạn cuối .

Cháu đã hiểu ý của chú. Vậy cháu thắc mắc liệu có phải đoạn quy định trong thông tư 119 này là thừa không:
Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này.

Cháu đọc đoạn này cháu hiểu là nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được chuyển đổi phương pháp luôn.
 
Ðề: Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất 26/08/2014

Cháu đã hiểu ý của chú. Vậy cháu thắc mắc liệu có phải đoạn quy định trong thông tư 119 này là thừa không:


Cháu đọc đoạn này cháu hiểu là nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được chuyển đổi phương pháp luôn.

Haiz, đã bảo là yếu văn từ năm ngoái rồi mà , mãi mà vẫn không chịu đi phụ đạo thêm nhỉ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top