nhờ giúp đỡ

huyenxuanhn

New Member
Hội viên mới
Cho m hỏi là trên bảng cân đối số phat sinh như thế này có đúng k à?

Tk 1331 số phát sinh là nợ 55.654.612 ps có là 55.590.862 dư nợ cuối kỳ là 63.750
Tk 33311 PS nợ và có là 56.100.366 , không có số dư cuối,
Cho m hỏi như vậy có đúng ah? 63.750đ là số còn đưởc khấu trừ chuyển sang năm sau. vậy để số dư tk 1331 là đúng hay số dư co 33311 là đúng ah ? tl giùm m vs a,
 
Ðề: nhờ giúp đỡ

Số dư 133 là số thuế GTGT được khấu trừ, còn số dư có của 333.1 là số thuế GTGT còn phải nộp.
 
Ðề: nhờ giúp đỡ

Cho m hỏi là trên bảng cân đối số phat sinh như thế này có đúng k à?

Tk 1331 số phát sinh là nợ 55.654.612 ps có là 55.590.862 dư nợ cuối kỳ là 63.750
Tk 33311 PS nợ và có là 56.100.366 , không có số dư cuối,
Cho m hỏi như vậy có đúng ah? 63.750đ là số còn đưởc khấu trừ chuyển sang năm sau. vậy để số dư tk 1331 là đúng hay số dư co 33311 là đúng ah ? tl giùm m vs a,

Bạn ktra lại xem. Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ xem 2 thằng 133 và 3331 thằng nào nhỏ hơn thì lấy số đó.
Bên bạn dư 133 nên còn đc khấu trừ chuyểnkyf sau.
 
Ðề: nhờ giúp đỡ

Cách làm kết chuyển thuế GTGT hàng tháng như sau
Phương pháp 01: xem trên sổ cái
+Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 và Phát sinh có 33311
Cách cơ bản:
-Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 = lấy Phát sinh có 33311
NỢ 33311 / CÓ 1331 = Phát sinh có 33311
Số chênh lệch còn lại là số được khấu trừ kỳ sau
-Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 < Phát sinh có 33311 = lấy Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331
NỢ 33311 / CÓ 1331 = Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331
Số chênh lệch là số tiền thuế đầu ra bạn phải đi nộp
Cách tàu nhanh:
- Nếu Phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 chắc chắn = lấy Phát sinh có 33311
NỢ 33311 / CÓ 1331 = Phát sinh có 33311
Số chênh lệch Nợ 1331 >< Có 33311 + đầu kỳ 1331 là số được khấu trừ kỳ sau
- Nếu phát sinh Nợ 1331 < Phát sinh có 33311
Thì có hai trường hợp

- Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 lấy = Phát sinh có 33311
- Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 < Phát sinh có 33311 lấy = Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 trường hợp này số chênh lệch là số thuế gtgt phải nộp
Phương pháp 2: xem trên bảng cân đối phát sinh
+Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 và Phát sinh có 33311
-Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 = lấy Phát sinh có 33311
Bên CÓ 1331 sẽ là = Phát sinh có 33311
Lúc này Số chênh lệch còn lại là số dư Nợ 1331 còn khấu trừ kỳ sau = chỉ tiêu [43] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]), còn tài khoản 33311 ko có số dư
-Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 < Phát sinh có 33311 = lấy Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331
Bên CÓ 1331 = Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331
Số chênh lệch là số tiền thuế đầu ra bạn phải đi nộp tài khoản 1331 số dư = 0
Tài khoản 33311 = Số chênh lệch là số tiền thuế đầu ra bạn phải nộp = chỉ tiêu [40a ] trên tờ khai Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >0)
Phương pháp 3: xem tở khai trên báo cáo thuế GTGT
- Nếu chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang + chỉ tiêu [25]Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này > chỉ tiêu [33] Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% hoặc khác
*Số thuế được khấu trừ = số tiền ô chỉ tiêu [33]
*Số dư cuối kỳ Nợ số cái 1331 = cuối kỳ Nợ cân đối phát sinh = chỉ tiêu [43] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])
Tài khoản 33311 cuối kỳ = chỉ tiêu [40a ] trên tờ khai Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >0) = 0
- Nếu chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang + chỉ tiêu [25]Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này < chỉ tiêu [33] Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% hoặc khác
Số thuế được khấu trừ = chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang + chỉ tiêu [25]Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này
*Số dư cuối kỳ nợ 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])
*Số dư cuối kỳ TK có 33311= chỉ tiêu [40a ] trên tờ khai Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >0)

Trường hợp của bạn
Có hai khả năng
Thứ nhất:
Đâu kỳ 1331 = 0 vì đề bài bạn cho ko có số dư đầu kỳ nên chắc nó = 0
Phát sinh nợ 1331 = 55.654.612

Phát sinh có 33311= 56.100.366
Phát sinh nợ 1331 = 55.654.612 > Phát sinh có 33311= 56.100.366
Số thuế được khấu trừ là
Nợ 33311/ có 1331 = 56.100.366
Số dư cuối kỳ nợ 1331 = 445.754, tài khoản 33311 = 0 ko có số dư
Chốt lại như sau
Số dư đầu kỳ nợ 1331 = 0
Phát sinh nợ 1331 = 55.654.612
Phát sinh có 1331= 56.100.366
Số dư cuối kỳ 1331= 445.754
Số dư đầu kỳ 33311 = 0
Phát sinh Nợ 33311= 56.100.366
Phát sinh có 33311= 56.100.366
Số dư cuối kỳ 33311= 0

Kết luận : 63.750 của bạn là sai
Trường hợp hai: số dư đầu kỳ 1331= hằng số >0
Nếu có sãy ra trường hợp này thì bút toán trên của bạn vẫn sai bởi ở trên Dư Nợ 1331=0 phát sinh Có 33311= 56.100.366 bản thân đã < PHÁT SINH NỢ 1331 = 55.654.612
VÀ CẢ HAI TRƯỜNG HỢP BẠN ĐỀU SAI KO HIỂU NỔI KẾ TOÁN ĐÓ LÀM THEO PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN LẠ NÀO CỦA NHÀ NƯỚC NÀO BAN HÀNH VÀ DO TRƯỜNG NÀO ĐẠO TẠO VA DO THẦY CÓ NÀO HƯỚNG DẪN LÀM VẠY , DO LUẬT THUẾ NÀO QUY ĐỊNH ?????????????????? KẾT LUẬN: LƯƠNG THẤP LÀM VẬY CHƠI ĐÓ LÀM GÌ ĐƯỢC NHAU
Một câu hỏi đặt ra là 55.590.862 kế toán đó lấy ở đâu ra? Trong khi trong kỳ số phát sinh có 33311 = 56.100.366
CHU ĐÌNH XINH: chudinhxinh@gmail.com
skype: xinh.chu1
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top