Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Em phải về sớm có chuyện nên không tiếp chuyện lâu .

Nếu không lầm thì bạn em cũng có nghề giống bác ( Đ.H.Mạnh TT1 CT TP ) ???:confuse1: -> Hổng phải KSNB nha !

Kuki biết về mình nhanh quá nhỉ??? :confuse1: :confuse1:Kiểu này chắc thông tin cá nhân bị lộ hàng gùi :confuse1:
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Lãnh đạo đã giao cho KTNB làm công việc này, tất yếu KTNB phải có Thượng phương bảo kiếm trong tay. Tại sao Kuki nói rằng KTNB không có chức năng đề xuất kỷ luật chứ? Mà hình thức kỷ luật cũng có nhiều đường mà :hysterical:Đã đề xuất người khác thì bản thân mình sai cũng bị xử, tùy theo mức độ nặng nhẹ thôi.

Muốn thôi lun sao Kuki, không đơn giản rùi. :confuse1:Theo Kuki nghĩ, Thanh tra nội bộ - Kiểm tra nội bộ - Kiểm toán nội bộ có chức năng tương tự nhau ah?

1. Hỗ trợ khách hàng chứ đâu phải trảm khách hàng đâu mà đề xuất kỷ luật huhuhu
3. Thanh tra khác KTNB nhiều bác ơi:ibbanana:

1 Có
2 Được xem nhưng phản hồi thì không biết

Chưa hiểu câu này lắm.
Yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ.
Nếu không :chemdau: heheheh

Vậy có thể là một nhánh của nó rồi bác ơi :hysterical:
Câu đó được hiểu là ..... Bao công ít có .... nói sai :ibbanana:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Lãnh đạo đã giao cho KTNB làm công việc này, tất yếu KTNB phải có Thượng phương bảo kiếm trong tay. Tại sao Kuki nói rằng KTNB không có chức năng đề xuất kỷ luật chứ? Mà hình thức kỷ luật cũng có nhiều đường mà :hysterical:Đã đề xuất người khác thì bản thân mình sai cũng bị xử, tùy theo mức độ nặng nhẹ thôi.

Muốn thôi lun sao Kuki, không đơn giản rùi. :confuse1:Theo Kuki nghĩ, Thanh tra nội bộ - Kiểm tra nội bộ - Kiểm toán nội bộ có chức năng tương tự nhau ah?

theo em, Kiếm toán Nội bộ thì cũng thuộc công ty, việc kiểm tra phá hiện sai phạm bộ phận khác thì việc xử phạt như thế nào sẽ căn cứ vào NỘI QUY CÔNG TY mà xử, kiểm toán nội bộ chỉ có thể đưa ra biện pháp hoặc đề nghị xử, việc ai sẽ xử phạt là do Ban lãnh đạo công ty cấp quyền ai xử phạt thì người đó xử phạt. Kiểm toán nội bộ giống như Triển Chiêu, công tôn sách đi điều ra vụ án, không phải BAO CÔNG

Khi Kiểm toán nội bộ sai phạm thì tùy theo mức độ sai phạm mà công ty sẽ xử phạt, chứ không đơn giản là 1 bài học. không biết ở Việt Nam có chưa nhưng tại 1 số nước, kiểm toán nội bộ sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

bác có thể tham khảo ở 1 số Quyết định của các ngành, công ty về Kiểm Toán Nội Bộ

VD: QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC-
Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng

MỤC 2

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Điều 12. Nhiệm vụ của Bộ phận kiểm toán nội bộ

1. Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch, các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Kiểm tra, rà soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với tất cả các đơn vị, bộ phận, các hoạt động của tổ chức tín dụng (cơ chế, chính sách, thủ tục, quy trình hoặc các vấn đề trong hoạt động) dựa trên mức độ rủi ro (cao, trung bình hoặc thấp) và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức tín dụng. Đối với tất cả những vấn đề có thể có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tổ chức tín dụng, kiểm toán nội bộ cần thông báo kịp thời về bản chất và ảnh hưởng của chúng đối với hoạt động của tổ chức tín dụng và đưa ra những khuyến nghị thiết thực nhằm ngăn ngừa, khắc phục những vấn đề này.

3. Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; kiến nghị xử lý những vi phạm; đề xuất các biện pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

4. Đánh giá mức độ phù hợp của các hoạt động nhằm ngăn ngừa, khắc phục những điểm yếu đã được báo cáo; các hoạt động nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ; và theo dõi cho đến khi các vấn đề này được xử lý thỏa đáng.

5. Lập báo cáo kiểm toán; thông báo và đệ trình kịp thời các kết quả kiểm toán nội bộ cho các bên hữu quan trong và ngoài tổ chức tín dụng theo đúng các chính sách, quy trình, quy định của tổ chức tín dụng và theo pháp luật.

6. Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của hoạt động ngân hàng.

7. Thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng công tác kiểm toán nội bộ.

8. Thiết lập hồ sơ về trình độ năng lực và các yêu cầu cần thiết đối với kiểm toán viên nội bộ để làm cơ sở tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển cán bộ và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo một cách liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho kiểm toán viên nội bộ.

9. Duy trì việc tham vấn, trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả; là đơn vị điều phối, phối hợp với các cơ quan bên ngoài đối với những công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ.

10. Tư vấn cho Người điều hành, Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng và các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các dự án xây dựng, áp dụng mới hay sửa đổi những quy trình nghiệp vụ quan trọng; cơ chế quản trị, điều hành; quy trình nhận dạng, đo lường đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro, phương pháp đánh giá vốn; hệ thống thông tin, hạch toán, kế toán; thực hiện các nghiệp vụ, sản phẩm mới với điều kiện không ảnh hưởng tới tính độc lập của kiểm toán nội bộ.

Điều 13. Quyền hạn của Bộ phận kiểm toán nội bộ

1. Được trang bị đầy đủ các nguồn lực (nhân lực, tài chính và các phương tiện khác) cần thiết.

2. Được chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt.

3. Được cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho công tác kiểm toán nội bộ.

4. Được tiến cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, các tài sản khi thực hiện kiểm toán nội bộ.

5. Được tiếp cận, phỏng vấn tất cả các cán bộ, nhân viên của tổ chức tín dụng về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm toán.

6. Được tham dự và được nhận các biên bản họp của ban lãnh đạo có liên quan đến công việc của kiểm toán nội bộ.

7. Được giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của lãnh đạo các đơn vị, bộ phận đối với các vấn đề mà kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có khuyến nghị.


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 32. Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành, các tổ chức tín dụng phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ; xây dựng, ban hành và gửi Quy chế nội bộ về kiểm toán nội bộ cho Ngân hàng Nhà nước (Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Vụ Các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng cổ phần đặt trụ sở chính (riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chỉ phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố) để đăng ký và phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Điều 33. Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật./.
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Hình như cái của Rainy trích dẫn chỉ dùng trong lĩnh vực ngân hàng thui nhỉ ???
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

theo em, Kiếm toán Nội bộ thì cũng thuộc công ty, việc kiểm tra phá hiện sai phạm bộ phận khác thì việc xử phạt như thế nào sẽ căn cứ vào NỘI QUY CÔNG TY mà xử, kiểm toán nội bộ chỉ có thể đưa ra biện pháp hoặc đề nghị xử, việc ai sẽ xử phạt là do Ban lãnh đạo công ty cấp quyền ai xử phạt thì người đó xử phạt. Kiểm toán nội bộ giống như Triển Chiêu, công tôn sách đi điều ra vụ án, không phải BAO CÔNG

Khi Kiểm toán nội bộ sai phạm thì tùy theo mức độ sai phạm mà công ty sẽ xử phạt, chứ không đơn giản là 1 bài học. không biết ở Việt Nam có chưa nhưng tại 1 số nước, kiểm toán nội bộ sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Đồng ý với cách nói của Rainy. Nói chung thì phải có qua có lại mới :chemdau: được nhau mờ
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

theo em, Kiếm toán Nội bộ thì cũng thuộc công ty, việc kiểm tra phá hiện sai phạm bộ phận khác thì việc xử phạt như thế nào sẽ căn cứ vào NỘI QUY CÔNG TY mà xử, kiểm toán nội bộ chỉ có thể đưa ra biện pháp hoặc đề nghị xử, việc ai sẽ xử phạt là do Ban lãnh đạo công ty cấp quyền ai xử phạt thì người đó xử phạt. Kiểm toán nội bộ giống như Triển Chiêu, công tôn sách đi điều ra vụ án, không phải BAO CÔNG

Khi Kiểm toán nội bộ sai phạm thì tùy theo mức độ sai phạm mà công ty sẽ xử phạt, chứ không đơn giản là 1 bài học. không biết ở Việt Nam có chưa nhưng tại 1 số nước, kiểm toán nội bộ sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

bác có thể tham khảo ở 1 số Quyết định của các ngành, công ty về Kiểm Toán Nội Bộ

VD: QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC-
Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng

MỤC 2

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Điều 12. Nhiệm vụ của Bộ phận kiểm toán nội bộ

1. Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch, các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Kiểm tra, rà soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với tất cả các đơn vị, bộ phận, các hoạt động của tổ chức tín dụng (cơ chế, chính sách, thủ tục, quy trình hoặc các vấn đề trong hoạt động) dựa trên mức độ rủi ro (cao, trung bình hoặc thấp) và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức tín dụng. Đối với tất cả những vấn đề có thể có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tổ chức tín dụng, kiểm toán nội bộ cần thông báo kịp thời về bản chất và ảnh hưởng của chúng đối với hoạt động của tổ chức tín dụng và đưa ra những khuyến nghị thiết thực nhằm ngăn ngừa, khắc phục những vấn đề này.

3. Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; kiến nghị xử lý những vi phạm; đề xuất các biện pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

4. Đánh giá mức độ phù hợp của các hoạt động nhằm ngăn ngừa, khắc phục những điểm yếu đã được báo cáo; các hoạt động nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ; và theo dõi cho đến khi các vấn đề này được xử lý thỏa đáng.

5. Lập báo cáo kiểm toán; thông báo và đệ trình kịp thời các kết quả kiểm toán nội bộ cho các bên hữu quan trong và ngoài tổ chức tín dụng theo đúng các chính sách, quy trình, quy định của tổ chức tín dụng và theo pháp luật.

6. Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của hoạt động ngân hàng.

7. Thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng công tác kiểm toán nội bộ.

8. Thiết lập hồ sơ về trình độ năng lực và các yêu cầu cần thiết đối với kiểm toán viên nội bộ để làm cơ sở tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển cán bộ và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo một cách liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho kiểm toán viên nội bộ.

9. Duy trì việc tham vấn, trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả; là đơn vị điều phối, phối hợp với các cơ quan bên ngoài đối với những công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ.

10. Tư vấn cho Người điều hành, Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng và các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các dự án xây dựng, áp dụng mới hay sửa đổi những quy trình nghiệp vụ quan trọng; cơ chế quản trị, điều hành; quy trình nhận dạng, đo lường đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro, phương pháp đánh giá vốn; hệ thống thông tin, hạch toán, kế toán; thực hiện các nghiệp vụ, sản phẩm mới với điều kiện không ảnh hưởng tới tính độc lập của kiểm toán nội bộ.

Điều 13. Quyền hạn của Bộ phận kiểm toán nội bộ

1. Được trang bị đầy đủ các nguồn lực (nhân lực, tài chính và các phương tiện khác) cần thiết.

2. Được chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt.

3. Được cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho công tác kiểm toán nội bộ.

4. Được tiến cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, các tài sản khi thực hiện kiểm toán nội bộ.

5. Được tiếp cận, phỏng vấn tất cả các cán bộ, nhân viên của tổ chức tín dụng về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm toán.

6. Được tham dự và được nhận các biên bản họp của ban lãnh đạo có liên quan đến công việc của kiểm toán nội bộ.

7. Được giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của lãnh đạo các đơn vị, bộ phận đối với các vấn đề mà kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có khuyến nghị.


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 32. Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành, các tổ chức tín dụng phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ; xây dựng, ban hành và gửi Quy chế nội bộ về kiểm toán nội bộ cho Ngân hàng Nhà nước (Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Vụ Các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng cổ phần đặt trụ sở chính (riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chỉ phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố) để đăng ký và phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Điều 33. Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật./.

Cám ơn bác Rainy đã có một ví dụ trực quan sinh động .

Em xin có ý kiến :

1. Quyết định ban hành Quy chế kia là văn bản của NN chứ không phải Cty nên Bác TĐốc muốn thêm chữ " đề xuất kỷ luật ' thì ai dám cản .

2. Điều 33 em nghĩ ám chỉ răng đe các đồng chí không lập KTNB, cản trở công việc KTNB ... và luôn tách rõ sai sót và sai phạm .

Đồng ý với cách nói của Rainy. Nói chung thì phải có qua có lại mới :chemdau: được nhau mờ

Bác Tiger này nhiễm bệnh nghề nghiệp rồi,
Các bạn đang bàn về sai sót mà bác cứ nghĩ đến sai phạm .( Hình sự hóa các nghiệp vụ dân sự :dapghe: )
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Cám ơn bác Rainy đã có một ví dụ trực quan sinh động .

Em xin có ý kiến :

1. Quyết định ban hành Quy chế kia là văn bản của NN chứ không phải Cty nên Bác TĐốc muốn thêm chữ " đề xuất kỷ luật ' thì ai dám cản .

2. Điều 33 em nghĩ ám chỉ răng đe các đồng chí không lập KTNB, cản trở công việc KTNB ... và luôn tách rõ sai sót và sai phạm .

Nếu là Công ty thì quyết định Tổng Giám Đốc cho "đề xuất kỷ luật" thì cũng không ai dám cản bác ạ

điều 33 thì gồm luôn tất tần tật cái bên liên quan. Trong quyết định này của Ngân hàng nhà nước quy định rất kỹ trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ nên Điều 33 chắc chắn bao gồm luôn kiểm toán nội bộ.

giữa sai sót với sai phạm em thấy giống như ngộ sát và cố sát, mà ngộ sát cũng ủ tờ à nha :ibbanana:
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Bác Tiger này nhiễm bệnh nghề nghiệp rồi,
Các bạn đang bàn về sai sót mà bác cứ nghĩ đến sai phạm .( Hình sự hóa các nghiệp vụ dân sự :dapghe: )

Ặc...ặc...ai làm nghề nào thì có bệnh nghề đó mà :hysterical:

Đã có sai sót thì tất dẫn đến sai phạm thôi. Mà đã sai phạm nặng thì :chemdau:
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Nếu là Công ty thì quyết định Tổng Giám Đốc cho "đề xuất kỷ luật" thì cũng không ai dám cản bác ạ

điều 33 thì gồm luôn tất tần tật cái bên liên quan. Trong quyết định này của Ngân hàng nhà nước quy định rất kỹ trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ nên Điều 33 chắc chắn bao gồm luôn kiểm toán nội bộ.

giữa sai sót với sai phạm em thấy giống như ngộ sát và cố sát, mà ngộ sát cũng ủ tờ à nha :ibbanana:

Sai phạm thì xử rồi.
Sai sót là Bộ phận khác sai mà KSNB không phát hiện được -> đừng xử em những gì ngoài khả năng chứ .

Ặc...ặc...ai làm nghề nào thì có bệnh nghề đó mà :hysterical:

Đã có sai sót thì tất dẫn đến sai phạm thôi. Mà đã sai phạm nặng thì :chemdau:

Trùi, em lập Topic để mọi người thêm yêu nghề mà ... hễ ra là :chemdau: thì ai dám làm nữa đây .
mai em sẽ post " Cơ hội của KTNB " :ibbanana:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Quay về đi về đi em hỡi.
Đi xa đề tài rùi các Pác ơi.
Trở lại cái kiểm kiếc nội bộ gì đó đi các Pác.
Sai sót hay sai phạm hạ hồi phân giải.
Tiếp tục phun châu nhả ngọc nào ...ặc ặc
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Nếu là Công ty thì quyết định Tổng Giám Đốc cho "đề xuất kỷ luật" thì cũng không ai dám cản bác ạ

điều 33 thì gồm luôn tất tần tật cái bên liên quan. Trong quyết định này của Ngân hàng nhà nước quy định rất kỹ trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ nên Điều 33 chắc chắn bao gồm luôn kiểm toán nội bộ.

giữa sai sót với sai phạm em thấy giống như ngộ sát và cố sát, mà ngộ sát cũng ủ tờ à nha :ibbanana:

Em nghĩ nhiều bác TGĐ biết điểm dừng bá ạ , không cho ai nhiều quá :hypo:
Theo em biết thì Ban Kiểm soát tì bắt buộc còn KSNB thì chỉ có tài chính ngân hàng mới bắt buộ ( nên răng đe hơi nhiều )
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Sai phạm thì xử rồi.
Sai sót là Bộ phận khác sai mà KSNB không phát hiện được -> đừng xử em những gì ngoài khả năng chứ .Trùi, em lập Topic để mọi người thêm yêu nghề mà ... hễ ra là :chemdau: thì ai dám làm nữa đây .
mai em sẽ post " Cơ hội của KTNB " :ibbanana:

giữa sai sót và sai phạm có 1 sợi chỉ mong manh. Ai biết rõ đúng là sai sót hay sai phạm VD kế toán báo chuyển tiền 10tỷ mà thực chỉ có 1tỷ, chênh 9 tỷ kiểm toán nội bộ không phát hiện được, khi lòi ra thì kế toán ôm 9tỷ bay mất, làm sao em biết kiểm toán nội bộ sai sót hay cố tình sai sót để ăn chia 9tỷ này.
Vấn đề là còn tùy ở trên giải quyết, em chỉ là kế toán quèn em không dám xử :sad:
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Quay về đi về đi em hỡi.
Đi xa đề tài rùi các Pác ơi.
Trở lại cái kiểm kiếc nội bộ gì đó đi các Pác.
Sai sót hay sai phạm hạ hồi phân giải.
Tiếp tục phun châu nhả ngọc nào ...ặc ặc

Nói tiếp cũng được mà, cũng có dính đến KTNB zậy
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Ờ zdậy cả nhà nói tiếp đê.
Khi nào vào phần chính kêu BAO dậy nha. hehe
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Quay về đi về đi em hỡi.
Đi xa đề tài rùi các Pác ơi.
Trở lại cái kiểm kiếc nội bộ gì đó đi các Pác.
Sai sót hay sai phạm hạ hồi phân giải.
Tiếp tục phun châu nhả ngọc nào ...ặc ặc

Đọc bài của bác Rainy là thấy " Anh là ai " rùi :ibbanana:
Anh đi nhiều, kiểm nhiều thì được biết nhiếu và phải cố học nhiều .
Hình thành trong anh một kiến thức mà các bộ phận khác khó có cơ hội tiếp cận và thụ đắc .
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Đọc bài của bác Rainy là thấy " Anh là ai " rùi :ibbanana:
Anh đi nhiều, kiểm nhiều thì được biết nhiếu và phải cố học nhiều .
Hình thành trong anh một kiến thức mà các bộ phận khác khó có cơ hội tiếp cận và thụ đắc .

thật sự mà nói, kiểm toán nội bộ anh là ai? Rainy cho là 1 kế toán già hóa cáo. Kiểm toán nội bộ lơ tơ mơ không nhiều kinh nghiệm kế toán là bị kế toán qua mặt cái một, lúc đó tha hồ sai sót. Đi kiểm nhiều chưa chắc biết nhiều, phải làm nhiều mới biết nhiều và từ đó sẽ có nền tảng vững chắc để có thể đi kiểm người khác, mới có thể nắm được những thủ đoạn mà người khác làm (vì lúc mình làm thì cũng đã thực hiện những thủ đoạn đó rồi :coolgleamA:)
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Đọc bài của bác Rainy là thấy " Anh là ai " rùi :ibbanana:
Anh đi nhiều, kiểm nhiều thì được biết nhiếu và phải cố học nhiều .
Hình thành trong anh một kiến thức mà các bộ phận khác khó có cơ hội tiếp cận và thụ đắc .

Anh là người có nền tảng kiến thức sâu rộng và tổng hợp.
Anh là một người lạnh lùng và khó gần.
Anh là người có mức lương gấp đôi kế toán.
Và anh là người phải chịu áp lực cực kì lớn.
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

.. Rainy cho là 1 kế toán già hóa cáo. ...

Rất may cho Kuki là Kuki cũng già , sau 14 năm làm kế toán thì mới cơ cấu qua KTNB .
Hình như em nhớ không lầm tiêu chuẩn cho BKS cũng là có ít nhất 1 người thuộc Finance .
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Rất may cho Kuki là Kuki cũng già , sau 14 năm làm kế toán thì mới cơ cấu qua KTNB .
Hình như em nhớ không lầm tiêu chuẩn cho BKS cũng là có ít nhất 1 người thuộc Finance .

híc, bác làm 14 năm mà xưng em với em thì em tổn thọ.
yes, BKS cần có ít nhất 1 finance (cũng cáo nốt :coolgleamA:)
 
Ðề: Kiểm toán viên Nội bộ - Anh là ai ?

Thế em làm xử án có được coi là finance không nhỉ.
Nếu được thì em thích lắm
Còn không được thì để em về em trảm cái ẻm trong Hội đồng quản trị.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top