V

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

 • SAi nhé Giá trị giờ hát karaoke chưa có thuể GTGT nhưng đã có thuế tiêu thu đặc biệt
  Ví dụ giá một giờ hát là 50k. chưa thuế TTĐB, như vậy ta hiểu Giá này là giá chưa thuế TTĐB và chưa thuế GTGT
  Vậy tình thuế TTĐB trước
  50x30%= 15
  Thuế GTGT là thuế đã bao gồm thuế TTĐB
  (50 + 15) x10%= 6.5
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top