Son.Tran
Reaction score
1,705

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Son.Tran
   Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
   I. Lập kế hoạch dự phòng tài chính trong doanh nghiệp là gì? Lập kế hoạch dự phòng tài chính trong doanh nghiệp là quá trình xác định...
  • Son.Tran
   Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
   Trong doanh nghiệp, budgeting (lập ngân sách) và financial forecasting (dự báo tài chính) là hai quy trình quản lý tài chính quan trọng...
  • Son.Tran
   Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
   I. Lập ngân sách 6 + 6 là gì? Ngân sách 6 + 6 là thuật ngữ trong quản lý tài chính và kế toán, ám chỉ phương pháp lập ngân sách kết hợp...
  • Son.Tran
   Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
   I. Ngân sách 50-30-20 trong doanh nghiệp là gì? Ngân sách 50-30-20 trong doanh nghiệp là một phương pháp phân bổ ngân sách đơn giản và...
  • Son.Tran
   Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
   Khái niệm vốn lưu động âm trên bảng cân đối kế toán của công ty có vẻ lạ, nhưng đó là điều mà bạn gặp phải nhiều lần với tư cách là một...
  • Son.Tran
   Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
   I. Phân tích SWOT tài chính cho một công ty hoạt động trong ngành sản xuất điện tử Phân tích SWOT tài chính là một công cụ hữu ích để...
  • Son.Tran
   Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
   Thu nhập giữ lại hay còn gọi lợi nhuận chưa phân phối thể hiện lợi nhuận tích lũy của công ty hoặc thu nhập chưa được trả dưới dạng cổ...
  • Son.Tran
   Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
   Những rủi ro do sai lầm kế toán thường gặp ở doanh nghiệp Việt Nam bao gồm mất khả năng kiểm soát tài chính, dẫn đến tình trạng chi phí...
  • Son.Tran
   Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
   Tình huống 1: Tăng doanh số bán hàng hàng tháng Mục tiêu cuối cùng: Tăng doanh số bán hàng từ 80,000 USD/tháng lên 120,000 USD/tháng...
  • Son.Tran
   Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
   Tình huống 1: Tăng doanh số bán buôn hàng tháng Mục tiêu cuối cùng: Tăng doanh số bán buôn từ 200,000 USD/tháng lên 300,000 USD/tháng...
  • Son.Tran
   Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
   Tình huống 1: Giảm lượng phát sinh lãng phí trong quá trình xây dựng Mục tiêu cuối cùng: Giảm lượng phát sinh lãng phí trong quá trình...
  • Son.Tran
   Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
   Tình huống 1: Tăng mức độ hài lòng của khách hàng Mục tiêu cuối cùng: Tăng mức độ hài lòng của khách hàng từ 75% lên 90% trong vòng 12...
  • Son.Tran
   Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
   Tình huống 1: Giảm thời gian giao hàng Mục tiêu cuối cùng: Giảm thời gian giao hàng từ 10 ngày xuống còn 7 ngày trong vòng 6 tháng. Mốc...
  • Son.Tran
   Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
   Tình huống 1: Tăng sản lượng sản xuất Mục tiêu cuối cùng: Tăng sản lượng sản xuất hàng tháng lên 20% trong vòng 6 tháng. Mốc quan...
  • Son.Tran
   Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
   Đặt mục tiêu ngược trong doanh nghiệp là một cách tiếp cận hiệu quả để đảm bảo rằng các mục tiêu kinh doanh có thể đạt được bằng cách...
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top