V

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

    • V
      Vân anhh đã đăng chủ đề mới.
      Công ty A có thông tin như sau: - Giá thành (giá vốn) đơn vị 1.000đ (trong đó biến phí sản xuất 800 đ/sp); - Chi phí bán hàng quản...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top