T

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • mọi ng cho e hỏi mấy tháng trước e làm tờ khai thuế gTGT nhưng quên không kèm phụ lục 43 giờ nộp bổ sung có sao ko? Ai biết chỉ e với/
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top