T

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Làm ơn cho hỏi làm sao hạch toán nợ quá hạn ngân hàng. Thôn tin từ ngân hàng như sau :
    CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN PDLD XXXXXXX... và số tiền Ghi Nợ : 35.000.000đ, tức ghi giảm TK 1121
    Ai biết chỉ dùm, cảm ơn nhìu nhìu!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top