thanh-lee

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Thuế GTGT của hàng hóa không đủ điều kiện khâu trừ thuế
    Mọi người cho mình hỏi, cty mình hoạt động là viết và bán phần mềm, hoạt động này không chịu thuế GTGT đầu ra, do đó toàn bộ hóa đơn đầu vào liên quan cũng ko đc khấu trừ thuế đầu vào, nhưng kế toán lại kê khai các hóa đơn đó vào mục 1 trên phần mềm HTKK: Hàng hóa, dv dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điểu kiện khấu trừ thuế.
    Giờ phải điều chỉnh làm sao?
    Mọi người giúp mình nha, càm ơn cả nhà nhiều!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top