quachhuyprp

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

 • Bạn cho mình xin cái bội cài để chuyển số thành chữ với hoặc cách cài cũng đc mail mình là hoainamhy@gmail.com thank bạn
  Xin các anh chị trong diễn đàn giúp em làm bảng cân đối tài khoản với. E làm hoài mà vẫn k đc
  đăng bố cáo thành lập (111/ 642) 240,000
  đăng bố cáo thành lập (111/ 1331) 24,000
  Thuế môn bài năm 2011 1,000,000
  Cước điện thoại (111/ 642) 31,598
  Cước điện thoại (111/ 1331) 3,160

  Cước điện thoại (111/ 642) 18,182
  Cước điện thoại (111/ 1331) 1,818
  Lương tháng 7/2011 1,000,000
  Lương tháng 8/2011 1,000,000
  Thức ăn, uống (111/ 642) 1,460,904
  Thức ăn, uống (111/ 1331) 146,090
  Cước điện thoại (111/ 642) 18,182
  Cước điện thoại (111/ 1331) 1,818
  Cước điện thoại (111/ 642) 18,182
  Cước điện thoại (111/ 1331) 1,818

  Vốn điều lệ 1tỷ



  Nhờ các anh chị giúp em. E xin cảm ơn rất nhiều


  yahoo: nguyet_ha84232
  Email: nganguyen1984@gmail.com
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top