N
Reaction score
0

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

    • N
      Nhuw đã đăng chủ đề mới.
      2.Vật liệu mua đi đường không được tính vào tài sản của DN 3.TK phản ánh tài sản luôn có số dư bên nợ 4.TK thanh toán với người mua là...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top