Luz

Nơi ở
Ngĩa Trang

Chữ ký

Sóng !
Dữ dội và dịu êm,
Ồn ào và lặng lẽ ...

:^_^:

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
  2. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
Top