B

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

 • Theo thông tư 28/2011/TT-BTC (ngày 28/02/2011):
  Điều 14: Khai thuế thu nhập cá nhân
  b) Cách xác định khai thuế theo tháng hoặc quý được áp dụng thống nhất cho cả năm tính thuế, cụ thể như sau:
  b.1) Trường hợp tháng đầu tiên trong năm phát sinh khấu trừ thuế theo từng loại tờ khai mà có số thuế khấu trừ từ 05 triệu đồng trở lên thì nộp tờ khai thuế theo tháng, nếu có số thuế khấu trừ nhỏ hơn 05 triệu đồng thì nộp tờ khai thuế theo quý tính cho cả năm.
  b.2) Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai cho cơ quan thuế.
   Đo đó : Nếu trong tháng bạn có số thuế TNCN phát sinh dưới 5.000.000 (số thuế phải nộp) thì bạn sẽ báo cáo quý, nếu số thuế phát sinh phải nộp trên 5.000.000/tháng thì bạn sẽ phải nộp theo tháng và nếu trong tháng không phát sinh phải nộp thuế thì cuối năm bạn mới phải làm quyết toán thuế TNCN bạn nhé....
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top