L
Reaction score
0

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

 • Định khoản giúp mình với : nhập kho 200 thành phẩm từ phân xưởng sản xuất với tổng trị giá 60000
  Yumy Ha
  Yumy Ha
  nợ 1521 / có 1541 12.000.000
  L
  Life02
  Thành phẩm:
  Nợ 155 200x60000
  Có 154 200x60000=12.000.000
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top