• Bạn nên bắt đầu học 12 dạng câu trước (Mỗi thì 4 dạng), nắm rõ cách thức vận hành của nó. Tương ứng là x2 lên có bị động và chủ động. Sau đó mới học kỹ năng nghe, khi nghe chỉ nghe động từ chính trong câu, các yêu tố khác tạm bỏ qua vì lên level sau mới cần đến, Luyện kết hợ cả thêm từ mới....
    chỉ 6 tháng luyện như thế bạn sẽ có thành tựu lớn.

    Thân!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top