K

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • mình đang làm luận văn tốt nghiệp, nhưng không hiểu rõ về quy trình kế toán trên máy đối với nghiệp vụ bán hàng trong công ty áp dụng trình tự kế toán theo hình thức nhật ký chung, khi bán hàng mjh chỉ cần cập nhật thông tin vào mục hóa đơn bán hàng, cuối kỳ phần mềm sẽ tự in ra sổ nhật ký chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái các tài khoản..? . ai hiểu phần này k? bày mình với
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top