H
Reaction score
0

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • mình dậy bạn tất tần tật về quyết toán thuế tncn và cả hàng quý và với trường hợp hàng tháng 1 buổi là 150k bạn nhé, đảm bảo học xong biết làm tất về thuế tncn luôn
    b cũng không nên ghi số âm đâu, vì hóa đơn đó đã được hủy và sẽ không còn giá tị gì nữa, vậy bạn hạch toán làm gì cho mệt chứ, loại lun hóa đơn đó ra hj
    vui ve!
    b cũng không nên ghi số âm đâu, vì hóa đơn đó đã được hủy và sẽ không còn giá tị gì nữa, vậy bạn hạch toán làm gì cho mệt chứ, loại lun hóa đơn đó ra hj
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top