B
Reaction score
1

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Vàng bạc không chịu thuế GTGT. Đưa tất cả vào giá vốn hay chi phí.
    Đã hạch toán vào PM thì bây giờ làm cái bút toán đảo đi.
    Em đang chuân bị làm báo cáo tốt nghiệp,em có hướng chọn đề tài tiêu thụ và xác định kết quả kd.có anh chị nào có báo cáo mẫu cho đàn em tham khảo với được không ah./
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top