B

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • B
   baotrang1301 đã đăng chủ đề mới.
   Doanh nghiệp chi trả tiền thuê nhà cho người lao động nước ngoài có được hạch toán chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?
  • B
   baotrang1301 đã đăng chủ đề mới.
   Doanh nghiệp có trả thù lao cho cá nhân để khai thác, giới thiệu và tìm kiếm khách hàng thì khoản chi trả này có được tính vào chi phí...
  • B
   baotrang1301 đã đăng chủ đề mới.
   Công ty tôi sử dụng phiếu mua hàng để chi thưởng cho tập thể đạt thành tích xuất sắc, như vậy khoản thưởng này có được tính vào thu nhập...
  • B
   baotrang1301 đã đăng chủ đề mới.
   Công ty tôi hỗ trợ đóng 100% khoản tiền BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ và có thể hiện rõ trong Thỏa ước LĐ tập thể của Công ty. Như vậy có...
  • B
   baotrang1301 đã đăng chủ đề mới.
   Cho tôi hỏi doanh nghiệp tôi bị hiển thị trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng kí, vậy nếu công ty tôi muốn đóng mã số thuế thì...
  • B
   Về vấn đề này tôi có kiến nghị cho công ty bạn như sau: Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 36 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019...
  • B
   Dựa trên hiểu biết của tôi về thắc mắc của bạn: Căn cứ Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về...
  • B
   baotrang1301 đã đăng chủ đề mới.
   Chào mấy anh/chị, công ty em có một số thắc mắc mong được mọi người giải đáp. Công ty có thuê lao động ngắn hạn họ cung cấp cmnd photo...
  • B
   baotrang1301 đã đăng chủ đề mới.
   Xin chào mọi người mong nhận được sự trợ giúp của mọi người. Công ty chúng tôi hiện đang nuôi trồng sản phẩm là con Hải Sâm. Hiện chúng...
  • B
   Về thắc mắc của bạn tôi có kiến nghị như sau: - Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ tài chính...
  • B
   Sau khi đọc xong câu hỏi của bạn, tôi có kiến nghị như sau: Căn cứ Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính...
  • B
   Từ câu hỏi của bạn, tôi có kiến nghị như sao: - Căn cứ Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính...
  • B
   Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ: + Tại Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản...
  • B
   - Căn cứ Khoản 7, Khoản 8 và Khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp...
  • B
   Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa...
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top