Phân tích báo cáo tài chính CTCP Sữa Việt Nam (VNM) Quý 1/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động tài chính và đầu tư trong kỳ vừa qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại có xu hướng tăng nhẹ trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã phải chi ít tiền từ các hoạt động đầu tư hơn nhưng về số tiền kiếm được từ hoạt động kinh doanh, con số này cũng có xu hướng giảm.
1656471935725.png


Dòng tiền thuần của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số hiện tại, DN có dòng tiền thuần nằm ở mức trung bình. DN vẫn dường như có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn mà không gặp vấn đề gì về tình hình tài chính.
1656471993306.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Trong kỳ vừa qua, biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm khá nhẹ so với kỳ trước đó. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cực kỳ hấp dẫn nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đã có thể chủ động được các kênh phân phối của riêng họ trong thời điểm hiện tại.
1656472081030.png


Lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Điều này cho thấy rằng doanh nghiệp luôn rất tập trung vào các hoạt động kinh doanh của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách, biện pháp kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây cũng là cách giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1656472183115.png


ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại có xu hướng giảm nhẹ là do doanh nghiệp kiếm được ít lợi nhuận hơn ở khoảng thời điểm này.
1656472265158.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với một tỷ suất sinh lời khá ấn tượng.
Việc ROE có xu hướng giảm nhẹ trong kỳ vừa qua là do hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp đã không thể tiếp tục mang về nhiều lợi nhuận hơn từ chính nguồn tài sản hiện có của mình, và đây cũng được coi là nguồn lực bên trong từ chính doanh nghiệp.
1656472465031.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua ở danh mục tài sản là Đầu tư ngắn hạn và Tài sản cố định. Cả 2 khoản mục này đều có xu hướng giảm nhẹ so với kỳ trước đó.
1656472566229.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại có xu hướng tăng nhẹ trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. DN có thể đảm bảo được các khoản nợ dài hạn bằng mức tài sản cao.
1656472625453.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản tài sản cố định. Tuy nhiên, khi so sánh với mới khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, chi phí đầu tư nằm ở một con số khá thấp, thậm chí không quá đáng kể khi so sánh với những chi phí được trích trong cùng khoảng thời gian này.
1656472737805.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại có mức tăng trưởng không quá đáng kể so với kỳ trước đó. Mức tăng trưởng này không thể thu hút được các NĐT tham gia vào góp vốn.
1656472820529.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại giảm 6% so với kỳ trước đó. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của DN qua các kỳ hiện đang là xu hướng giảm
1656472876604.png


6. Phân tích ngành nghề
1656473005182.png

VNM nằm trong Top 5% công ty có điểm số cao nhất. VNM cao hơn so với bình quân toàn thị trường.
Tăng trưởng tài sản nhanh.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời vượt trội. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có tính cam kết tốt với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý và thực hiện tốt các nghĩa vụ và lợi ích với cổ đông.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô lớn trong ngành.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối lành mạnh.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online

Phân tích báo cáo tài chính CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) Quý 1/2022: Phân tích báo cáo tài chính CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) Quý 1/2022:
 
Anh/chị có thể tham khảo thêm báo cáo tài chính mới nhất quý 2/2022 của VNM ở đây:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top