XỬ LÝ KẾT QUẢ KHAI BỔ SUNG (KBS)

chudinhxinh

Member
Hội viên mới

+ XỬ LÝ KẾT QUẢ KHAI BỔ SUNG (KBS) THEO 5 TRƯỜNG HỢP SAU

----------------------------------

1- KBS chỉ làm tăng thuế phải nộp tại kỳ kê khai sai thì nộp số chênh lệch tăng thêm vào ngân sách và tiền chậm nộp phát sinh theo quy định.

2- KBS chỉ làm giảm thuế phải nộp tại kỳ kê khai sai, nếu đã nộp theo số sai thì xem như nộp thừa, và được bù trừ với số phát sinh của kỳ hiện tại.

3- KBS chỉ làm tăng thuế còn được khấu trừ tại kỳ kê khai sai thì kê khai điều chỉnh số chênh lệch tăng đó vào chỉ tiêu [38] của kỳ khai thuế hiện tại.

4- KBS chỉ làm giảm thuế còn được khấu trừ tại kỳ kê khai sai, nếu đơn vị chưa đề nghị hoàn thuế số chênh lệch này thì kê khai điều chỉnh số CL giảm này vào chỉ tiêu [37] của kỳ khai thuế hiện tại. Nếu đơn vị đã được hoàn thuế thì đơn vị phải nộp lại số hoàn sai đó cùng với tiền chậm nộp theo quy định.

5- KBS vừa làm giảm thuế còn được khấu trừ, vừa làm tăng số phải nộp tại kỳ kê khai sai thì: Nộp số thuế CL tăng thêm và tiền chậm nộp phát sinh theo quy định, đồng thời kê khai điều chỉnh số CL giảm còn được khấu trừ vào chỉ tiêu [37] của kỳ khai thuế hiện tại./.

----------------------------------

-> Nguồn: Cục thuế Bình Định.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top