Xây dựng mục tiêu 5 năm cho doanh nghiệp

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Đối với nhiều doanh nghiệp, kế hoạch chiến lược 5 năm là một tài liệu quan trọng vì nó vạch ra những gì công ty hy vọng đạt được trong khoảng thời gian đó. Việc giới hạn kế hoạch trong khung thời gian 5 năm là hữu ích vì nó khuyến khích công ty đặt ra các mục tiêu và cột mốc vững chắc mà công ty phải đáp ứng để thành công. Vì kế hoạch kinh doanh là một tài liệu phức tạp nên nó bao gồm một số phần mô tả cách công ty có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của mình cho mục đích này. Mẫu kế hoạch chiến lược 5 năm thường được sử dụng.

1. Các phần của một kế hoạch kinh doanh
Kế hoạch kinh doanh 5 năm bao gồm ít nhất 13 phần. Có thể tóm tắt thành các điểm sau:
  • Kế hoạch bắt đầu bằng phần tóm tắt tóm tắt phần còn lại của tài liệu.
  • Sau đó, kế hoạch sẽ chuyển sang phần mô tả ngắn gọn về hoạt động kinh doanh trước khi đi vào chi tiết của kế hoạch.
  • Tiếp theo, kế hoạch bao gồm tuyên bố sứ mệnh của công ty bạn, trong đó giải thích những gì doanh nghiệp của bạn hy vọng đạt được.
  • Sau phần giới thiệu này là phần phân tích SWOT chi tiết nhằm vạch ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của doanh nghiệp. Phân tích SWOT là một phần đặc biệt quan trọng trong bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào vì nó xác định nơi nào công ty mạnh nhất và khu vực nào dễ bị tổn thương nhất.
  • Tiếp theo là tuyên bố về các mục tiêu dài hạn trước mắt cùng với các chi tiết cụ thể về cách đo lường xem các mục tiêu đó có đạt được hay không. Các phép đo được thực hiện dưới dạng các chỉ số hiệu suất chính (KPI).
  • Kế hoạch kinh doanh của công ty cũng nên bao gồm mô tả về đối tượng mà công ty đang nhắm mục tiêu, kế hoạch tiếp thị nêu chi tiết cách thu hút đối tượng đó và phân tích cạnh tranh mô tả lợi thế của công ty so với đối thủ cạnh tranh.
  • Hoàn thiện kế hoạch là phần mô tả về đội ngũ cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, một kế hoạch hoạt động nêu rõ các mục tiêu mà tổ chức cần đáp ứng để thành công và các dự báo tài chính mô tả thời điểm tổ chức có lãi.
2. Thực hiện phân tích SWOT.

Phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Mối đe dọa (SWOT) là một phần quan trọng của kế hoạch kinh doanh. Phân tích SWOT được các doanh nghiệp phát triển trong suốt vòng đời của mình để xác định các cơ hội phát triển cũng như các mối đe dọa tồn tại đối với sự thành công của doanh nghiệp. Phân tích SWOT bắt đầu bằng việc tạo ra một mục tiêu mà công ty phải đáp ứng và tất cả bốn khía cạnh của phân tích đều cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách đạt được mục tiêu đó.

Điểm mạnh được liệt kê đầu tiên và mô tả những gì công ty làm tốt nhất. Sau đó, những điểm yếu được liệt kê mô tả những điểm công ty đang hoạt động kém hiệu quả. Điểm mạnh và điểm yếu có thể được xác định từ dữ liệu khách quan chi tiết về hoạt động của công ty cũng như từ những câu chuyện mang tính giai thoại, chủ quan về hoạt động của công ty. Hãy nhắm đến ít nhất ba điểm mạnh chính và ba điểm yếu chính.

Cơ hội mô tả nơi công ty có thể cải thiện hiệu suất và nâng cao điểm mạnh của mình. Cuối cùng, các mối đe dọa đối với hoạt động của công ty cũng được trình bày chi tiết. Các mối đe dọa có thể bao gồm bất cứ điều gì từ một đối thủ cạnh tranh mới gia nhập thị trường đến luật pháp có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của công ty.

3. Một số điểm lưu ý

Đối với hầu hết các công ty, mục tiêu 5 năm là mục tiêu có nhiều bước phải được thực hiện trong suốt quá trình. Một số bước này sẽ dẫn đến những cột mốc quan trọng trên đường đi. Nếu một công ty muốn xây dựng trụ sở mới, đó sẽ là mục tiêu 5 năm. Nếu một công ty muốn tạo ra một sản phẩm mới, cùng với tất cả các tài liệu tiếp thị và hoạt động ra mắt, đó có thể là mục tiêu 5 năm.

Điều quan trọng cần nhớ là phải có những cột mốc quan trọng trên đường đi. Những điều này rất quan trọng vì nếu bỏ lỡ một điều, nó sẽ báo hiệu cho ban quản lý rằng sự thành công của toàn bộ kế hoạch 5 năm đang gặp nguy hiểm.

Hiểu giúp chúng ta khác biệt và làm tốt hơn.

Dễ dàng hơn nữa các bạn có thể tham gia các khoá học của CLEVERCFO:
Khóa CFO: https://clevercfo.com/khoa-hoc-cfo
Khóa kế toán trưởng: https://clevercfo.com/ke-toan-truong
Khóa online: http://clevercfo.com/online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top