Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Theo Bộ Phận

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Kế hoạch kinh doanh của bộ phận là cần thiết đối với tất cả các nhà quản lý bộ phận vì chúng giúp định hướng sự phát triển của công ty. Tuy nhiên, nhiều nhà quản lý, ngay cả những người đã thành danh, gặp khó khăn trong việc xác định các chi tiết cụ thể của kế hoạch kinh doanh của bộ phận. Từ việc cùng nhóm của bạn xem xét kế hoạch cho đến việc thực hiện nó bởi cấp trên của công ty cho đến việc định dạng phù hợp, có rất nhiều điều có thể còn mơ hồ khi tạo loại tài liệu này.
1. Khái niệm cơ bản về kế hoạch kinh doanh của phòng ban
Kế hoạch kinh doanh của bộ phận là một tài liệu lập kế hoạch tập trung vào một bộ phận cụ thể trong công ty. Nó sẽ thảo luận về các số liệu trong quá khứ của bạn và khám phá bất kỳ điểm yếu nào mà nhóm của bạn đã trải qua. Sau khi bạn tập trung vào những vấn đề này, tài liệu sẽ tập trung vào cách bạn sẽ giải quyết những vấn đề đó trong tương lai. Ví dụ: nếu bạn cảm thấy cần thêm nhân viên, bạn nên tìm cách giải thích nhu cầu đó với quản lý cấp trên.
Kế hoạch kinh doanh của bộ phận của bạn phải đảm bảo kết thúc một cách thành công. Cụ thể, bạn nên tập trung vào các mục tiêu và nhóm của bạn sẽ làm gì để đạt được chúng. Lý tưởng nhất là kế hoạch này sẽ đề cập đến cách bạn sẽ phát triển và chuẩn bị cho các cấp dưới trực tiếp của mình. Nói tóm lại, kế hoạch kinh doanh của bộ phận của bạn vừa là sự phản ánh vừa là một kế hoạch trò chơi.
2. Các bước xây dựng kế hoạch kinh doanh theo bộ phận.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng bộ phận trong công ty là một quá trình quan trọng để đảm bảo rằng mỗi phần của tổ chức đều đóng góp hiệu quả vào mục tiêu chung của doanh nghiệp. Dưới đây là các bước và cách tiếp cận để xây dựng kế hoạch kinh doanh cho từng bộ phận:
Bước 1. Phân Loại Các Bộ Phận:
 • Xác định các bộ phận và phân loại chúng dựa trên chức năng và mục tiêu công việc. Ví dụ: Phòng Kinh doanh, Phòng Sản Xuất, Phòng Tiếp Thị, Phòng Tài Chính, vv.
Bước 2. Xác Định Mục Tiêu và KPIs Cho Mỗi Bộ Phận:
 • Đặt ra mục tiêu cụ thể cho mỗi bộ phận, liên quan đến mục tiêu chung của doanh nghiệp.
 • Xác định các KPIs (Chỉ số hiệu suất chính) để đánh giá hiệu suất của từng bộ phận.
Bước 3. Nghiên Cứu Thị Trường và Cạnh Tranh Cho Từng Bộ Phận:
 • Tìm hiểu về thị trường và cạnh tranh liên quan đến lĩnh vực hoạt động của từng bộ phận.
 • Phân tích xu hướng ngành và xác định cơ hội và thách thức cụ thể.
Bước 4. Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Cho Mỗi Bộ Phận:
 • Phát triển chiến lược chi tiết dựa trên mục tiêu và điều kiện cụ thể của từng bộ phận.
 • Tích hợp các yếu tố như tiếp thị, sản xuất, tài chính, và nhân sự vào chiến lược.
Bước 5. Chiến Lược Tiếp Thị và Bán Hàng:
 • Xác định chiến lược tiếp thị và bán hàng cho từng bộ phận dựa trên đối tượng khách hàng và mục tiêu kinh doanh.
 • Tạo ra kế hoạch quảng cáo và tiếp thị để tăng nhận thức thương hiệu và doanh số bán hàng.
Bước 6. Quản Lý Nhân Sự và Phát Triển Kỹ Năng:
 • Xác định nhu cầu về nhân sự cho từng bộ phận và phát triển kế hoạch để đáp ứng yêu cầu.
 • Đào tạo và phát triển nhân sự để nâng cao kỹ năng và hiệu suất.
Bước 7. Quản Lý Tài Chính:
 • Đặt kỳ vọng ngân sách và quản lý tài chính cho mỗi bộ phận.
 • Đảm bảo rằng các chi phí được kiểm soát và đầu tư đúng cách vào mục tiêu kinh doanh.
Bước 8. Đánh Giá Hiệu Suất và Điều Chỉnh:
 • Thiết lập hệ thống đánh giá hiệu suất dựa trên KPIs và mục tiêu cụ thể.
 • Điều chỉnh chiến lược và hoạch định dựa trên phản hồi và kết quả.
Bước 9. Rủi Ro và Biện Pháp Phòng Ngừa:
 • Xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến từng bộ phận và phát triển biện pháp phòng ngừa.
 • Tổ chức đào tạo và hướng dẫn nhân sự về an toàn và quy trình làm việc.
Bước 10. Tổng Hợp và Đánh Giá Tổng Thể:
 • Tổng hợp kế hoạch kinh doanh từng bộ phận thành một kế hoạch tổng thể cho toàn công ty.
 • Đánh giá hiệu suất và kết quả đạt được so với mục tiêu kinh doanh chung.

Bước 11. Thiết Lập Chuỗi Cung Ứng:
 • Đối với phòng sản xuất, quản lý và tối ưu hóa chuỗi cung ứng để đảm bảo hiệu quả và sự ổn định.
Bước 12. Tạo Cơ Hội Hợp Tác Nội Bộ:
 • Khuyến khích sự hợp tác giữa các bộ phận để tận dụng sức mạnh và tài nguyên nội bộ của công ty.
Quan trọng nhất, kế hoạch kinh doanh của mỗi bộ phận cần phải liên kết chặt chẽ với mục tiêu kinh doanh tổng thể của công ty, đồng thời cần linh hoạt để thích ứng với biến động của thị trường và môi trường kinh doanh.

3. Mẫu kế hoạch kinh doanh của phòng ban

Sau đây là ví dụ về kế hoạch kinh doanh của bộ phận hoặc mẫu kế hoạch tăng trưởng kinh doanh có thể áp dụng cho nhiều loại hình kinh doanh.
[Tên bộ phận] Kế hoạch kinh doanh của bộ phận - [Ngày]
Đề cương:
 • Đánh giá các số liệu hàng năm.
 • Mục tiêu hàng năm so với so sánh số liệu.
 • Mục tiêu hàng năm được điều chỉnh.
 • Nhu cầu của bộ phận để đáp ứng các mục tiêu.
 • Số liệu nhân viên cá nhân.
 • Kế hoạch phát triển nhân viên.
 • Dữ liệu thô để tham khảo.
Ở trên, bạn có thể thấy một mẫu chung cho một kế hoạch kinh doanh của phòng ban. Kế hoạch này nên được điều chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của bạn. Một số bộ phận sẽ không cần thảo luận về các số liệu riêng lẻ vì quy mô của chúng, nhưng họ nên tập trung vào những người có hiệu suất cực kỳ cao và cực kỳ thấp. Việc tập trung vào các yếu tố ngoại lệ sẽ cho phép nhân viên ngôi sao của bạn được công nhận cho công việc của họ đồng thời cung cấp cho bạn PIP (kế hoạch cải thiện hiệu suất) chuyên dụng để hỗ trợ những nhân viên có thành tích thấp hơn.
Hiểu giúp chúng ta khác biệt và làm tốt hơn.

Dễ dàng hơn nữa các bạn có thể tham gia các khoá học của CLEVERCFO:
Khóa CFO: https://clevercfo.com/khoa-hoc-cfo
Khóa kế toán trưởng: https://clevercfo.com/ke-toan-truong
Khóa online: http://clevercfo.com/online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top