VAS14 - Doanh thu va thu nhập khác

Ðề: VAS14 - Doanh thu va thu nhập khác

.....
(a) Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ;
....
26. Lãi suất thực tế là tỷ lệ lãi dùng để quy đổi các khoản tiền nhận được trong tương lai trong suốt thời gian cho bên khác sử dụng tài sản về giá trị ghi nhận ban đầu tại thời điểm chuyển giao tài sản cho bên sử dụng. Doanh thu tiền lãi bao gồm số phân bổ các khoản chiết khấu, phụ trội, các khoản lãi nhận trước hoặc các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ ban đầu của công cụ nợ và giá trị của nó khi đáo hạn.
Đoạn này nó bắt mình tính toán khoản thu thuần phải không các bác ? Đã đề cập đến lãi suất thực thì chắc là có lãi suất mang tính 'danh nghĩa'; từ 'danh nghĩa' mà quy đổi thì ta phải tính toán : trừ chiết khấu, cộng phụ trội, phân bổ lãi nhận trước ... Em nghĩ vậy có ổn không ạ ????
 
Ðề: VAS14 - Doanh thu va thu nhập khác

Em thấy trong CMực có đoạn :
"15. Doanh thu và chi phí liên quan tới cùng một giao dịch phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Các chi phí, bao gồm cả chi phí phát sinh sau ngày giao hàng (như chi phí bảo hành và chi phí khác), thường được xác định chắc chắn khi các điều kiện ghi nhận doanh thu được thỏa mãn"
Trên thực tế, giả sử cty bán hàng cho KHàng, thời gian bảo hành là 3 năm, vậy CP bảo hành tại thời điểm ghi nhận doanh thu là chưa xác định chắc chắn được nhưng nó vẫn là CP có liên quan. Như vậy cty sẽ phải ước tính để trích trước CP bảo hành này phải k ạh???
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top