vấn đề của Kế toán nuôi trồng thủy sản

Nữ Dương

New Member
Hội viên mới
mình làm bên lĩnh vực thủy sản, khi mua tôm giống về nuôi thì hạch toán như thế nào, các bạn hướng dẫn giúp mình quy trình hạch toán trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản với nhé
 

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Tính giá thành đặc thù chuyên ngành: Nuôi trồng thủy hải sản
  • Theo dõi các khoản chi phí và doanh thu theo từng khu vực, ao nuôi tôm cá.
  • Tổng hợp chi phí theo từng tháng, lũy kế từ khi thả con giống đến khi thu hoạch.
  • Tính giá thành theo từng ao thu hoạch, tổng hợp doanh thu và chi phí để xác định lãi lỗ cho từng ao.
  • Kết chuyển tôm cá thương phẩm thu hoạch để đưa và nguyên liệu đầu vào của chế biến thành phẩm đông lạnh.
  • Có thể ghép phân hệ giá thành nuôi trồng vào cùng chương trình chế biến thủy sản
chi-phi-trai-giong.jpg
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top