Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu chấp nhận được (Minimum Acceptable Rate of Return - MARR) trong đầu tư cho sản phẩm mới và chi tiêu vốn.

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Các nhà quản lý doanh nghiệp liên tục xem xét đầu tư cho sản phẩm mới và chi tiêu vốn. Nhưng họ cần phải có một thước đo giúp họ xác định xem liệu những dự án mới này có xứng đáng để sử dụng nguồn vốn của công ty hay không. Các nhà quản lý đánh giá các dự án sử dụng vốn bằng cách tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) và so sánh kết quả với tỷ suất lợi nhuận tối thiểu chấp nhận được (MARR), còn được gọi là tỷ suất lợi nhuận vượt rào. Nếu IRR vượt quá ngưỡng cản, nó sẽ được chấp thuận. Nếu không, ban quản lý có thể sẽ từ chối dự án.
Đối với hầu hết các tập đoàn, MARR là chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) của công ty. Con số này được xác định bằng số nợ và vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán và khác nhau đối với mỗi doanh nghiệp.

1. Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ - IRR

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ là tỷ lệ chiết khấu mà tại đó tất cả các dòng tiền từ một dự án, cả dương và âm, đều bằng 0. IRR bao gồm ba yếu tố: lãi suất, phần bù rủi ro và tỷ lệ lạm phát. Việc tính toán tỷ lệ vượt rào của công ty bắt đầu bằng lãi suất cho khoản đầu tư không rủi ro, thường là trái phiếu kho bạc dài hạn của Hoa Kỳ. Vì dòng tiền trong những năm tương lai không được đảm bảo nên phí bảo hiểm rủi ro phải được bổ sung để xem xét sự không chắc chắn và biến động tiềm ẩn này. Và cuối cùng, khi nền kinh tế đang có lạm phát thì tỷ lệ này cũng phải được cộng vào tính toán.

2. Chi phí vốn bình quân gia quyền - WACC

WACC được xác định bằng chi phí để có được số tiền cần thiết để thanh toán cho một dự án. Một công ty có thể tiếp cận nguồn vốn bằng cách vay thêm nợ, tăng vốn cổ phần hoặc sử dụng lợi nhuận giữ lại. Mỗi nguồn vốn có một chi phí khác nhau. Lãi suất vay thay đổi tùy theo điều kiện kinh tế hiện tại và xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp. Chi phí vốn cổ phần là lợi nhuận mà các cổ đông yêu cầu khi đầu tư tiền vào kinh doanh. WACC được tính bằng cách nhân tỷ lệ nợ và vốn chủ sở hữu với chi phí tương ứng để đạt được mức bình quân gia quyền.

3. Tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu chấp nhận được - MARR

Nếu một dự án có IRR vượt quá MARR thì ban quản lý có thể sẽ chấp thuận tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, những quy tắc quyết định này không cứng nhắc; những cân nhắc khác có thể thay đổi MARR. Ví dụ: ban quản lý có thể quyết định sử dụng MARR thấp hơn, chẳng hạn như 10%, để phê duyệt các nhà máy mới, nhưng yêu cầu MARR 20% để mở rộng cơ sở hiện có. Điều này là do tất cả các dự án đều có những đặc điểm khác nhau; một số có nhiều sự không chắc chắn hơn về dòng tiền trong tương lai trong khi một số khác có khoảng thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn để hiện thực hóa lợi tức đầu tư.

4. Chi phí cơ hội dưới dạng MARR

Mặc dù WACC là điểm chuẩn được sử dụng phổ biến nhất làm MARR nhưng nó không phải là điểm chuẩn duy nhất. Nếu một công ty có ngân sách và khả năng tiếp cận vốn không giới hạn, công ty đó có thể đầu tư vào bất kỳ dự án nào đáp ứng MARR. Nhưng với ngân sách hạn chế, chi phí cơ hội của các dự án khác sẽ trở thành một yếu tố. Giả sử WACC của một công ty là 12% và nó có hai dự án: một dự án có IRR là 15% và dự án kia có IRR là 18%. IRR của cả hai dự án đều vượt quá MARR, như được xác định bởi WACC, và trên cơ sở đó, ban quản lý có thể cấp phép cho cả hai dự án. Trong trường hợp này, MARR trở thành IRR cao nhất, 18%, trong số các dự án hiện có đang được xem xét. IRR này thể hiện "chi phí cơ hội" mà tất cả các dự án khác phải được so sánh với.

5. Những hạn chế cần quan tâm.

Mặc dù IRR và MARR liên quan là những công cụ hữu ích nhưng vẫn có những hạn chế. Ví dụ: một dự án có thể có IRR là 20% nhưng dòng tiền chỉ tồn tại trong ba năm. So sánh dự án này với dự án khác có IRR là 15%, nhưng dòng tiền sẽ tồn tại trong 15 năm. Dự án nào ban quản lý nên phê duyệt? Sử dụng IRR và MARR không giúp ích nhiều trong tình huống này.
MARR là thước đo có giá trị mà các nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng để đánh giá giá trị của dự án. WACC của một công ty thường là tiêu chuẩn được sử dụng làm điểm khởi đầu. Phương pháp này hoạt động tốt nhất khi doanh nghiệp chỉ có một dự án đang được xem xét và có ngân sách không giới hạn. Nhưng trong thực tế, hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn về ngân sách và một số dự án cần xem xét. Trong trường hợp này, IRR cao nhất trong tất cả các dự án sẽ trở thành MARR thay vì sử dụng WACC của công ty. Điều này được gọi là “chi phí cơ hội của vốn”.

Hiểu giúp chúng ta khác biệt và làm tốt hơn.

Dễ dàng hơn nữa các bạn có thể tham gia các khoá học của CLEVERCFO:
Khóa CFO: https://clevercfo.com/khoa-hoc-cfo
Khóa kế toán trưởng: https://clevercfo.com/ke-toan-truong
Khóa online: http://clevercfo.com/online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top