Trái phiếu

chichau1112

New Member
Hội viên mới
bài tập :Trích tài liệu của công ty D trong tháng 1/N như sau: (ĐVT: 1.000đ)
1. Ngày 02/1 công ty phát hành 6.000 trái phiếu kỳ hạn 5 năm loại mệnh giá 1.000 lãi suất 8%/năm trả lãi sau với giá bán 1.000/TP thu bằng tiền mặt
2. Ngày 4/1 công ty phát hành 2.000 trái phiếu kỳ hạn 5 năm loại mệnh giá 8.000, lãi suất 6%/năm trả lãi trước ngay khi phát hành số tiền bán trái phiếu thực tế thu nhập quỹ là: 11.200.000
3. Ngày 12/1 Công ty phát hành 4.000 trái phiếu kỳ hạn 3 năm loại mệnh giá 10.000, lãi suất 9%/ năm, trả lãi sau.Công ty bán với giá 9.500/TP. Công ty đã nhận được giấy báo có của ngân hàng
4. Ngày 31/1 hạch toán lãi vay phải trả tháng 1, phân bổ chiết khấu và phụ trội trái phiếu. Phân bổ phụ trội và chiết khấu trái phiếu theo thời hạn phát hành trái phiếu bằng phương pháp đường thẳng
Yêu cầu: Tính toán và định khoản các nghiệp vụ trên
mọi người giúp mk với và cho ý kiến sửa sai vs ạ
1:nợ tk 111:6.000.000
có tk 3431:6.000.000
2:nợ tk 112:11.200.000
nợ tk 242:4.800.000
có tk 3431:16.000.000
3:nợ tk 112:38.000.000
nợ tk 34312:2.000.000
có tk 34311:40.000.000
4:
 
Em cần so sánh mệnh giá của trái phiếu so với giá bán trái phiếu để xác định bút toán đó là phát hành trái phiếu có chiết khấu hay phụ trội, định khoản chi tiết từng TK cấp con:
34311: Mệnh giá trái phiếu
34312: Chiết khấu trái phiếu ( có chiết khấu thì hạch toán phân bổ làm tăng chi phí đi vay mỗi kỳ)
34313: Phụ trội trái phiếu (có phụ trội thì hạch toán phân bổ làm giảm chi phí đi vay mỗi kỳ)
Lãi trả trước thì đưa vào 242, lãi trả sau thì định kỳ hạch toán vào 335
 
Tổng vốn huy động mới là 100 tỷ đồng (tổng vốn công ty chứng khoán trước lúc phát hành quyền mua cổ phiếu là 100 tỷ đồng). Tức là mỗi cổ phiếu cũ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá tham chiếu của cổ phiếu này vào phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền là 20.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Cổ tức được chia 15% bằng cổ phiếu. Giá cổ phiếu sẽ bán cho cổ đông là 10.000đồng/cổ phiếu (PR). Tính giá vào ngày giao dịch không hưởng quyền.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top