Tình trạng chênh lệch giữa dữ liệu hóa đơn điện tử và bảng kê mua vào

NT Thanh Thúy

Member
Hội viên mới
Hiện nay, việc đối chiếu dữ liệu trên hệ thống hóa đơn điện tử và số liệu kê khai trên tờ khai thuế GTGT là thủ tục được cơ quan thuế thực hiện để phát hiện sự bất thường của doanh nghiệp. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã phải thực hiện giải trình vì có sự chênh lệch từ việc đối chiếu này.

1. Các trường hợp chênh lệch giữa dữ liệu tra cứu trang hóa đơn điện tử và bảng kê mua vào đã kê khai:

Các doanh nghiệp thường gặp phải vấn đề chênh lệch dữ liệu hóa đơn đầu vào, đầu ra so với dữ liệu tra cứu trên hệ thống hóa đơn điện tử. Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể là:

Đầu vào với hệ thống hóa đơn điện tử:

- Chuyển tiếp giai đoạn vừa có hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử theo quy định cũ và hóa đơn điện tử mới theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

- Kê khai đầu vào không giới hạn kỳ kê khai

- Hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá

- Nhập khẩu và nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu

- Nộp thuế GTGT thay

- Hóa đơn bán hàng không kê khai

- Hóa đơn GTGT nhưng không kê khai, thuế đầu vào ghi nhận chi phí

Đầu ra với hệ thống hóa đơn điện tử:

- Doanh nghiệp có hóa đơn đơn vị tính là VND và ngoại tệ

- Hóa đơn điều chỉnh, thay thế cho kỳ trước

- Hóa đơn trả lại hàng

- Hóa đơn hủy nhưng chưa gửi mẫu 04/SS

- Hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá

- Hóa đơn có nội dung thu hộ, chi hộ

- Lập hóa đơn sau khi thanh tra, kiểm tra ghi nhận doanh thu của kỳ trước

Ngoài ra tình trạng chênh lệch còn xuất phát từ nguyên nhân do doanh nghiệp kê khai sai, hệ thống hóa đơn chưa cập nhật đủ.
1702372857528.png

(Ảnh sưu tầm)

2. Các hóa đơn bán hàng, hóa đơn trực tiếp, hóa đơn không có thuế suất có phải kê khai?

- Khoản 1 Điều 42 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định:


“Điều 42. Nguyên tắc khai thuế, tính thuế

1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. ”

- Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

“Điều 7. Hồ sơ khai thuế

1. Hồ sơ khai thuế là tờ khai thuế và các chứng từ, tài liệu liên quan làm căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế với ngân sách nhà nước do người nộp thuế lập và gửi đến cơ quan quản lý thuế bằng phương thức điện tử hoặc giấy. Người nộp thuế phải khai tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục (nếu có) theo đúng mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục; nộp đầy đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. Đối với một số loại giấy tờ trong hồ sơ khai thuế mà Bộ Tài chính không ban hành mẫu nhưng pháp luật có liên quan có quy định mẫu thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Tham khảo công văn 192/TCT-PC của Tổng cục thuế ngày 18/01/2023: “về nguyên tắc, người nộp thuế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật về quản lý thuế chưa có quy định chi tiết về số liệu giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào phải khai tại chỉ tiêu 23 trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. Do đó, trường hợp người nộp thuế không khai giá trị các hóa đơn bán hàng vào chỉ tiêu “Giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào” (Chỉ tiêu 23) trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT thì không thuộc hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Điều 12 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ nên không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.”

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần kê khai hóa đơn đầu vào cho trùng khớp với dữ liệu hóa đơn điện tử vì những nguyên nhân sau:​
  • Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào nên kê toàn bộ hóa đơn đầu vào phát sinh trong kỳ bao gồm hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng để kiểm soát toàn bộ hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp​
  • Hiện nay tất cả hóa đơn là hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có thể so sánh dữ liệu trên hệ thống hóa đơn điện tử với giá trị hóa đơn mua vào doanh nghiệp đã kê khai trên tờ khai GTGT (chỉ tiêu 23) => nếu phát sinh chênh lệch cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp giải trình​
  • Theo bộ chỉ tiêu đánh giá rủi ro của doanh nghiệp: cơ quan thuế sẽ so sánh giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào (chỉ tiêu 23 trên tờ khai GTGT) với giá trị hạch toán trên sổ sách kế toán => nếu phát sinh chênh lệch nhiều cơ quan thuế sẽ đánh giá doanh nghiệp bạn thuộc diện rủi ro về thuế.​
Do đó những hóa đơn đơn không phát sinh thuế GTGT, hóa đơn ngân hàng (doanh nghiệp thường ghi nhận thuế GTGT vào chi phí), hóa đơn ngân hàng không có thuế, hóa đơn không chịu thuế cũng cần được kê khai trên tờ khai GTGT.

Lưu ý doanh nghiệp chỉ kê khai khi có đầy đủ hóa đơn chứng từ và hàng hóa dịch vụ đầu vào là thực tế phát sinh của doanh nghiệp

Khi tra cứu phát hiện có hóa đơn đầu vào nhưng thực tế công ty không mua hàng thì xử lý như thế nào?

Tham khảo link:
3. Không kê khai hóa đơn đầu vào có bị phạt?

Việc không kê khai hóa đơn đầu vào DN có thể gặp các rủi ro như sau:

- Bị xử phạt về hành vi làm mất hóa đơn nếu không thể xuất trình, chứng minh được hóa đơn đầu vào cho các hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp đã mua khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra;

- Bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ khi DN đã sử dụng hóa đơn từ các DN có dấu hiệu mua bán hóa đơn, đã loại ra các tờ khai thuế nhưng bị CQT điều tra và phát hiện hành vi trên;

- Bị xử phạt về hành vi trốn thuế do không kê khai hóa đơn đầu vào và cơ quan thuế chứng minh được đây là hành vi nhằm mục đích trốn doanh thu.

Trong trường hợp, doanh nghiệp không muốn thực hiện kê khai hóa đơn đầu vào đó thì cần giữ lại đầy đủ các hóa đơn để xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tránh các rủi ro nêu trên.

Tham khảo link:
Kết luận, doanh nghiệp cần kiểm soát hóa đơn đầu vào, đầu ra; thường xuyên đối chiếu với hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử; kê khai toàn bộ hóa đơn đầu vào kể cả hóa đơn bán hàng, hóa đơn không có thuế GTGT để tránh mất thời gian giải trình với cơ quan thuế do chênh lệch dữ liệu.​
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top