tính giá đối tượng kế toán

hihuhu

New Member
Hội viên mới
Nhập khẩu 10 xe ô tô với đơn giá 400.000.000d/xe, thuế nhập khẩu 20%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10% thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%, trả bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển là 5.500.000đ đã gồm thuế GTgt 10% chi bằng tiền mặt, tính giá theo pp khấu trừ, pp trực tiếp.
câu này e tính sai chỗ nào mà chỗ gtgt hàng nk mỗi lần bấm máy mỗi lần khác ạ mong mn giúp e
 
Giá nhập khẩu của 1 xe ô tô:

- Đơn giá xe: 400.000.000 đ/xe
- Thuế nhập khẩu: 20% của đơn giá xe
- Chi phí vận chuyển: 5.500.000 VND (đã bao gồm thuế GTGT 10%)
- Thuế nhập khẩu = Đơn giá xe * 20% = 400.000.000 x 20% = 80.000.000 đ/xe
- Thuế tiêu thụ đặc biệt = Đơn giá xe x 10% = 400.000.000 VND x 10% = 40.000.000 đ/xe
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu (VAT) = (Đơn giá xe + Thuế nhập khẩu + Chi phí vận chuyển) x 10% = (400.000.000 + 80.000.000) x 10% + 5.500.000 = 48.050.000đ/xe

=> Tổng giá nhập khẩu (bao gồm các loại thuế) = Đơn giá xe + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế GTGT hàng nhập khẩu = 400.000.000 + 80.000.000 + 40.000.000 + 48.050.000 = 568.050.000 đ/xe
Giờ chúng ta sẽ tính giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô:

Giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô = 568.050.000 x10 = 5.680.500.000 đ

Phương pháp khấu trừ:
- Giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô: 5.680.500.000đ
- Số tiền trả bằng tiền gửi ngân hàng: 5.680.500.000đ

Phương pháp trực tiếp:
- Giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô: 5,680,500,000đ
- Số tiền trả chi bằng tiền mặt cho chi phí vận chuyển: 5.500.000đ
- Số tiền trả bằng tiền gửi ngân hàng (còn lại): 5.680.500.000 - 5.500.000 = 5.675.000.000đ
 
Giá nhập khẩu của 1 xe ô tô:

- Đơn giá xe: 400.000.000 đ/xe
- Thuế nhập khẩu: 20% của đơn giá xe
- Chi phí vận chuyển: 5.500.000 VND (đã bao gồm thuế GTGT 10%)
- Thuế nhập khẩu = Đơn giá xe * 20% = 400.000.000 x 20% = 80.000.000 đ/xe
- Thuế tiêu thụ đặc biệt = Đơn giá xe x 10% = 400.000.000 VND x 10% = 40.000.000 đ/xe
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu (VAT) = (Đơn giá xe + Thuế nhập khẩu + Chi phí vận chuyển) x 10% = (400.000.000 + 80.000.000) x 10% + 5.500.000 = 48.050.000đ/xe

=> Tổng giá nhập khẩu (bao gồm các loại thuế) = Đơn giá xe + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế GTGT hàng nhập khẩu = 400.000.000 + 80.000.000 + 40.000.000 + 48.050.000 = 568.050.000 đ/xe
Giờ chúng ta sẽ tính giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô:

Giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô = 568.050.000 x10 = 5.680.500.000 đ

Phương pháp khấu trừ:
- Giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô: 5.680.500.000đ
- Số tiền trả bằng tiền gửi ngân hàng: 5.680.500.000đ

Phương pháp trực tiếp:
- Giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô: 5,680,500,000đ
- Số tiền trả chi bằng tiền mặt cho chi phí vận chuyển: 5.500.000đ
- Số tiền trả bằng tiền gửi ngân hàng (còn lại): 5.680.500.000 - 5.500.000 = 5.675.000.000đ
thuế tiêu thụ đặc biệt không phải tính bằng cách ( giá nk+ thuế nk)* thuế suất thuế ttdb ạ ?
 
thuế tiêu thụ đặc biệt không phải tính bằng cách ( giá nk+ thuế nk)* thuế suất thuế ttdb ạ ?
ôi mình bị nhầm chỗ đó, mình chỉnh lại như này bạn xem đã hợp lý chưa nha

- Thuế nhập khẩu = Đơn giá xe x 20% = 400.000.000 x 20% = 80.000.000 đ/xe
- Thuế tiêu thụ đặc biệt = (Đơn giá xe + Thuế NK) x 10% = (400.000.000 + 80.000.000) x 10% = 48.000.000 đ/xe
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu (VAT) = (Đơn giá xe + Thuế nhập khẩu + Chi phí vận chuyển) x 10% = (400.000.000 + 80.000.000) x 10% + 5.500.000 = 48.050.000 đ/xe

=> Tổng giá nhập khẩu (bao gồm các loại thuế) = Đơn giá xe + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế GTGT hàng nhập khẩu = 400.000.000 + 80.000.000 + 48.000.000 + 48.050.000 = 576.050.000 đ/xe

Giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô = 576.050.000 x10 = 5.760.500.000đ

Phương pháp khấu trừ:
- Giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô: 5.760.500.000đ
- Số tiền trả bằng tiền gửi ngân hàng: 5.760.500.000đ

Phương pháp trực tiếp:
- Giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô: 5.760.500.000đ
- Số tiền trả chi bằng tiền mặt cho chi phí vận chuyển: 5.500.000đ
- Số tiền trả bằng tiền gửi ngân hàng (còn lại): 5.760.500.000 - 5.500.000 = 5.755.000.000đ
 
ôi mình bị nhầm chỗ đó, mình chỉnh lại như này bạn xem đã hợp lý chưa nha

- Thuế nhập khẩu = Đơn giá xe x 20% = 400.000.000 x 20% = 80.000.000 đ/xe
- Thuế tiêu thụ đặc biệt = (Đơn giá xe + Thuế NK) x 10% = (400.000.000 + 80.000.000) x 10% = 48.000.000 đ/xe
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu (VAT) = (Đơn giá xe + Thuế nhập khẩu + Chi phí vận chuyển) x 10% = (400.000.000 + 80.000.000) x 10% + 5.500.000 = 48.050.000 đ/xe

=> Tổng giá nhập khẩu (bao gồm các loại thuế) = Đơn giá xe + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế GTGT hàng nhập khẩu = 400.000.000 + 80.000.000 + 48.000.000 + 48.050.000 = 576.050.000 đ/xe

Giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô = 576.050.000 x10 = 5.760.500.000đ

Phương pháp khấu trừ:
- Giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô: 5.760.500.000đ
- Số tiền trả bằng tiền gửi ngân hàng: 5.760.500.000đ

Phương pháp trực tiếp:
- Giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô: 5.760.500.000đ
- Số tiền trả chi bằng tiền mặt cho chi phí vận chuyển: 5.500.000đ
- Số tiền trả bằng tiền gửi ngân hàng (còn lại): 5.760.500.000 - 5.500.000 = 5.755.000.000đ
tính VAT là mình gộp luôn cả chi phí vận chuyển ạ? em tưởng nó tính riêng rồi cộng sau ở giá nhập khẩu
 
Tính VAT không tính tiền vận chuyển, tiền vc chỉ tính vào giá trị ô tô.
 
- Thuế nhập khẩu = Đơn giá xe x 20% = 400.000.000 x 20% = 80.000.000 đ/xe
- Thuế tiêu thụ đặc biệt = (Đơn giá xe + Thuế NK) x 10% = (400.000.000 + 80.000.000) x 10% = 48.000.000 đ/xe
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu (VAT) = (Đơn giá xe + Thuế nhập khẩu) x 10% = (400.000.000 + 80.000.000) x 10% = 48.000.000 đ/xe

=> Tổng giá nhập khẩu (bao gồm các loại thuế) = Đơn giá xe + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế GTGT hàng nhập khẩu = 400.000.000 + 80.000.000 + 48.000.000 + 48.000.000 = 576.000.000 đ/xe

Giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô = 576.000.000 x10 = 5.760.000.000đ

Phương pháp khấu trừ:
- Giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô: 5.760.000.000đ
- Số tiền trả bằng tiền gửi ngân hàng: 5.760.000.000đ

Phương pháp trực tiếp:
- Giá nhập khẩu cho 10 xe ô tô: 5.760.000.000đ
- Số tiền trả chi bằng tiền mặt cho chi phí vận chuyển: 5.500.000đ
- Số tiền trả bằng tiền gửi ngân hàng (còn lại): 5.760.000.000 - 5.500.000 = 5.754.500.000đ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top