Thuế TNCN đối với phần tiền lương làm thêm giờ

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Thuế TNCN đối với phần tiền lương làm thêm giờ

Lương tăng ca/ làm thêm ngày nghỉ lễ, tết/được miễn tính thuế TNCN: phần chênh lệch so với mức lương bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động (điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính).

Ví dụ:
Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

60.000 đồng/giờ - 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

80.000 đồng/giờ - 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ


-> Chi tiết:

- Công văn số 21884/CTHN-TTHT ngày 13/5/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định thu nhập miễn thuế TNCN đối với phần tiền lương làm thêm.

-> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top