Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Nàng thơ

New Member
Hội viên mới
Công ty em ký hợp đồng thuê nhà dài hạn với cá nhân người nước ngoài, cty em sẽ bồi thường cho cá nhân đó 1 khoảng tiền do chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn. A/C cho em hỏi cá nhân người nước ngoài nhận được tiền bồi thường, thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân ko ạ?
 

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Bạn tham khảo điều 3 thông tư 111/2013/TT-BTC và thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung điều này, có quy định:

Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

n.5) Thu nhập từ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ Luật dân sự.”

Hoặc bạn tham khảo công văn số 21927/CTHN-TTHT hướng dẫn về trường hợp tương tự của bạn nhé.
 

taiphamduc

New Member
Hội viên mới
Bạn tham khảo điều 3 thông tư 111/2013/TT-BTC và thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung điều này, có quy định:

Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

n.5) Thu nhập từ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ Luật dân sự.”

Hoặc bạn tham khảo công văn số 21927/CTHN-TTHT hướng dẫn về trường hợp tương tự của bạn nhé.
Cảm ơn bạn mình cũng đang cần tìm hiểu về vấn đề này
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top