Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
1. Công ty F sản xuất 4.000 phụ tùng mỗi năm để lắp ráp một trong các loại sản phẩm của công ty. Giá thành đơn vị của loại phụ tùng này như sau:
Biến phí sản xuất: 32 ngđ/đơn vị
Định phí sản xuất: 18ngđ/đơn vị
Giá thành đơn vị: 50 ngđ/đơn vị
Phụ tùng này có thể được mua từ bên ngoài với giá 40 ngđ/đơn vị. Nếu phụ tùng này được mua từ nhà cung cấp bên ngoài, 2/3 định phí sản xuất có thể được loại bỏ. Ảnh hưởng đến lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty, khi phụ tùng này được mua từ nhà cung cấp bên ngoài, sẽ là:
a. tăng 16.000 ngđ
b. giảm 16.000 ngđ.
c. giảm 8.000 ngđ.
d. tăng 8.000 ngđ.

2. Công ty S sản xuất ba loại sản phẩm từ một quy trình sản xuất chung. Chi phí chung cho cả ba loại sản phẩm, tính tởi điểm phân chia, tổng cộng là 50.000 ngđ mỗi năm. Công ty phân bổ chi phí này cho từng loại sản phẩm dựa vào doanh thu tại điểm phân chia. Doanh thu tại điểm phân chia của từng loại sản phẩm như sau: sản phẩm X, 25.000 ngđ; sản phẩm Y, 45.000 ngđ; và sản phẩm Z, 30.000 ngđ. Từng loại sản phẩm có thể bán ngay tại điểm phân chia hoặc tiếp tục chế biến thêm. Chi phí chế biến thêm và doanh thu sau khi chế biến thêm của từng loại sản phẩm (tính cho mỗi năm) như sau:
Sản phẩm XSản phẩm YSản phẩm Z
Chi phí chế biến thêm10.000 ngđ32.000 ngđ6.000 ngđ
Doanh thu (sau khi chế biến thêm)40.000 -75.000 -37.000 -
Sản phẩm hoặc những sản phẩm nào nên được chế biến thêm rồi bán?
a. Sản phẩm X
b. Sản phẩm Y
c. Sản phẩm X và Y
d. Sản phẩm X và Z

3. Công ty K đang xem xét việc ngừng kinh doanh một trong những loại sản phẩm của công ty. Số dư đảm phí do sản phẩm này tạo ra hàng năm là 300.000 ngđ. Định phí phân bổ cho sản phẩm này là 390.000 ngđ mỗi năm. Nếu ngừng kinh doanh sản phẩm này, 240.000 ngđ định phí mỗi năm sẽ được loại bỏ. Các dữ liệu trên cho thấy rằng nếu ngừng kinh doanh sản phẩm này, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty sẽ: Select one:
a. giảm 150.000 ngđ/năm.
b. giảm 60.000 ngđ/năm.
c. tăng 60.000 ngđ/năm.
d. tăng 150.000 ngđ/năm.

4. Chi phí để sản xuất và tiêu thụ một sản phẩm ở mức hoạt động 30.000 sản phẩm mỗi tháng tại một công ty như sau:
Sản xuất:
Chi phí vật liệu trực tiếp6 ngđ/sp
Chi phí nhân công trực tiếp12 -
Biến phí sản xuất chung2 -
Định phí sản xuất chung4 -
Bán hàng và quản lý:
Biến phí8 -
Định phí10

Giả sử công ty có 300 sản phẩm từ năm trước bị lỗi nhỏ nên không bán được và phải phải giảm giá để bán như phế phẩm. Điều này không ảnh hưởng đến doanh thu khác của công ty. Biến phí bán hàng và quản lý sẽ phát sinh khi bán các sản phẩm lỗi này. Chi phí thích hợp để xác định giá bán tối thiểu đối với các sản phẩm lỗi này là bao nhiêu?
a. 36 ngđ/sp
b. 8 ngđ/sp
c. 32 ngđ/sp
d. 18 ngđ/sp

5. Các nhà quản trị của một công ty đang xem xét việc chấp nhận hay từ chối một đơn đặt hàng đặc biệt cho một trong các sản phẩm của công ty. Chi phí không thích hợp cho quyết định này là:
a. biến phí sản xuất chung.
b. định phí sản xuất chung có thể tránh nếu đơn đặt hàng không được chấp nhận.
c. định phí sản xuất chung không thể tránh nếu đơn đặt hàng không được chấp nhận.
d. chi phí vật liệu trực tiếp.

6. Công ty E sản xuất đĩa nhỏ, tô, và đĩa lớn. Nhu cầu đối với đồ gốm của công ty vượt qua năng lực của xưởng. Thông tin liên quan đến ba loại sản phẩm này như sau:
Đĩa nhỏĐĩa lớn
Giá bán/sản phẩm36 ngđ/sp84 ngđ/sp120 ngđ/sp
Biến phí/sản phẩm9 -21 -30 -
Số giờ lao động/sản phẩm 1 giờ/sp3 giờ/sp4 giờ/sp
Công nhân ở xưởng có thể làm thêm giờ. Giả sử thời gian làm thêm giờ này được dùng để sản xuất tô, để xưởng vẫn hoạt động sau thời gian làm việc bình thường, công ty sẵn sàng trả cho công nhân mỗi giờ làm thêm bao nhiêu tiền?
a. 26 ngđ/giờ
b. 72 ngđ/giờ
c. 7 ngđ/giờ
d. 21 ngđ/giờ

7. Công ty M bán một loại sản phẩm duy nhất với giá 126 ngđ/sp. Giá thành đơn vị sản phẩm được tính cho mức hoạt động 300.000 sản phẩm mỗi năm như sau:
Chi phí vật liệu trực tiếp24 ngđ/sp
Chi phí nhân công trực tiếp 30 -
Chi phí sản xuất chung36 -
Giá thành đơn vị90 ngđ/sp
Một khách hàng từ nước ngoài đặt hàng 120.000 sản phẩm. Chi phí bán hàng liên quan đơn đặt hàng này chỉ có chi phí vận chuyển là 18 ngđ/sp. Công ty có đủ năng lực thừa để sản xuất các sản phẩm bán thêm. 2/3 của chi phí sản xuất chung là định phí và không bị ảnh hưởng bởi đơn đặt hàng này. Giá bán tối thiểu có thể chấp nhận cho đơn đặt hàng này là bao nhiêu?
a. 108 ngđ
b. 84 ngđ.
c. 96 ngđ.
d. 90 ngđ.

8. Công ty H có 8.000 sản phẩm tồn kho do lỗi thời với tổng chi phí sản xuất là 160.000 ngđ. Nếu làm lại các sản phẩm này với chi phí 40.000 ngđ, sẽ bán được với giá 72.000 ngđ. Một giải pháp khác là có thể bán các sản phẩm này như phế phẩm với giá 28.000 ngđ. Nên chọn giải pháp nào, chi phí thích hợp cho giải pháp đó là bao nhiêu?
a. Bán phế phẩm; 160.000 ngđ
b. Làm lại; 40.000 ngđ.
c. Bán phế phẩm; 132.000 ngđ
d. Làm lại; 200.000 ngđ

9. Các dữ liệu liên quan hai loại sản phẩm (loại thường và loại tốt) được sản xuất và tiêu thụ của Công ty B như sau:
ThườngTốt
Số dư đảm phí / sản phẩm480 ngđ/sp 520 ngđ/sp
Số lần chuẩn bị máy/sản phẩm32 lần/sp40 lần/sp

Mỗi năm chỉ có 260.000 lần chuẩn bị máy có thể được thực hiện số bị hạn chế về số công nhân có tay nghề cao. Nhu cầu thị trường đối với từng loại sản phẩm là vô hạn. Tổng số dư đảm phí lớn nhất có thể thực hiện được mỗi năm là bao nhiêu?
a. 3.380.000 ngđ.
b. 7.280.000 ngđ
c. 3.640.000 ngđ
d. 3.900.000 ngđ

10. Công ty S sản xuất máy tính dùng pin mặt trời. Công ty có thể sản xuất 1.200.000 máy tính mỗi năm với tổng biến phí là 30.000.000 ngđ và tổng định phí là 18.000.000 ngđ. Năm tới, các nhà quản trị của công ty dự định sẽ bán 960.000 máy tính với giá 200 ngđ/máy tính. Công ty đã chấp nhận một đơn đặt hàng 240.000 máy tính với giá giảm 70%. Tổng định phí không bị ảnh hưởng bởi đơn đặt hàng này. Lợi nhuận thuần của công ty sẽ tăng thêm bao nhiêu từ đơn đặt hàng nào?
a. 4.800.000 ngđ
b. 8.400.000 ngđ
c. 14.400.000 ngđ
d. 6.000.000 ngđ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top