Thắc mắc tiêu thức người mua hàng trên hóa đơn GTGT

forever_2311

New Member
Hội viên mới
Mọi người cho mình hỏi là hiện công ty mình đang gặp tình huống là ở phần chữ ký người mua hàng trên những hóa đơn đỏ vừa có tên của người mua vừa có đóng dấu 'bán hàng qua điện thoại' thì những hóa đơn này có hợp lệ không? Và nếu không thì mình có cách nào giải trình với cơ quan thuế không? Mong mọi người góp ý giúp đỡ.
Thank rất nhiều!!!
 
Ðề: Thắc mắc tiêu thức người mua hàng trên hóa đơn GTGT

Một hóa đơn vừa có chữ ký vừa đóng dấu ah bạn.
 
Ðề: Thắc mắc tiêu thức người mua hàng trên hóa đơn GTGT

đúng vậy bạn, vừa có chữ ký của người mua vừa có dấu 'bán hàng qua điện thoại', như vậy có được không bạn?
 
Ðề: Thắc mắc tiêu thức người mua hàng trên hóa đơn GTGT

THÔNG TƯ Số: 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013
HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Chương III
SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN
Điều 14. Lập hoá đơn
d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”
Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

---------- Post added at 09:28 ---------- Previous post was at 09:24 ----------

product_1249456637.jpg

Phần thông tin người mua hàng: ở trên ghi họ tên người mua hàng và tên thông tin đơn vị, địa chỉ, mã số thuế....
Phần dưới chữ ký: đóng đấu mua hàng qua điện thoại chẳng ảnh hướng gì cả
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top