Thắc mắc 1 nghiệp vụ bằng tiếng Anh

candy299

New Member
Hội viên mới
Purchased $ 2000 of inventory on account. $ 1075 was subsequently paid during 2011
anh chị có thể giải thịch dùm em được không? em cảm ơn!
 

lanhuongdhkt

New Member
Hội viên mới
Ðề: Thắc mắc 1 nghiệp vụ bằng tiếng Anh

tồn kho đầu năm 2011 là $2000,đã sử dụng trong năm 2011 hết $1075
 

candy299

New Member
Hội viên mới
Ðề: Thắc mắc 1 nghiệp vụ bằng tiếng Anh

chị ơi, giải thích dùm em nghiệp vụ
sold $880 of mẻchandise onaccount.The related inventory had a cost of $490. $500 of the sales made on account was collected during the year
em cảm ơn!
 

bluename

Member
Hội viên mới
Ðề: Thắc mắc 1 nghiệp vụ bằng tiếng Anh

sold $880 of mẻchandise onaccount.The related inventory had a cost of $490. $500 of the sales made on account was collected during the year

mình không được học về tiếng anh chuyên ngành nên không biết nhiều, xin phép dịch câu trên theo suy nghĩ của mình:
----------------------------------

số hàng bán được là 880$, trong đó chi phí giá vốn là 490$, trong kỳ đã thu được 500$ .

không bít có đúng ko :) mong các mem góp ý!
 

trungduc_hvt

New Member
Hội viên mới
Ðề: Thắc mắc 1 nghiệp vụ bằng tiếng Anh

chị ơi, giải thích dùm em nghiệp vụ
sold $880 of mẻchandise onaccount.The related inventory had a cost of $490. $500 of the sales made on account was collected during the year
em cảm ơn!

Hạch toán như sau
+sold $880 of mẻchandise on account>Dr AR / Cr Sales : 880.
+The related inventory had a cost of $490 > Dr Cost of good sold/ Cr Inventory : $490
+$500 of the sales made on account was collected during the year> Dr AR/ Cr Sales: $500
Trong đó : Dr và Cr là Nợ/Có; AR = account receivable
 

candy299

New Member
Hội viên mới
Ðề: Thắc mắc 1 nghiệp vụ bằng tiếng Anh

Declared but did not pay,a $100 divident
Paid $500 in miscellaneous exprenses
As of december, the company has incurred, but hat not yet paid $75 in miscellaneous expenses.
Nhờ anh chị chỉ em với!
 

candy299

New Member
Hội viên mới
Ðề: Thắc mắc 1 nghiệp vụ bằng tiếng Anh

còn cái tài khoản này là cái j anh ''miscellaneous exprenses"
"
 

trungduc_hvt

New Member
Hội viên mới
Ðề: Thắc mắc 1 nghiệp vụ bằng tiếng Anh

còn cái tài khoản này là cái j anh ''miscellaneous exprenses"
"

MISCELLANEOUS EXPENSES: Chi phí khác. Là chi phí không thể hạch toán vào chi phí nhân công, quản lý chung, nguyên vật liệu. Ví dụ như các khoản tiền hiến tặng, tiền chi để du lịch, tổ chức lể kỷ niệm.... Thông thưởng thì những khoản chi phí này thường nhỏ
Hạch toán : Paid $500 in miscellaneous expense là Dr Miscellaneous / Cr Account payable: $500.
 

phamivy

Member
Hội viên mới
Ðề: Thắc mắc 1 nghiệp vụ bằng tiếng Anh

Hạch toán như sau
+$500 of the sales made on account was collected during the year> Dr AR/ Cr Sales: $500
Trong đó : Dr và Cr là Nợ/Có; AR = account receivable

Cái này phải là Dr.../ Cr AR: $500 chứ nhỉ. Chắc là bạn nhầm
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top