Tập hợp chuẩn mực kế toán từ đợ 1-5

Teddy

New Member
Hội viên mới
Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành 04 Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1

- Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho
- Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình
- Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình
- Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác
______________________________________________________
Download:Click to download


Thông tư 89 - Hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Đợt 1 : Download
-----------------------------------------------------------
 
Chuẩn mực Kế Toán đợt 2

- Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung;
- Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản;
- Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;
- Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng;
- Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay;
- Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Download Chuẩn mực Kế Toán đợt 2:Click to download

Thông tư 105- Hướng đẫn các Chuẩn mực kế toán đợt 2 : Download
 
Sửa lần cuối:
Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 3

1- Chuẩn mực số 05 - Bất động sản đầu tư;
2- Chuẩn mực số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;
3- Chuẩn mực số 08 - Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh;
4- Chuẩn mực số 21 - Trình bày báo cáo tài chính;
5- Chuẩn mực số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;
6- Chuẩn mực số 26 - Thông tin về các bên liên quan.

Download Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 3:Click to download

Thông tư 23 - Hướng đẫn các Chuẩn mực kế toán đợt 3: Download
 
Sửa lần cuối:
Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 4

1- Chuẩn mực số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp;
2- Chuẩn mực số 22 - Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;
3- Chuẩn mực số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
4- Chuẩn mực số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ;
5- Chuẩn mực số 28 - Báo cáo bộ phận;
6- Chuẩn mực số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.


Download Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 4 :Click to download

Thông tư 20- Hướng dẫn Chuẩn mực kế toán đợt 4 : Download
 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 5

- Chuẩn mực số 11 - Hợp nhất kinh doanh;
- Chuẩn mực số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;
- Chuẩn mực số 19 - Hợp đồng bảo hiểm;
- Chuẩn mực số 30 - Lãi trên cổ phiếu.

Download Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 5 : Download

Thông tư 21- Hướng dẫn Chuẩn mực kế toán đợt 5 : Download
 
Ðề: Tập hợp chuẩn mực kế toán từ đợ 1-5

Bạn click vào nút
img_download.gif
trong thư viện hoặc nhấn vào link này để download nhé :cheers2:
 
Ðề: Mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành ngày 31/12/2007

*THÔNG TƯ Số: 161/2007/TT-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2007
Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
---------------------------------
02-Hàng Tồn kho
03-Tài sản cố định hữu hinh
04-Tài sản cố định vô hình
05-Bất động sản đầu tư
06-Thuê tài sản
07-Kế toán các khoản đầu tư và công ty liên kết
08-Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh
10-Ảnh hưởng của việc thay đổi tye giá hối đoái
14-Doanh thu và thu nhập khác
15-Hợp đồng xây dựng
16-Chi phí đi vay
21-Trình bày báo cáo tài chính
24-Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
25-Báo cáo tài chính hợp nhất và kế táon khoản đầu tư vào Công ty con
26-Thông tin về các bên liên quan
-----------------------------------------------------------------------------------------
*THÔNG TƯ Số: 161/2007/TT-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2007
Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
---------------------------------
02-Hàng Tồn kho
03-Tài sản cố định hữu hinh
04-Tài sản cố định vô hình
05-Bất động sản đầu tư
06-Thuê tài sản
07-Kế toán các khoản đầu tư và công ty liên kết
08-Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh
10-Ảnh hưởng của việc thay đổi tye giá hối đoái
14-Doanh thu và thu nhập khác
15-Hợp đồng xây dựng
16-Chi phí đi vay
21-Trình bày báo cáo tài chính
24-Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
25-Báo cáo tài chính hợp nhất và kế táon khoản đầu tư vào Công ty con
26-Thông tin về các bên liên quan
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tập hợp chuẩn mực kế toán từ đợ 1-5

Mình thấy mấy đường link có sử dụng được đâu, các bạn xem lại hộ mình với nhé! Cảm ơn các bạn nhiều!
 
Ðề: Tập hợp chuẩn mực kế toán từ đợ 1-5

Cả nhà cho mình hỏi. máy mình không đọc được chuẩn mực số 02 thì phải làm sao vậy?
 
Ðề: Tập hợp chuẩn mực kế toán từ đợ 1-5

Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành 04 Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1

- Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho
- Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình
- Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình
- Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác
______________________________________________________
Download:Click to download


Thông tư 89 - Hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Đợt 1 : Download
-----------------------------------------------------------

Thanks bác,e mới ra trường ,...!!!nên còn khờ lắm Mong được chỉ giáo!!!!!
 
Ðề: Tập hợp chuẩn mực kế toán từ đợ 1-5

Em không down được các bác ơi!:hichic::hichic:hic!toàn báo lỗi! :chetne:bác nào có send cho em với!!địa chỉ mail của em là: duonghuongkt@gmail.com !Cám ơn các bác trước nha!:leu:
 
cho em hỏi chút, rốt cuộc có bao nhiêu chuẩn mực kế toán đã được ban ra???
và có bao nhiêu đợt chuẩn mực?

---------- Post added at 10:49 AM ---------- Previous post was at 10:47 AM ----------

em cũng ko down được
có thể gửi cho em vào địa chỉ mail blu0206@gmail.com được ko ạ
em đội ơn các bác
 
Ðề: Tập hợp chuẩn mực kế toán từ đợ 1-5

sao mình không download được nhỉ ..internet báo lỗi :-(
 
Ðề: Tập hợp chuẩn mực kế toán từ đợ 1-5

m ko tải về được bạn ah
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top