Tặng file Excel theo dõi doanh thu - tồn kho - chi phí rất hay

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Tặng các bạn file Excel theo dõi doanh thu - tồn kho - chi phí rất hay. Các bạn về thêm cột tài khoản vào là có thể theo dõi và đối chiếu thêm với file làm kế toán bằng Excel.

Untitled-2.jpg


Hướng dẫn sử dụng

 1. Khai báo danh mục nhóm sản phẩm và danh mục nhà cung cấp tại sheet: DANH_MUC
 2. Khai báo sản phẩm chi tiết bao gồm cả lượng hàng tồn tối thiểu tại sheet: SAN_PHAM
 3. Khai báo nhập kho/ Chi phí/ Tiên thu được - nhận được trong kỳ tại sheet: MUA_HANG. Các bạn chú ý là sau khi nhập lượng mua - Lượng tồn lũy kế sẽ xuất hiện (lượng tồn = lượng đầu kỳ - đơn hàng bán trong kỳ + lượng nhập) giúp người vô đơn hàng mua dễ kiểm soát
 4. Khai báo các đơn hàng bán ở sheet: BAN_HANG - Vô đơn hàng bán, lượng tồn lũy kế sẽ hiện ra, nếu "âm" thỉ ghi chú thời gian giao hàng - cân đối hàng
 5. Báo cáo hàng tồn: sheet HANG_TON - Màu đỏ là lượng hàng tồn dưới mức an toàn
 6. Biểu đồ quản trị mua hàng - bán hàng - chi phí nhìn được theo các thời kỳ
Untitled-1.jpg

Hệ thống báo cáo đa dạng: Thống kê số lượng bán - số lượng nhập theo bộ lọc từ ngày đến ngày. Thống kê hàng tồn kho, doanh thu - chi phí - nhập hàng tức thời và báo cáo tổng hợp bằng biểu đồ

Untitled-3.jpg


Các bạn comment email bên dưới, mình sẽ gởi file qua email nhé

Nguồn: Sơn Trần - Dân Kế Toán 
Tặng các bạn file Excel theo dõi doanh thu - tồn kho - chi phí rất hay. Các bạn về thêm cột tài khoản vào là có thể theo dõi và đối chiếu thêm với file làm kế toán bằng Excel.

View attachment 962682725

Hướng dẫn sử dụng

 1. Khai báo danh mục nhóm sản phẩm và danh mục nhà cung cấp tại sheet: DANH_MUC
 2. Khai báo sản phẩm chi tiết bao gồm cả lượng hàng tồn tối thiểu tại sheet: SAN_PHAM
 3. Khai báo nhập kho/ Chi phí/ Tiên thu được - nhận được trong kỳ tại sheet: MUA_HANG. Các bạn chú ý là sau khi nhập lượng mua - Lượng tồn lũy kế sẽ xuất hiện (lượng tồn = lượng đầu kỳ - đơn hàng bán trong kỳ + lượng nhập) giúp người vô đơn hàng mua dễ kiểm soát
 4. Khai báo các đơn hàng bán ở sheet: BAN_HANG - Vô đơn hàng bán, lượng tồn lũy kế sẽ hiện ra, nếu "âm" thỉ ghi chú thời gian giao hàng - cân đối hàng
 5. Báo cáo hàng tồn: sheet HANG_TON - Màu đỏ là lượng hàng tồn dưới mức an toàn
 6. Biểu đồ quản trị mua hàng - bán hàng - chi phí nhìn được theo các thời kỳ
View attachment 962682726
Hệ thống báo cáo đa dạng: Thống kê số lượng bán - số lượng nhập theo bộ lọc từ ngày đến ngày. Thống kê hàng tồn kho, doanh thu - chi phí - nhập hàng tức thời và báo cáo tổng hợp bằng biểu đồ

View attachment 962682724

Các bạn comment email bên dưới, mình sẽ gởi file qua email nhé

Nguồn: Sơn Trần - Dân Kế Toán


Email : hoanghuyvinatex@gmail.com, cảm ơn anh
 
Tặng các bạn file Excel theo dõi doanh thu - tồn kho - chi phí rất hay. Các bạn về thêm cột tài khoản vào là có thể theo dõi và đối chiếu thêm với file làm kế toán bằng Excel.

View attachment 962682725

Hướng dẫn sử dụng

 1. Khai báo danh mục nhóm sản phẩm và danh mục nhà cung cấp tại sheet: DANH_MUC
 2. Khai báo sản phẩm chi tiết bao gồm cả lượng hàng tồn tối thiểu tại sheet: SAN_PHAM
 3. Khai báo nhập kho/ Chi phí/ Tiên thu được - nhận được trong kỳ tại sheet: MUA_HANG. Các bạn chú ý là sau khi nhập lượng mua - Lượng tồn lũy kế sẽ xuất hiện (lượng tồn = lượng đầu kỳ - đơn hàng bán trong kỳ + lượng nhập) giúp người vô đơn hàng mua dễ kiểm soát
 4. Khai báo các đơn hàng bán ở sheet: BAN_HANG - Vô đơn hàng bán, lượng tồn lũy kế sẽ hiện ra, nếu "âm" thỉ ghi chú thời gian giao hàng - cân đối hàng
 5. Báo cáo hàng tồn: sheet HANG_TON - Màu đỏ là lượng hàng tồn dưới mức an toàn
 6. Biểu đồ quản trị mua hàng - bán hàng - chi phí nhìn được theo các thời kỳ
View attachment 962682726
Hệ thống báo cáo đa dạng: Thống kê số lượng bán - số lượng nhập theo bộ lọc từ ngày đến ngày. Thống kê hàng tồn kho, doanh thu - chi phí - nhập hàng tức thời và báo cáo tổng hợp bằng biểu đồ

View attachment 962682724

Các bạn comment email bên dưới, mình sẽ gởi file qua email nhé

Nguồn: Sơn Trần - Dân Kế Toán


Trucly0606@yahoo.com
Thanks
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top