Sự khác biệt giữa ngân sách và dự báo.

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Sự khác biệt chính giữa ngân sách và dự báo là ngân sách đưa ra kế hoạch cho những gì doanh nghiệp muốn đạt được, trong khi dự báo nêu những kỳ vọng thực tế của doanh nghiệp về kết quả, thường ở dạng tóm tắt hơn nhiều.
Về bản chất, ngân sách là một kỳ vọng được định lượng cho những gì doanh nghiệp muốn đạt được. Đặc điểm của nó là:
  • Ngân sách là sự trình bày chi tiết các kết quả trong tương lai, tình hình tài chính và các dòng tiền mà ban lãnh đạo muốn doanh nghiệp đạt được trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Ngân sách chỉ có thể được cập nhật mỗi năm một lần, tùy thuộc vào tần suất quản lý cấp cao muốn sửa đổi thông tin.
  • Ngân sách được so sánh với kết quả thực tế để xác định phương sai so với hiệu suất dự kiến.
  • Ban quản lý thực hiện các bước khắc phục để mang lại kết quả thực tế phù hợp với ngân sách.
  • Ngân sách để so sánh thực tế có thể gây ra những thay đổi trong hoạt động dựa trên khoản trả cho người lao động .
Ngược lại, dự báo là ước tính về những gì thực sự sẽ đạt được. Đặc điểm của nó là:
  • Dự báo thường được giới hạn cho các mục như doanh thuchi phí chính. Thường không có dự báo về tình hình tài chính, mặc dù có thể dự báo dòng tiền.
  • Dự báo được cập nhật định kỳ, có thể hàng tháng hoặc hàng quý.
  • Dự báo có thể được sử dụng để xem xét hoạt động trong ngắn hạn, chẳng hạn như điều chỉnh nhân sự, mức tồn kho và kế hoạch sản xuất.
  • Không có phân tích phương sai nào so sánh dự báo với kết quả thực tế.
  • Những thay đổi trong dự báo không ảnh hưởng đến mức lương thưởng dựa trên hiệu suất được trả cho nhân viên.
Do đó, điểm khác biệt cơ bản giữa ngân sách và dự báo là ngân sách là kế hoạch cho nơi doanh nghiệp muốn đi, trong khi dự báo là chỉ dẫn về nơi thực sự sẽ đi.
Trên thực tế, dự báo càng hữu ích hơn vì nó cung cấp một bản trình bày ngắn hạn về các hoàn cảnh thực tế mà doanh nghiệp tự nhận thấy. Thông tin trong dự báo có thể được sử dụng để thực hiện hành động ngay lập tức. Mặt khác, ngân sách có thể chứa các mục tiêu đơn giản là không thể đạt được, hoặc hoàn cảnh thị trường đã thay đổi quá nhiều nên việc cố gắng đạt được là không khôn ngoan. Nếu ngân sách được sử dụng, ít nhất nó phải được cập nhật thường xuyên hơn một lần một năm, để nó có một số mối quan hệ với thực tế thị trường hiện tại. Điểm cuối cùng có tầm quan trọng đặc biệt trong một thị trường thay đổi nhanh chóng, nơi các giả định được sử dụng để tạo ngân sách có thể trở nên lỗi thời trong vòng vài tháng.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top