Quyết toán thuế công ty Xây dựng

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Những điểm nhấn từ những đợt thanh tra, quyết toán thuế: Các công ty xây dựng
"Nuôi quân ba năm, dùng 5 ngày" cái nghiệp kế toán lấy kinh nghiệm làm bùa hộ thân, vì từ kinh nghiệm va vấp thì nghiệp kế toán mới được mài rủa sắc bén. Tiền là máu là khí huyết chảy lưu thông trong vận hành, còn nhân sự là khung xương xây dựng nên doanh nghiệp, cơ xưởng hạ tầng kiến trúc là da thịt, Chiến lực kinh doanh là tinh hoa trí tuệ doanh nghiệp, trong đó bộ phận kế toán thuộc một phần của bộ não chỉ huy có nhiệm vụ thiết lập hệ thống sổ sách chứng từ, phân tích lãi lỗ, phục vụ công tác chiến lược ngắn và dài hạn cho doanh nghiệp.

Với nghiệp kế toán:
- Trước nắm vững lý thuyết hoạch toán và chế độ kế toán
- Sau thành thạo đường đi nước bước lên sổ sách, các biểu mẫu của chế độ
- Kế là nắm rõ luật, thông tư, nghị định vận dụng tốt vào công tác kế toán của doanh nghiệp hiện hành
- Sau là công tác tham mưu, tư vấn kiểm soát tài chính doanh nghiệp


Kế toán doanh nghiệp lớn:

- Nội chính: tổ chức công tác kế toán, tham mư tư vấn tài chính, kiểm soát tài chính
- Ngoại chính: làm việc với các cơ quan thuế, thống kê, chức năng khác...

Sinh nghề tử nghiệp vậy nên đã theo nghề thì cố gắng đến cùng vậy, công tác kế toán dân nhà kế cần mẫn làm từng ngày, từng giờ và từng tháng, năm làm hoài không hết thành quả gom lại chỉ vỏn vẹn trong 05-07 ngày trình bày với các bác thuế. Nếu làm tốt thì không bàn luận, làm tệ thì thiệt hại vô cùng phạt lên xuống cả tỷ đồng một chút sơ sót cũng làm thiệt hại doanh nghiệp vô cùng, trên đây xin gom lại những đợt quyết toán thuế các công ty liên quan đến lĩnh vực gia công cơ khí và xây dựng công trình mà mình đã đã quyết toán qua mong các bạn góp ý thêm, chia sẽ thêm kinh nghiệm để việc quyết tóan và thanh tra thuế với doanh nghiệp được tốt hơn.

1. Báo cáo thuế năm:
+ Đối với Báo cáo tài chính và các báo cáo năm:

- Phô tô báo cáo tài chính các năm
- Phô tô quyết toán thuế TNDN các năm
- Phô tô quyết toán thuế TNCN các năm
- Phô tô giấy phép kinh doanh
+ Đối với những năm nộp qua mạng thì:
- In toàn bộ ra thành 02 bản: 01 dùng lưu trữ, 01 bản gửi cán bộ thuế sau này
- Phải in tờ xác nhận đã nộp tờ khai qua mạng thành công của tổng cục thuế

+ Đối với Báo cáo thuế:
- Copy báo cáo thuế 12 các năm gộp lại 1 file excel: gồm bảng kê đầu ra và đầu vào
- Lọc một bản những hóa đơn > 20.000.000 đẻ sẵn, nếu ghi chú được ngày thanh toán UNC càng tốt
- Phô tô sẵn các ủy nhiệm chi để sẵn đi kèm giải trình theo những hóa đơn > 20.000.000. Không làm trước thì sau này các cán bộ thuế vào cũng yêu cầu làm nên tiên phát chế nhân vẫn tốt hơn
- Thuế vãng lai ngoại tỉnh thì phô tô các giấy rút tiền từ ngân sách nhà nước
- Phô tô sẵn các giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước: thuế GTGT, TNDN, Môn bài, Phạt vị phạm hoặc khác....

2. Hợp đồng kinh tế:

+ Hợp đồng kinh tế:

- Những hợp đồng kinh tế mà chưa xuất hóa đơn
- Những hợp đồng kinh tế mà đã xuất hóa đơn, nghiệm thu, thanh lý.
+ Liệt kê danh sách các công trình:
- Danh sách công trinhd đang thi công dở dang còn treo TK 154
- Danh sách công trình đã thi công xong và hoàn thành nghiệm thu
- Thời gian từ ngày nào đến ngày nào kết thúc công trình, doanh thu bao nhiêu, thuế GTGT bao nhiêu.....
+ Sắp xếp:
- Hợp đồng của năm nào sắp cho năm đó đóng vào bìa còng
- Các văn bản kèm theo hợp đồng: thanh lý, nghiệm thu, xác nhận khối lượng.....
- Sắp xếp đầy đủ theo tuần tự hợp đồng đầu vào đã giao dịch trong năm: Kiểm tra các biên bản, giấy tờ của từng hợp đồng nếu có: hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoặc giao nhận, thanh lý hợp đồng, phiếu xuất kho bên bán, nếu tốt thì lập một phai excel theo dõi ngày mua bán theo hợp đồng, giá trị, ngày ngày hóa đơn, ngày thanh toán = UNC là ngày nào...... sau khi kiểm tra đầy đủ thì đóng thành quyển lưu trữ bìa còng cẩn thận
+ Hợp đồng lao động :
- Hợp đồng lao động và hệ thống thang bảng lương: hợp đồng lao động, bảng lương, phải có chữ ký đầy đủ.
- Các quyết định bổ nhiệm, điều chuyển công tác, tăng lương và các văn bản khác liên quan đến lao động tiền lương.

3. Thống kê Ủy Nhiệm Chi:

- Lập một file danh sách theo dõi những hóa đơn > 20.000.000 chi tiết chuyển khoản ngày nào? cho hóa đơn nào? nếu thanh toán không theo hóa đơn thì phải gom chung công nợ đối tượng khách hàng đó lại và liệt kê ngày thanh toán.
- Phô tô tất cả những ủy nhiệm chi này đóng lại thành một cuốn bằng Kẹp Acco nhựa hoặc sắt

4. Sổ sách: In toàn bộ chi tiết và đầy đủ: sổ cái, nhât ký chung, cân đối phát sinh, kết quả kinh doanh tháng, sổ quỹ các loại......
- Đóng quyển và bỏ vào thùng Carton sếp ngăn nắp gọn gàng cho năm đó, xem ký tá, đóng đấu đã đầy đủ chưa mỗi năm một thùng không để lộn xộn

Chuẩn bị sổ sách đã in hàng năm (theo hình thức NCK)
- Sổ nhật ký chung
- Sổ nhật ký bán hàng
- Sổ nhật ký mua hàng
- Sổ nhật ký chi tiền
- Số nhật ký thu tiền
- Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng
- Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp
- Biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng (nếu có) cuối năm.
- Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng.
- Sổ cái các tài khoản: 131 , 331, 111, 112, 152, 153, 154, 155, 211, 214,...621, 622, 627, 641, 642,...Tùy theo doanh nghiệp sử dụng quyết định 48 hoặc 15.
- Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định
- Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ
- Sổ khấu hao tài sản cố định
- Sổ khấu hao công cụ dụng cụ
- Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư
- Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho: 152,156,155
- Toàn bộ chứng từ đã nhập đều phải in ra ký (đầy đủ chữ ký).
Lưu ý: số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp tuần tự.

-Sổ sách đóng thành từng quyển, có nếu doanh nghiệp lớn, 1 tháng 1 cuốn, nếu doanh nghiệp nhỏ thì 1-2-3…..12 tháng gom lại thành một quyển

-Sau khi in sổ sách xong thì phải ký tá, đóng dấu đầy đủ

-Sổ sách đóng dấu giáp lai sau khi in và ký tá xong (nếu cần thiết còn đa số bây giờ người ta ít đóng giáp lại cho số sách lắm chỉ dùng cho văn bản giao dịch như hợp đồng hoăc khác mà thôi...)

5. Khai báo thuế & chứng từ thu chi:
- Sắp xếp chứng từ gốc hàng tháng theo tuần tự của bảng kê thuế đầu vào - đầu ra đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng: Bắt đầu tư tháng 1 đến tháng 12 của năm tài chính bao gồm:
* Tờ khai kê thuế GTGT hàng tháng
* Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,
* Môn Bài
* Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

- Các chứng từ gốc: hóa đơn đầu vào đầu ra được kẹp chung với tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp cho cơ quan thuế, được đóng thành quyển, mỗi tháng một quyển bằng Kẹp Acco nhựa hoặc sắt
- Kiểm tra Các chứng từ đi kèm: phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi....của hóa đơn báo cáo trên bảng kê đã đầy đủ chưa
6. Thống kê sẵn một số tài khoản ra excel: cái này tùy theo yêu cầu của mỗi đơn vị thuế kiểm tra ko phải đơn vị nào cũng giống đơn vị nào cả, và cũng phụ thuộc cán bộ thuế kiểm tra yêu cầu gì nhưng chuẩn bị trước xuất ra excel trước thì vẫn hơn, còn hơn để sau này vào kiểm rùi bắt thống kê lại cũng đủ mệt mỏi, không còn thời gian giải trình gì nữa
- TK 154
- TK 334
- TK 621
- TK 622
- TK 623
- TK 627
- TK 632
- TK 152
- ......

7.Chuẩn bị chứng từ và số liệu để giải trình sẵn:
a/ Tổng PS Có TK 152 đối chiếu với Phát sinh 621 tại sao lại không bằng:

- Vì có những thứ xuất thẳng không qua tài khoản 152
- Có những nguyên vật liệu dùng cho : 627,632,641,642,154* không nhất thiết qua tài khoản 621 nên cần có bảng kê chi tiết dùng cho các tài khoản này giá trị tiền chi tiết theo ngày tháng năm là bao nhiêu
- Tổng phát sinh Có TK 152 phát sinh trong năm:


Tổng phát sinh Có TK 152:Tổng PS Có TK 152 đối chiếu với Phát sinh 621 tại sao lại không bằng
- Tổng xuất dùng cho công trình trong năm
- Tổng xuất bán trong năm
- Nếu là số liệu các bạn làm thì không sao loáng qua vài phút các bạn có thể thống kê lại giải trình nhanh chóng, còn của người khác thì chịu thua, để thống kê lại thì phải có phai mềm chứ ko phải nhìn bản giấy cộng thủ công, nếu kế toán trước còn có tâm thì họ còn cấp cho bạn gặp dạng bát nháo thì người giải trình là bạn vô vàn khó khăn
b/ Tổng hợp chi phí lương 12 tháng trong năm:
- Tổng hợp số liệu chi phí lương


- Chi tiết theo tháng phát sinh

- Tổng hợp chi phí lương văn phòng hàng tháng
- Tổng hợp chi phí lương công nhân sản xuất hàng tháng đối chiếu với Cân đối Phát Sinh xem có khớp hay không
- Đối chiếu cùng Quyết toán thuế TNCN nhân trong năm
- Đối chiếu lại Hợp đồng lao động mức lương căn bản, phụ cấp theo lương... có khớp với hợp đồng lao động
- Chữ ký có đầy đủ hay không
Tổng hợp và chuẩn bị như sau:
Lương, thưởng:


+ Hợp đồng lao động+chứng minh thư phô tô

+ Bảng chấm công hàng tháng

+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó

+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi

+ Tất cả có ký tá đầy đủ

+Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (danh sách nhân viên được đăng ký MSTTNCN

+Tờ khai:Quyết tóan thuế TNCN cuối năm

+Tờ khai thuế TNCN tháng quý nếu có phát sinh

+Các chứng từ nộp thuế TNCN nếu có

Công tác kiểm tra:

+Tài khoản 334 : Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 334 = Số dư nợ đầu kỳ TK 334 trên bảng cân đối phát sinh, Tổng Phát sinh Có trong kỳ = Tổng phát sinh thu nhập được ở Bảng lương trong kỳ (Lương tháng + Phụ cấp + tăng ca), Tổng phát sinh Nợ trong kỳ = Tổng đã thanh toán + các khoản giảm trừ ( bảo hiểm) + tạm ứng; Tổng Số dư Có cuối kỳ = Tổng số dư Có cuối kỳ ở bảng cân đối phát sinh

Kiểm tra xem số liệu trên bảng lương đã khớp với số liệu trên TK Thuế TNCN chưa (Phần Thu Nhập Chịu Thuế)? Danh sách, tên tuổi đã khớp giữa bảng lương với tên tuổi trên tờ khai QT Thuế TNCN chưa? Quan trọng nữa : Kiểm tra hợp đồng lao động đã đầy đủ chưa? Và các khoản thu nhập + phụ cấp trên bảng lương đã quy định cụ thể trong HDLD chưa? Nếu chưa phải làm phụ lục HDLD đưa hết vào trong HDLD các khoản lương, thưởng & phụ cấp rõ ràng nhé. Lương bao nhiêu đ/tháng? phụ cấp A bn đ/tháng? phụ cấp b đồng/tháng...phải cụ thể số tiền & cụ thể khoản phụ cấp, trợ cấp. Hoặc các khoản phụ cấp phải được quy định trong thỏa ước LD, QĐ của HDQT, HĐTV / Các khoản phụ cấp miễn thuế TNCN, các khoản khoán chi cho NLĐ...Chú ý:

-Nếu ký hợp đồng dứơi 03 tháng dính vào vòng luẩn quẩn của thuế TNCN để tránh chỉ có các lập bảng kê 23 để tạm không khấu trừ 10% của họ (điều kiện đã có MSTTNCN)

-Nhưng ký > 3 tháng lại rơi vào ma trận của BHXH

Căn cứ Tiết khoản i, Điểm 1, Điều 25, Chương IV Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 01/7/2013 quy định :“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”


- Hãy chuẩn bị sẵn để cơ quan thuế hỏi bạn có thể trả lời nhanh chóng nhất có thể ko cần phải ngồi lại để tổng hợp lại của những năm trước nếu chưa làm thì làm ngay bây giờ đi : "Đi trước thiên hạ vui sau thiên hạ" là vậy

+Những sai sót hay gặp là:

- Người trên bảng lương nhiều hơn so với số lượng hợp đồng lao động vì lý đo đơn giản bạn chưa làm hợp đồng lao động cho họ hoặc bị thất lạc ở đâu đó, hoặc bạn quên và bỏ sót => Giải trình: do thất lạc nên để tìm lại, hôm sau bạn bổ sung thêm cho đủ

- Trên bảng lương chưa ký tá đầu đủ chưa có sót ai không, các chữ ký có đống nhất nhau không => tránh tình trạng hợp đồng lao động chữ ký khác, mà trên bảng lương chữ ký cũng khác dễ bị văn vẹo

- Mức lương căn bản trên bảng lương cao hơn so với trong hợp đồng lao động: ví dụ: lương căn bản trên bảng lương là 4.000.000 nhưng trên hợp đồng lại là 2.500.000 => Nên phải chuẩn bị phụ lục hợp đồng trước nếu số lượng ít nhân viên, còn nếu nhiều quá thì nên lập danh sách làm quyết định tăng lương

- Lương các tháng không đồng nhất: tháng 03 lương căn bản là 3: 500.000 tháng 04: 3.000.000 sang tháng 05: lại là 2.500.000 đó là sự cân đối chi phí lương theo doanh thu và copy lương các tháng trước nhưng wên không sửa lại lương căn bản nên mới xảy ra lỗi ngớ ngẫn vậy => đây là sai sót ngớ ngẫn và buồn cười nhất cho nhà kế và dĩ nhiên tìm câu giải trình cho phù hợp: như do vi phạm lao động, hay nghĩ việc nên hạ lương lên xuống, nói chung bạn hãy tự nghĩ ra câu trả lời hay nhất lúc này

- Những ai có hợp đồng lao động, có trên bảng lương nhưng làm mất chứng minh thư thì đều bị tính truy thu 10% nếu có MST, và 20% nếu ko có MST => có thể xin bổ sung sau để tìm lại

- Trên hợp đồng lao động phụ cấp chức vụ là 300.000 nhưng trên bảng lương lại là 500.000 nên những khoản phụ cấp khi lập hợp đồng lao động cũng phải đồng nhất, hoặc trên bảng lương có phụ cấp nhưng trên hợp đồng chẳng thấy phụ cấp nằm ở đâu

- Chỉ có những ví trí cao cấp cán bộ trưởng bộ phận, phòng kinh doanh trong công ty mới có phụ cấp điện thoại còn những vị trí khác sẽ ko được chấp nhận, không ai chấp nhận công nhân lại có phụ cấp điện thoại bao giờ

- Trên hợp đồng lao động phụ cấp cơm cũng phải ghi rõ ràng ko ghi chung chung rất dễ không bị chấp nhận => ghi rõ là phụ cấp cơm: 15.000 đồng/suất ăn.

- Các chữ ký không đồng nhất nhau nếu ký thay thì ký tên người đó và ghi đằng trước chữ KT: ví dụ Nam ký thay nhận lương cho Long thì trên bảng lương Nam ký: KT Nam

- Hợp đồng lao động nên đóng lại thành quyển hoặc lưu dạng bìa còng


Hoặc đục lỗ lưu dạng :Acco nhựa

tft1363416413.jpg

- Có nhiều chỗ lương tháng 13 bị lôi ra vặn vẹo không ngừng có khả năng còn bị xuất toán không chấp nhận lý do lỗ mà còn thưởng thiếc gì nữa nếu không có quỹ khen thưởng phúc lợi thì hết chổ cứu cánh, nhưng có doanh nghiệp lại ít bị soi mói có lẽ cái đó do từng đoàn và do người kiểm tra vậy
- Với hợp đồng lao động thời vụ: kế toán để tránh bảo hiểm nên làm hợp đồng lao động thời vụ, và cũng làm cam kết 23 để tạm không khấu trừ thuế TNCN 10%, nhưng thời điểm có MST lại là cuối năm tháng 12 hoặc có khi sang tháng 1-2-3 năm sau mới đăng ký mà người ta làm là tháng 1-2-3 trong năm thành ra lúc ký hợp đồng chưa có MST thì sao làm cam kết 23 được => mấy khoản này bị truy thu TNCN doanh nghiệp lại mất thêm một vố, nên các bạn nếu đã làm thời vụ < 03 tháng kèm bản cam kết 23 thì phải có mã số thuế TNCN hoặc tranh thủ đăng ký ngay

Các bạn có thể tham khảo một số chủ đề cùng chuyên mục
 
c. Giải trình chi phí giá thành 154
- Tổng hợp chi phí giá thànhTổng hợp chi phí giá thành công trình:
- Tổng phát sinh chi phí giá thành 154 trong năm đưa thẳng vào giá thành công trình mua nợ 331* hay mua tiền mặt 1111
- Tổng chi phí nguyên vật liệu 621 phát sinh trong năm
- Tổng chi phí nhân công 622 phát sinh trong năm
- Tổng chi phí sản xuất chung 627 phát sinh trong năm
- Tổng chi phí phát sinh TK Có 154 trong năm = Tổng PS 154* đưa thẳng vào + Tổng PS 621 + Tổng PS 622 + Tổng PS 627
+Những lưu ý:
- Mỗi công trình phải theo dõi riêng không được gộp chung dạng bốc thuốc, nếu chưa có thì cơ quan thuế sẽ cho thời gian để ngồi tổng hợp lại chi tiết giá thành các công trình thi công trong năm
- Giá thành xây dựng công trình bao giờ cũng nên thấp hơn doanh thu tối thiểu 5% phải có giá thành chi tiết cho từng công trình theo dự toán, còn nếu không có dự toán mà căn cứ vào báo giá và hợp đồng, quyết toán khối lượng thì lợi nhuận định biên để đảm bảo an toàn cho bạn vẫn là 10% cho chắc cú
- Nếu không tách và theo dõi được chi tiết từng công trình mà khi cán bộ vào thanh tra các bạn khi làm cứ gom cục vào 154 kiểu cha chung không ai khóc thì cán bộ thuế sẽ bị áp giá vốn theo tỉ lệ của họ lúc đó sẽ không có công trình nào lỗ, giá vốn áp vào rất thấp lúc đó việc phát sinh thuế TNDN là việc hiển nhiên, nhưng các bạn sẽ ko cãi lại được đơn giản vì nếu cãi thì chứng mính mà chứng minh cái nối gì khi các bạn cứ tống vào 154 ma chả biết của ai, suốt các năm làm việc các bạn không theo dõi, không tách biệt giờ lấy gì giải trình, với lại sổ sách làm cả mấy năm đâu phải vài ngày để các bạn ngồi lại giải trình

[paste:font size="4"]

+ Những câu hỏi hay gặp khi thanh tra thuế:
- Tại sao tổng bên Nợ TK 154 # TP PS 621 + PS 622 + PS 627 + PS 623 nhìn vào bảng giải trình trên ta thấy có những khoản ko nhất thiết thông qua TK 621,622,627 mà đưa trực tiếp vào TK 154* của công trình nên việc chênh lệch số liệu là điều đương nhiên
- Có những khoản phát sinh như : đưa vào TK 155,157 không nhất thiết qua 154 phải qua TK 632
- Phát sinh TK 154 có thể qua 111,112,331 do mua đưa thẳng vào giá thành
- Cũng có trường hợp kế toán làm biếng đưa thẳng vào 154: Nợ 154/ có 152
- Tại sao chi phí nhân công lại cao hơn chi phí nguyên vật liệu đưa vào: đơn giản vì công trình có gia công thì nhân công chiếm phần lớn chi phí còn vật liệu chiếm tỉ trọng rất nhỏ, có những công trình chỉ lấy được nguyên vật liệu chính còn những nguyên vật liệu phụ ko lấy được hóa đơn ví dụ: dự toán NVL = 500, nhân công = 200 nhưng khi thi công chỉ lấy được 250 NVL , còn nhân công vẫn là 200 phần NVL ko lấy được hóa đơn là phần thiệt cho doanh nghiệp => lãi lớn, chứ ko có chuyện ko lấy được hóa đơn NVL lại đi lấy chi phí nhân công đắp vào bao giờ
- Căn cứ vào đâu để tính nhân công, nguyên vật liệu, ca máy, chi phí chung: căn cứ vào dự toán xây dựng do phòng kỹ thuật cấp, căn cứ vào hợp đồng, báo giá, quyết toán khối lượng không có cái kiểu nói em phỏng chừng, em đoán đâu nha
d/ Giải trình chi phí giá vốn 632

- Tổng chi phí giá vốn trên cân đối phát sinh là bao nhiêu


- Trong chi phí giá vốn xuất bán là bao nhiêu
- Xuất dùng cho công trình là bao nhiêu
+Tại sao tổng phát sinh Nợ tK 154 lại không bằng tổng: PS 621+622+627+623:
- Có những khoản vượt mức giá vốn thì đưa thẳng vào 632: Nợ 632/ có 621,622,627,623
- Có những nguyên liệu không sử dụng công trình mà đem xuất bán: Nợ 632/ có 152
8. Hạn mức tồn kho 152: chỉ tầm vài trăm triệu < 500.000.000 thì cơ quan thuế chấp nhận bình thường còn nếu tồn kho lên tới hàng tỷ thì:
- Cơ quan thuế sẽ nói công ty làm cho hộ cá nhân nhưng ko chịu xuất hóa đơn quy tội gian lận thuế
- Mua bán hóa đơn để không phải nộp tiền thuế VAt nên mới tồn nhiều (vì công trình khi thi công thì phần chi phí nhân công 622 bạn ko thể lấy hóa đơn mà phần nhân công này tương ứng phần VAT nên mới xảy ra tình trạng doanh nghiệp lấy đầu vào nhiều hơn để được khấu trừ thuế và tạm không nộp thuế GTGT đầu ra
- Nên những công ty này nếu lấy được hóa đơn nhân công thì tốt biết mấy: tránh được 10,20% TNCN; tránh được 34.5% BHXH, BHYT, BHTN; tránh thêm được phải quyết toán thuế TNCN, hơp động lao động, chấm công tính lương; giảm thiểu được thuế TNDN 20%....rất nhiều lợi ích cho kế toán.
9. Phần cơ khí gia công:Nếu có gia công cơ khí sắt thép, vì kèo, sửa sắt thép các loại lan can, cầu thang....thì cứ trung bình 4-5 tháng hoặc cuối năm lập một hóa đơn bán phế liệu một khoản giá trị không cần lớn nhưng phải có để đẹp sổ sách và làm căn cứ giải trình với cán bộ thuế
Ví dụ: 31/12 xuất 01 hóa đơn thanh lý phế liệu, nguyên vật liệu phế phẩm = 8.000.000 chưa thuế + thuế gtgt 800.000 = 8.800.000 đồng.
- Ngành gia công cơ khí tất có phiếu liệu sắt vụn do quá trình làm mà ra, các phế phẩm thừa nên sẽ có phiếu liệu thanh lý không có thì ko đc, mặc dù giải thích là gom đống sau này đều tận dụng vào công trình khác nhưng các bác sẽ ko chịu nghe cái lí luận của các bạn đâu nha
- Nên ngành nào có phế liệu thì các bạn nhớ xuất không nhiều thì ít nha
10. Xuất hóa đơn cho cá nhân lẻ:
- Thực tế khoản này nếu kê cũng được nếu ko cũng chả có căn cứ nào để cán bộ thuế bắt khó doanh nghiệp được nhưng chốt lại không kê cũng ko được đâu nha
- Các khoản này đa số làm cho cá nhân hộ cá thể gia đình nên ko xuất hóa đơn nếu muốn chỉ cần xuất 1 vài cái nhỏ nhỏ cho cho có mang đậm tính chân thực với doanh nghiệp vê tài chính, và sổ sách sát thực tế khi các bác kiểm tra nhé
- Cái nào né được thì né không né được thì phải làm tường tận
- Các hộ gia đình thường vât liệu họ tự lo, công ty chỉ làm nhân công và quyết toán nhân công mà thôi, nhưng nhân công không có hóa đơn đầu vào không có thuế GTGT nên nếu xuất hóa đơn phần VAT sẽ không tránh khỏi, nên đa số không có ông chủ nào muốn chi tiền nộp thuế nên mói xảy ra việc không xuất hóa đơn né vat
11. Các vấn đề chú ý công ty xây dựng:
- Về hóa đơn:
thời điểm nghiệm thu là thời điểm xuất hóa đơn
Căn cứ luật sử dụng hóa đơn:
THÔNG TƯ Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Điều 16. Lập hoá đơn

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng.

Biện pháp khắc phục:
- Nếu là công trình tư nhân thì có thể nhờ họ ký xác nhận lại biên bản nghiệm thu cho đúng ngày xuất hóa đơn thì sẽ không bị phạt
- Nếu là công trình nhà nước thường thì nghiệm thu các giai đoạn thì cũng phải xuất hóa đơn, nên kế toán cần chú ý điểm này
- Nếu đã nghiệm thu mà vì lý do họ chưa thanh toán tiền mà doanh nghiệp không chiu xuất hóa đơn thì sau này phần doanh thu và tiền thuế GTGT đều bị truy hồi tố lại tại thời điểm nghiệm thu đồng thời phạt vi phạm xuất chậm hóa đơn không đúng ngày nghiệm thu + truy hồi tố doanh thu về thời điểm nghiệm thu + phần thuế GTGT tương ứng phần doanh thu = > cái này gọi là doanh và thuế kéo về các năm trước đó
- Nên đi làm kế toán các kế toán viên nên nhắc chủ doanh nghiệp phải xuất hóa đơn khi nghiệm thu kể cả giai đoạn cũng phải xuất hóa đơn, hoặc khách hàng không thanh toán thì cũng phải xuất, vì nhiều chủ doanh nghiệp có tư tưởng là nếu ko thanh toán thì ko chịu xuất hóa đơn vị sợ xuất hóa đơn rùi họ ko chịu thanh toán cho mình nữa, nên lấy hóa đơn ra mặc cả điều đó chính là một sai lầm nên kế toán khi đi làm đọc luật hiểu luật và tư vấn luật cho chủ doanh nghiệp được biết
THÔNG TƯ Số: 10 /2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2014

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập hoá đơn không đúng thời điểm.

Thời điểm lập hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hoá đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hoá đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).

- Cái lỗi này gặp hầu hết các công ty xây dựng chỉ là nhiều hay ít mà thôi, nếu kế toán biết luật áp luật và cân luật thì sai phạm hầu như được giảm tối đa hóa, không nghiêm trọng

- Nên khi làm công ty xây dựng các bạn nên cẩn trọng điều này và đừng quên đặc thù riêng của ngành xây dựng là cứ nghiệm thu phải xuất hóa đơn, cho dù là giai đoạn hay kết thúc đại công trình

+ Hóa đơn các vấn đề cân quan tâm: tổng hợp bảng kê mua vào và bán ra các năm thanh tra thuế

- Tổng hợp bảng kê MuaVào 12 tháng ( từ tháng 1 - đến tháng 12) của các năm có quyết định thanh tra thuế tại doanh nghiệp Phụ lục: 02 bản kê hàng hóa dịch vụa mua vào đã khai báo thuế
- Tổng hợp bảng kê Bán Ra 12 tháng ( từ tháng 1 - đến tháng 12) của các năm có quyết định thanh tra thuế tại doanh nghiệp Phụ lục: 01 bản kê hàng hóa dịch vụ bán ra đã khai báo thuế
- Sắp xếp hóa đơn mua và bán ra kèm theo tờ khai thuế hàng tháng, cơ quan thuế sẽ căn cứ dò lại theo bảng kê này xem có sai sót: thông tin người bán hàng, mã số thuế, số tiền thuế so với hóa đơn, những hóa đơn đã báo cáo thuế nhưng khi kiểm tra bị thiếu hoặc mất: nếu thiếu thì bạn tìm bổ sung, nếu mất thì bị phạt
- Cơ quan thuế sẽ đặc biệt chú ý đến những hóa đơn > 20.000.000 đ, có chứng từ Ủy Nhiệm Chi chuyển khoản hay không, nếu không có sẽ bị loại bỏ
- Những hóa đơn có dấu hiệu bỏ trốn hoặc hóa đơn mang tính chất tiêu dùng cá nhân nhưng đứng tên doanh nghiệp đã khai báo thuế như hóa đơn: cạc điện thoại , bao da điện thoại, quần áo số lượng ít, bát đũa, bột giặt, ấm chén....những thứ mà sếp đi siêu thị mua cho gia định và mang về một mớ kêu kế toán kê khai thuế, các bạn khi nhận được hóa đơn này tốt nhất không nên kê khai thuế vì nếu kê khai thuế thì: tiền thuế GTGT sẽ ko được khấu trừ, và phần chi phí sẽ không được tính vào chi phí hợp lý, nên khi sếp đưa hãy giải thích cho sếp hiểu
- Nếu đã chót khai báo thuế thì tốt nhất nên điều chỉnh giảm KHBS tờ hóa đơn đó và phần chi phí thì bạn vẫn hoạch toán bình thương bao gồm cả tiền thuế và cuối năm khi quyết toán thuế TNDN thì nhập tổng số tiền của hóa đơn này vào mục B4 của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm
- Phô tô tất cả những ủy nhiệm chi này kẹp cùng hóa đơn > 20.000.000 đ hoặc liên gốc kẹp cùng nếu mất thì làm công văn xin ngân hàng sao ý trích lục lại cho bạn mang về kẹp cùng hóa đơn này
- Khi kiểm tra cán bộ thuế có viết trì và vài tờ giấy trắng mang theo sẵn: tay trái xem tờ khai, tay phải xem hóa đơn, thấy sai sót hay nghi nghờ gì thì ghi ngay vào giấy và lấy bút chì gạch, phết làm dấu vậy nên các bạn cũng áp dụng kiểu này tự kiểm cho chính mình trước đi nha
- Hóa đơn nào bị mất thì toàn bộ phần VAT sẽ không được khấu trừ

+Tập hợp giá thành công trình:
- Có nhiều kế toán do mới ra trường không có kinh nghiệm hoặc những kế toán làm bên công ty thương mại hoặc dịch vụ khi sang làm lĩnh vực công ty xây dựng thì không biết cách làm = > các bạn thường gom chung nguyên vật liệu, chi phí nhân công, sản xuất chung một cục vào tài khoản 154 vào cuối tháng không phân biệt là của công trình nào cả nếu làm như vậy thì khi quyết toán thuế họ sẽ hỏi kế toán sẽ tặc lưỡi vì không biết trả lời làm sao được do đó khi đi làm các bạn phải tổng hợp chi phí giá thành riêng cho từng công trình không nên gom cục những người làm theo kiểu gom cục là do:
- Không có kinh nghiệm mảng giá thành kế toán xây dựng, cho dù đã làm cả trục năm kinh nghiệm bên thương mại, dịch vụ....nên nói đến kinh nghiệm người ta nhìn mặt trước là già năm sinh cỡ bự, sau là đến thấy số nàm tuổi làm việc nhưng cái đó chỉ là kinh nghiệm nhỏ của một lĩnh vực bạn làm qua thôi nha còn lĩnh vực khác bạn củng chỉ là đứa trẻ mới ra trường mà thôi
- Do làm bên thương mại, lĩnh vực khác nhảy sang
- Do không biết đọc dự toán, nên cứ căn cứ hóa đơn là làm chứ ko căn cứ vào dự toán
- Do có mối quan hệ với bên cơ quan thuế nên tư tưởng của họ là không sợ trời đất gì cả, vì làm sai hay làm đúng thì sau này các cán bộ kiểm tra đều cho qua tất cả mà tất cả chỉ là lòe thiên hạ và kiểm cho có mà thôi
Biện pháp:
- Tập hợp giá thành chi tiết cho từng công trình theo mẫu
pn12.JPG

- Thông thường cơ quan thuế sẽ nhìn tổng quan:
- Tổng chi phí nguyên vật liệu đưa vào có lớn hơn dự toán hay không nếu bé hơn hoặc bằng họ cho qua và chuyển sang
- Kiểm tra tổng chi phí nhân công đưa vào có lớn hơn chi phí nhân công của dự toán nếu bé hơn hoặc bằng họ cho qua và chuyển sang
- Kiểm tra tổng chi phí sản xuất chung phần bổ có lớn hơn chi phí sản xuất chung của dự toán nếu bé hơn hoặc bằng họ cho qua và chuyển sang
- Kiểm tra tổng chi phí máy thi công đưa vào có lớn hơn chi phí máy thi công của dự toán nếu bé hơn hoặc bằng họ cho qua
Khi kiểm tra đến đâu nếu thất bất thường thì sẽ dừng lại kiểm tra chi tiết nguyên nhân đưa vào lớn hơn bắt giải trình và 99% sẽ bị loại bỏ phần vượt
dt1.JPG

-Nên khi tính giá thành phải bám sát dự toán phần: Nguyên vật liệu, nhân công, sản xuất chung, chi phí máy thi công của dự toán không để vượt dự toán nếu vượt thì tốt nhất cuối năm nên loại phần vượt khi quyết toán chi phí thuế TNDN nhập phần vượt này vào mục B4 của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm
+ Nếu phát sinh tài khoản TK 811 và TK 711 thì cũng lo giải trình tốt nhất chứ làm bản giải trình sẵn trong năm khi vấn đề phát sinh để sau này lúc kiểm tra mang ra trình cái là xong khỏi tốn thời gian lục lại để mà tìm và giải trình số liệu
 
12. Dò lại hóa đơn đầu vào và ra:
- Có bị mất tờ hóa đơn đầu vào - ra nào không
- Những hóa đơn đầu vào nào bị mất thì sẽ không được khấu trừ thuế GTGT
- Những hóa đơn cùng một ngày nhưng có giá trị > 20.000.000 mà không chuyển khoản sẽ bị xuất toán phần VAT không được khấu trừ phần VAT tương ứng, cái này mình cũng dính đôi khi khối lượng công việc nhiều khiến bạn không còn thời gian kiểm tra lại
- Các sai sót khi kê khai như kí hiệu, tên hàng hóa, hay số hóa đơn không quan trọng nếu bị phạt cũng nhẹ nên không có gì đáng lo
- Các hóa đơn mang tên cá nhân nhưng do sai sót kế toán vẫn kê khai vào để khấu trừ: nếu phát hiện sớm thì tự làm KHBS điều chỉnh giảm xuống, và xuất toán phần chi phí vào B4 của tờ khai quyết toán năm (ví dụ: hóa đơn tiền điện thoại, tiền nước, tiền điện.....)
- Hóa đơn đầu vào và ra khi kê khai thuế sắp theo thứ tự tăng dần từ nhỏ đến lớn nhé chứ đừng sắp kiểu loạn xạ ngầu lúc bạn kiểm cũng khó mà cán bộ kiểm cũng khó => nếu sắp loạn xà ngầu lên mới xảy ra chuyện lúc hỏi tìm hoài không ra luống cuống như gà mắc tóc mà đôi khi do sắp lộn xộn nên có khi những hóa đơn >20.000.000 phát sinh cùng một ngày mà bạn cứ tống thẳng vào TK 111 đến lúc kiểm tra thấy cùng ngày thì loại là chắc rùi nha, nếu từ năm 2014 trở đi mà không thanh toán qua ngân hàng thì toi phần VAT đã không được khấu trừ mà phần thuế TNDN cũng không được trừ vì không được tính vào chi phí hợp lý.
- Hóa đơn > 20.000.000 nếu cẩn thận bạn lấy bút chì ghi vào ngày nào chuyển khoản là ok dùng cho những công ty thanh toán chuyển khoản theo những lần phát sinh và theo hóa đơn, còn công ty nào mà phát sinh giao dịch nhiều tùy tình hình tài chính mà họ thanh toán không căn cơ vào hóa đơn thì chú ý vấn đề chuyển khoản thanh toán
1. Các lưu ý đối với hóa đơn đầu vào > 20.000.000
Các trường hợp chuyển khoản giữa bên Mua và bên Bán như sau:

- Bên Mua Nộp thẳng tiền vào tài khoản bên Bán = Giấy nộp tiền => Không hợp lệ
- Bên Mua Dùng Ủy nhiệm chi thanh toán sang tài khoản giám đốc hoặc cá nhân Công Ty bên Bán = > Không hợp lệ

- Bên Mua Dùng tài khoản giám đốc cty thanh toán sang tài khoản giám đốc hoặc cá nhân Công Ty bên Bán = > Không hợp lệ

- Bên Mua Dùng tài khoản giám đốc cty thanh toán sang tài khoản Công Ty bên Bán = > Không hợp lệ

- Bên Mua Dùng Ủy nhiệm chi thanh toán từ tài khoản cty Bên Mua thanh toán sang tài khoản Công Ty bên Bán = > Hơp lệ


2.Chuẩn bị hóa đơn chứng từ như sau:

-Xuất tất cả bảng kê ra một phai excel: copy phụ lục bảng kê mua vào một sheet, bán ra một sheet để sau này khi cơ quan thuế đến sẽ yêu cầu bản mềm này, nếu không có hoặc không còn do mỗi lần nâng cấp HTKK bị mất dữ liệu ngồi nhập lại sẽ rất mất thời gian và công sức

-Lọc những hóa đơn nào > 20.000.000 bằng Advanced Filter để rút trích dử liệu ghi chú lại thanh toán chuyển khoản UNC chưa ngày tháng năm nào

-Kiểm tra lại đối chiếu lại và pho tô hoặc kẹp UNC vào các hóa đơn đầu ra vào các hóa đơn đầu vào > 20.000.000 , kiểm tra việc chuyển tiền cho khách có đúng hạn hợp đồng thanh toán , có đúng tài tài khoản của khách, kiểm tra hình thức thanh toán đã đúng chưa

-Kiểm tra từng hóa đơn với bảng kê của hai phụ lục ra và vào xem có kê khai sai chổ nào: Tay trái cầm hóa đơn để bên trái, còn bên phải để bảng kê tay phải cầm viết chì dò cái nào sai nghi nghờ ghạch đánh đấu, cái nào ok chếch dấu “V” hoặc “–“ làm lần lượt 12 tháng.

+ Các vấn đề sai sót có thể gặp:

-Hóa đơn sai tên công ty , địa chỉ, mã số thuế...việc sai có có làm biên bản điều chỉnh không, nếu sai thì kẹp biên bản điều chỉnh cùng hóa đơn bị sai, sai số tiền khai báo thuế hay tiền hàng có làm hồ sơ điều chỉnh KHBS hay chưa

-Lập thêm một bản word giải trình cho những sửa đổi như KHBS những thứ cảm thấy nghi ngờ sẽ bị truy hỏi

- Kiểm tra những hóa đơn có nội dung hàng hóa đầu vào hay chi phí đó có phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hay không ( ví dụ : hóa đơn metro cả sếp mua sắm đồ của nhà thì kiểm tra nếu thấy khai báo thì làm KHBS điều chỉnh giảm và loại bỏ chi phí đó ra khi quyết toán thuế TNDN trước khi cơ quan thuế vào kiểm tra bóc ra, nên tốt nhất nên làm trước, nên hóa đơn nào nghi ngờ thì ngay lâp tức loại bỏ)

- Làm sẵn bản giải trình đi nha kẻo không 4-5 năm hỏi lại tặc lưỡi chạy đông tay nam bắc tìm kiếm lục lọi rùi lại phải phô tô lại để giải trình mất cả buối thậm chí mất cả ngày, thương kế toán hay nhảy việc , người này thay người kia, khai báo thuế nâng cấp liên tục mất dữ liệu là điều khó tránh sẽ làm việc giải trình của bạn thêm khó khăn
- Kê khai sai tiền thuế và MST mới nghiêm trọng còn sai các chỉ tiêu khác chỉ là vấn đề nhỏ phạt cũng ít chả đáng quan tâm nhiều
- Hóa đơn có giá trị > 20.000.000 từ những năm 2013 về trước thì lưu ý thời gian kê khai tối đa 06 tháng, từ năm 2014 trở đi thì không giới hạn kê khai nữa
- Với thuế TNDN thì từ những năm 2013 về trước nếu không chuyển được những hóa đơn có giá trị > 20.000.000 thì vẫn là chi phí hợp lý phần VAT không được khấu trừ sẽ được tính vào chi phí hoặc hoặc giá thành, giá vốn, hoặc nguyên giá tài sản, từ năm 2014 trở đi nếu không chuyển khoản thanh toán những hóa đơn có giá trị > 20.000.000 thì toàn bộ phần vat không được khấu trừ và toàn bộ giá trị không được tính là chi phí hợp lý bị xuất toán toàn bộ.
Chứng từ ngân hàng:

-In sao kê đầy đủ 12 tháng kèm theo các chứng từ : Giấy báo Nợ, Giấy báo có của Ngân hàng

-Mỗi tháng là một tập kẹp lại của tháng nào ra tháng đó đừng để lẫn lộn

-Ủy nhiệm chi thì phô tô để kẹp cùng hóa đơn > 20.000.000 hoặc chuyển khoản

-Kiểm tra sổ 112 với số phụ ngân hàng, số dư hàng tháng và số dư cuối năm khớp với số dư cuối năm trên sổ phụ Ngân hàng hay không? Đối chiếu kiểm tra kỹ hàng tháng của năm tài chính

-Phải có đầy đủ sổ phụ theo từng tháng gồm có: sổ phụ, giấy báo (nợ, có), chứng từ đi kèm (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, lệnh chi,…). Có sao kê hàng tháng và năm.

Đục lỗ lưu dạng :Acco nhựa

tft1363416413.jpg

- Một năm đóng thành một cuối nếu nhiều thì đóng nhiều cuốn lưu trữ lại cẩn thận, không để lộn xộn loạn xà ngầu
- Kiểm tra kỹ lại hoạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền, vì trên sao kê ngân hàng ghi đôi khi không rõ ràng kế toán thường hoạch toán râu ông này cắm cằm bà kia => công nợ của ông nhảy sang của bà

13.TK 131 và 331 là tài khoản lưỡng tính vừa có số dư bên nợ lại vừa có số dư bên có

+TK 131 phải thu khách hàng:

TK 131 số dư NỢ khi khách hàng mua tiền nhưng chưa thanh toán : Dư Nợ 131 = MS 131 trên BCĐKT thuộc khoản phải thu

TK 131 số dư CÓ khi khách hàng ứng trước tiền hàng cho doanh nghiệp (mình) những chưa lấy hàng nên để treo bên Có = MS 313 trên BCĐKT thuộc khoản phải trả

- Cơ quan thuế rất chú trọng bên Có TK 131 vì bên có chứng tỏ khách hàng đã chuyển khoản hoặc tạm ứng trước tiền mặt cho doanh nghiệp nếu là công trình tư nhân thì bạn có thể thoát nạn vì tư nhân chẳng cần nghiệm thu hay văn bản gì khác nhiều các giao dịch bằng miệng là chính ít thông qua văn bản nên cái này không đáng lo ngại. Nhưng nếu là công trình nhà nước thông thường ứng thanh toán các giai đoạn thì phải có nghiệm thu và xác nhận khối lượng, và hồ sơ thanh toán qua kho bạc nhà nước mà nghiệm thu thì phải xuất hóa đơn nên nếu gặp công trình nhà nước tạm ứng cũng phải xuất hóa đơn

- Khi kiểm tra cán bộ thuế nếu thấy Có TK 131 < 500.000.000 triệu thì sẽ không xem kỹ thêm nữa nhưng nếu là hàng tỷ thì bạn chuẩn bị tinh thần giải trình

- Nếu kiểm tra mà thấy cùng một đối tượng nhưng qua năm này sang năm khác mà cứ nằm bên Có TK 131 thì hãy chuẩn bị giải trình lý do vì họ cho rằng bạn đã giao dịch giao hàng nhưng ko chịu xuất hóa đơn đơn do đó bạn phải giải trình cho tốt, nếu không bị truy thu VAT và truy thu thuế TNDN

- Các tài khoản này phải có chi tiết phát sinh cho mỗi khách hàng ko được làm kiểu cha chung không ai khóc

+TK 331 phải trả người bán:

TK 331 số dư NỢ khi mình ứng trước tiền mua hàng cho người bán : Dư Nợ 131 = MS 132 trên BCĐKT trả trước cho người bán thuộc khoản phải thu

TK 331 số dư CÓ mình đi mua hàng nợ bên bán treo bên Có = MS 312 trên BCĐKT thuộc khoản phải trả

-Không được phép cấn trừ công nợ khi phát sinh vừa là người mua hàng đồng thời cũng là người cung cấp hàng hóa trên cùng một đối tượng khách hàng, nếu cấn trừ công nợ thì phải có văn bản xác nhận của hai bên rồi mới được phép cấn trừ công nợ của nhau, cuối năm làm cái giấy xác nhận công nợ đối chiếu giữa hai bên cái này công ty nhà nước hay làm còn tư nhân thì hay bỏ qua bước này

-Cuối năm phải lập biên bản đối chiếu công nợ với các công ty Mua và Bán hàng có ký tá đóng đấu xác nhận của hai bên thì càng tốt

- Các tài khoản này phải có chi tiết phát sinh cho mỗi khách hàng ko được làm kiểu cha chung không ai khóc

- Cán bộ thuế sẽ chú trọng bên Có TK 331 Nếu kiểm tra mà thấy cùng một đối tượng nhưng qua năm này sang năm khác mà cứ nằm bên Có TK 331 thì hãy chuẩn bị giải trình lý do vì họ cho rằng bạn đã giao dịch giao nhưng vẫn chưa thanh toán thì nguy cơ phần thuế GTGT đầu vào nếu giải trình không tốt sẽ không được khấu trừ


+ Cách lưu trữ chứng từ như sau: tham khảo

- Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ phải kèm theo Hóa đơn đầu ra:+Hóa đơn bán ra liên xanh < 20 triệu mà thu bằng tiền mặt.

+ Đối với Xây dựng:

-Hóa đơn bán ra liên xanh < 20 triệu

-Dự toán và báo giá đính kèm

-Phiếu xuất kho

-Biên bảng nghiệm thu

-Biên bản xác nhận khối lượng

-Bảng quyết toán khối lượng

-Hợp đồng kinh tế

-Biên bản thanh lý

-Phiếu thu tiền

+Hóa đơn bán ra liên xanh > 20 triệu

+ Đối với Xây dựng:

-Hóa đơn bán ra liên xanh >20 triệu

-Phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán)

-Dự toán và báo giá đính kèm

-Phiếu xuất kho

-Biên bảng nghiệm thu

-Biên bản xác nhận khối lượng

-Bảng quyết toán khối lượng

-Hợp đồng kinh tế

-Biên bản thanh lý

= > Sau này nhận được tiền kẹp thêm : - Khi khách hàng chuyển vào TK của cty : Giấy báo có

Hóa đơn đầu vào:+Hóa đơn mua vào (đầu vào) liên đỏ < 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt.

+ Đối với Xây dựng:

-Hóa đơn mua vào (đầu vào) liên đỏ < 20 triệu

-Dự toán và báo giá đính kèm

-Phiếu nhập kho

-Hợp đồng kinh tế

-Biên bản thanh lý

-Phiếu chi tiền

-Giấy đề nghị thanh toán

+Hóa đơn mua vào (đầu vào) >20 triệu:

+ Đối với Xây dựng:

-Hóa đơn mua vào (đầu vào) liên đỏ < 20 triệu

-Dự toán và báo giá đính kèm

-Phiếu nhập kho

-Hợp đồng kinh tế

-Biên bản thanh lý

=> Sau này chuyển tiền kẹp thêm : - Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ + Khi chuyển khoản đi : Ủy nhiệm chi


+ Khi làm kế toán công ty xây dựng thì phần kiểm tra giá thành chi tiết cho các công trình là rất quan trọng cho công tác khi thanh tra thuế tránh tình trạng làm chung chung

http://www.mediafire.com/download/2w9yo2fy8ehjva8/Mau_theo_doi_gia_thanh_154.rar


14. Những cái lặt vặt không đáng ngại:

- Các sai sót khi báo cáo thuế như kí hiệu hóa đơn....Những sai sót không liên quan đến tiền thuế khi kê khai thì Ok sai sót không trọng yếu nên không gì đáng lo nên các bác cũng có phạt nhưng chỉ vài trăm đến vài triệu không có gì đáng ngại cả

- Cái nào trả lời được thì giải trình còn năm nào mà các bạn không phải là nguời làm sổ sách và báo cáo thì nói luôn là các bạn không làm năm đó nên xin có thời gian để tổng hợp số liệu giải trình lại, những năm mình làm thì mình nắm khá rõ nên chả cần nhiều 30 là có ngay dữ liệu giải trình rùi, còn của người khác có khi còn có khi bạn phải gọi điện hỏi để xin lại số liệu nha, cái nào sai thì nhận sai không nên cãi lẫy làm gì càng có cãi càng thêm ghét cang moi cho bây chết vì khi đã không có thiện cảm với nhau rùi thì loài người ai cũng ích kỷ giống loài thú cả thôi sẽ tìm cách sát phạt lẫn nhau mà thôi. Chỉ nên đối đáp cứng khi bạn nắm chắc bạn là người làm đúng 99% chứ không phải theo tôi nghĩ, theo tôi nó như vậy, theo tôi có lẽ nó như vậy, tôi thấy nó đúng mà....những cái ngu xuẩn đó chỉ là theo bạn chứ không phải là đối phương, bạn nghĩ vậy chứ đối phương không nghĩ vậy nên càng cãi lẫy càng thấy cái ngu của mình nên tốt nhất cái nào sai khi cán cán bộ hỏi thì im lặng chấp nhận giải trình để giảm thiểu được rùi ro phạt nặng thì làm không thì thôi, cái nào đúng văn bản luật có căn cứ rùi thì bạn mới nên đối đáp giải trình

- Khi làm thì cái gì cũng phải chi tiết nhé, lúc trước bạn mình nói 131,331,154...cái gì cũng gộp chung chung kiểu đại khái để sau này giải trình với thuế cho dễ, xin thưa các bạn làm vậy là tự đào hố chôn mình, vì cái gì cũng chung chung nên giờ họ nhìn tài khoản 131,331,154... họ hỏi bạn chỉ tặc lưỡi ko trả lời nỗi một câu nào nhé đủ để biết trình độ kế toán đến đâu rùi

- Có những chi phí, có những hóa đơn khi cán bộ thuế xem xong cảm thấy không hợp lý họ sẽ lập lại thành một danh sách sau đó sẽ hỏi kế toán nếu cái đó bạn không giải trình thỏa đáng sẽ bị xuất toán, ví dụ: điện thoại di động sam sung hay điện thoại bàn, máy lạnh họ bảo loại ra không chấp nhận nếu bạn ko giải thích được thì sẽ bị loại, lúc đó bạn phải sử dụng câu hỏi ngược lại để phá giải, ủa cơ quan thuế thấy gắn máy lạnh, điện thoại trang bị đầy đủ sao doanh nghiệp lại không cho sài?

- Có nhũng hóa đơn do để lẫn lộn trong lúc kiểm tra họ check không thấy kê vào dạng kê biên là làm mất lúc đó bạn phải về tìm lại mang bản gốc hoặc phô tô nó ra đóng dấu treo mang lên giải trình lại

- Mỗi một tháng tổ cán bộ đội thanh tra thuế phải kiểm tra tối thiểu 6-7 doanh nghiệp mà năm nào cũng kiểm nên nghiệm vụ tìm cái lỗi sai của doanh nghiệp của họ rất tinh anh chỉ cần 1-2 ngày là họ sẽ moi những cái lỗi lớn nhỏ của bạn ra ngay thôi à, nếu đã vớ được cái lỗ tày đình nào vài trăm triệu, hàng tỷ của công ty bạn thì họ sẽ không kiểm đến chi tiết nữa việc kiểm tra kết thúc nhanh chóng, nên khi đi làm có gắng hoàn thành nhiệm vụ, làm đúng sổ sách theo luật bám sát luật chút để không thiệt hại cho doanh nghiệp, thử hỏi cán bộ vào kiểm tra phát hiện ra phạt cả hàng trăm triệu thậm chí hàng tỉ đồng thì bảo làm sao các chủ doanh nghiệp không nhìn kế toán với con mắt khinh khi cho được mà khi đó sẽ bị đánh đồng với dân nhà kế, nên dù lương thấp hay cao cũng nên cố gắng làm cho tốt chứ ko làm kiểu ăn xổi ở thì với tư tưởng năm nay mình làm hết năm nghỉ ấy mà đứa khác vào sau này nó tự giải trình thuế chứ ko phải mình, cái ăn của bạn hàng ngày, tiền tiêu dụng cho sinh hoạt, quần áo bạn mặc chính là lương chủ trả cho bạn để bạn có thể có những cái thiết yếu cho cuộc sống họ trả lương cho bạn đầy đủ, nên các bạn nghĩa thoáng đi cho con đường hậu lộ của mình được rộng thênh thang, mặc dù sẽ có huệ lụy vì nhứng người vào sau hay muốn ghi điểm với sếp để được sếp tín dùng nên thường tìm những cái sai như lỗi chính tả hay những thứ vô thưởng vô phạt, thâm chí vẽ rắn thêm chân....và xỉa xói với sếp bạn là người năng lực tệ hại đến cỡ nào...xin thưa trường hợp này tôi gặp hoài với loại người dẻ rách này nhiều rùi

- Sổ sách dù bạn làm đúng hay sai khi nghĩ cũng hãy bàn giao đầy đủ, không nên có thái độ vô thưởng vô phạt ích kỷ cá nhân nhỏ mọn xóa bỏ toàn bộ để rùi sau này kế toán tiếp theo làm khi có thanh kiểm tra ko có dữ liệu gì để tổng hợp, để báo cáo. Thử hỏi nếu báo cáo thuế bị xóa hết thì các bạn làm sao? thử hỏi các TK sổ cái: 152,621,622,632,623,627.... và bảng giá thành, cân đối phát sinh....mà cán bộ thuế yêu cầu cấp cho họ mà bây giờ xóa hết thì chỉ có nước nghiến răng ngửa mặt lên trời oán cái đứa tệ bạc nào trước đây đã làm mà thôi

- Sổ chi tiết nguyên vật liệu hàng hóa, thì cuối năm in một loại chi tiết cho từng mặt hàng không nên tháng nào cũng in tốn bao nhiêu giấy mực mà chả được cái tác dụng gì, bởi mỗi một loại hàng là một mã mà doanh nghiệp có cả ngàn mã tháng nào cũng in thì giấy đâu cho vừa, mực đâu cho lại, nên tốt nhất cuối năm mới in sổ chi tiết cho cả năm của từng loại nguyên vật liệu và hàng hóa mà thôi

- Nước nôi đầy đủ, hoa quả tùy loại thời lượng 5-7 ngày nếu phát sinh vướng mắc giải trình thêm có thể dài hơn

- Cái nào tôi biết thì mạo muội chia sẽ với các bạn để mong giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và cũng là để các bạn làm tốt hơn trong công việc kế toán còn cái nào chưa biết mong các bạn góp ý thêm, bổ sung thêm để góp ý cho công việc tốt hơn
 
a chu dinh xinh có làm kế toán bên xây dựng không thế, e muốn tập làm nhưng k có số liệu với chưa hiểu rõ lắm
 
Bái phục Anh quá. chẳng thể nào mơ làm được một ít của anh. Anh cho em hỏi Công ty em là công ty xây dựng mới thành lập, Sếp em là dân kỹ thuật nên không hiểu nhiều về kế toán. Công ty lại có mình em làm kế toán thôi. Em được biết trong xây dựng thường có bản dự toán thế nhưng công ty em không có bảng này, em có nhắc và hỏi Sếp thì Sếp bảo không có. VD như công trình mình dự định là 5 tháng sẽ xong nhưng lại kéo dài tới 7 tháng 8 tháng thì làm sao dự toán được chi phí, Sếp em nói thế. Anh cho em hỏi nếu như vậy mình phải làm sao? em muốn tìm hiểu để lập bảng dự toán công trình thì làm thế nà trong trường hợp như thế à? Anh cho em xin mẫu bản dự toán công trình được không ạ? Em cảm ơn a.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top