Quy trình và hạch toán xuất vật tư hoàn thiện sản phẩm

elm chen

Member
Hội viên mới
Công ty em có 1 đơn hàng: Tủ nguồn
- Vật tư, nguyên vật liệu đầu vào:
+ vỏ tủ điện 400x600
+ ắc quy
+ nguồn điện 24VDC
+ bo linh kiện điện tử
+ cầu đấu
+ dây diện
+ vật tư: dây thít, ốc vít....
- Sản phẩm đầu ra: Tủ nguồn
Mọi ng cho em biết quy trình và cách hạch toán từng giai đoạn để hoàn thiện Tủ nguồn này. Em cảm ơn
 
Đúng rồi, chủ yếu bên mình làm về mảng khác, hiếm lắm mới có đơn đặt hàng như thế này.
 
mua về : 152 theo từng sp
dựa vào thiết kế , báo giá , xuất kho nvl 621 với số lượng , chủng loại
chi phí nhân công lắp 622
chi phí ca máy 623
chi phí ccdc , tscd ..... phân bổ xuống phân
tập hợp thành giá vốn
 
Mua sản phẩm về bạn hạch toán về 152,153 sau đó bạn két chuyển qua 154 ----> kết chuyển qua 155 ------> xuất kho kết chuyển qua 911
 
- Hợp đồng kinh tế + báo giá hợp đồng

- Thanh lý hợp đồng

- Sản phẩn hoàn thành biên bản bàn giao hoặc phiếu xuất kho

- Phiếu nhập kho thành phẩm

+Mỗi đơn hàng là một mã 154 riêng biệt Ví dụ từ tháng 1-tháng 4 có 3 đơn hàng sản xuất cùng một lúc: đặt thành 3 mã 15401,15402,15403 để theo dõi giá thành riêng của mỗi đơn hàng sản xuất


Vật liệu:

- Hóa đơn đầu vào:

+ vỏ tủ điện 400x600
+ ắc quy
+ nguồn điện 24VDC
+ bo linh kiện điện tử
+ cầu đấu
+ dây diện
+ vật tư: dây thít, ốc vít....


+Qua kho: Phiếu nhập kho + hóa đơn + phiếu giao hàng or xuất kho bên bán + hợp đồng và thanh lý hợp đồng phô tô nếu có => ghim lại thành bộ

Nếu nhập kho: Nợ 152,1331/ có 111,112,331

Xuất kho: phiếu xuất kho, phiếu yêu cầu vật tư

Nợ 621/ có 152

=> Cuối kỳ kết chuyển: Nợ 154/ có 621


+Xuất thẳng không qua kho: Nợ 621,1331/ có 111,112,331 => hóa đơn + phiếu giao hàng or xuất kho bên bán + hợp đồng và thanh lý hợp đồng phô tô nếu có => ghim lại thành bộ

=> Cuối kỳ kết chuyển: Nợ 154/ có 621


+Nhân công:

Nợ 622,627/ có 334

Chi trả: Nợ 334/ có 111,112

Để là chi phí hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN bạn phải có đầy đủ các thủ tục sau

+ Hợp đồng lao động

+ Bảng chấm công hàng tháng

+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó

+ Tạm ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ nếu có ....

+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi

+ Tất cả có ký tá đầy đủ

= > thiếu 1 trong các cái trên cơ quan thuế sẽ loại trừ ra vì cho rằng bạn đang đưa chi phí khống vào, và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN+ Chi chi phí sản xuất chung:

Nợ 627,1331

Có 111,112,331,142,242….

=> Hàng kỳ kết chuyển chi phí dỡ dang để tính giá thanh

Nợ 154/ có 621,622,623,627

Nếu đơn hàng chưa kết thúc kéo dài nhiều tháng thì cứ treo trên 154 cho đến khi hoàn thành:

- Phiếu nhập kho thành phẩm

- Phiếu giao hàng

- Thẻo tính giá thành

- Hoặc bảng tính giá thành


Doanh thu: Nợ 111,112,131/ có 511,33311

Giá vốn : Nợ 632/ có 154
 
- Hợp đồng kinh tế + báo giá hợp đồng

- Thanh lý hợp đồng

- Sản phẩn hoàn thành biên bản bàn giao hoặc phiếu xuất kho

- Phiếu nhập kho thành phẩm

+Mỗi đơn hàng là một mã 154 riêng biệt Ví dụ từ tháng 1-tháng 4 có 3 đơn hàng sản xuất cùng một lúc: đặt thành 3 mã 15401,15402,15403 để theo dõi giá thành riêng của mỗi đơn hàng sản xuất


Vật liệu:

- Hóa đơn đầu vào:

+ vỏ tủ điện 400x600
+ ắc quy
+ nguồn điện 24VDC
+ bo linh kiện điện tử
+ cầu đấu
+ dây diện
+ vật tư: dây thít, ốc vít....


+Qua kho: Phiếu nhập kho + hóa đơn + phiếu giao hàng or xuất kho bên bán + hợp đồng và thanh lý hợp đồng phô tô nếu có => ghim lại thành bộ

Nếu nhập kho: Nợ 152,1331/ có 111,112,331

Xuất kho: phiếu xuất kho, phiếu yêu cầu vật tư

Nợ 621/ có 152

=> Cuối kỳ kết chuyển: Nợ 154/ có 621


+Xuất thẳng không qua kho: Nợ 621,1331/ có 111,112,331 => hóa đơn + phiếu giao hàng or xuất kho bên bán + hợp đồng và thanh lý hợp đồng phô tô nếu có => ghim lại thành bộ

=> Cuối kỳ kết chuyển: Nợ 154/ có 621


+Nhân công:

Nợ 622,627/ có 334

Chi trả: Nợ 334/ có 111,112

Để là chi phí hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN bạn phải có đầy đủ các thủ tục sau

+ Hợp đồng lao động

+ Bảng chấm công hàng tháng

+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó

+ Tạm ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ nếu có ....

+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi

+ Tất cả có ký tá đầy đủ

= > thiếu 1 trong các cái trên cơ quan thuế sẽ loại trừ ra vì cho rằng bạn đang đưa chi phí khống vào, và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN+ Chi chi phí sản xuất chung:

Nợ 627,1331

Có 111,112,331,142,242….

=> Hàng kỳ kết chuyển chi phí dỡ dang để tính giá thanh

Nợ 154/ có 621,622,623,627

Nếu đơn hàng chưa kết thúc kéo dài nhiều tháng thì cứ treo trên 154 cho đến khi hoàn thành:

- Phiếu nhập kho thành phẩm

- Phiếu giao hàng

- Thẻo tính giá thành

- Hoặc bảng tính giá thành


Doanh thu: Nợ 111,112,131/ có 511,33311

Giá vốn : Nợ 632/ có 154
Bài viết của anh rất chi tiết nhưng em chỉ hỏi thêm 1 chút thôi
- Công ty em làm theo QĐ 48 nên không có 621, 622,627 nên em chuyển qua TK nào thì hợp lí?
- Nhân công thì em hơi lăn tăn VÌ gia công sản xuất cái tủ này nhỏ, chỉ 1 2 người làm, rảnh lúc nào thì làm, làm trong 2 3 hôm, người làm là người của bộ phận văn phòng.
- Chi phí SX chung cũng vậy.
- Cuối tháng/ quý em đã tính lương/ nhân công của người gia công sản xuất tủ nguồn kia vào lương bộ phận văn phòng bt, chí phí SX chung cũng tính khấu hao, hao mòn cả tháng/ quý.

Có người nói nếu em không tính nhân công và chi phí SX chung vào giá thành tủ nguồn kia thì giá thành của nó sẽ bị giảm, gây ra thiệt cho công ty, nhưng em có tính những chi phí nhân công( lương), chi phí SX chung vào cuối tháng/ quý rồi. Theo em là: giá thành giảm nhưng không bị mất đi.
 
Bài viết của anh rất chi tiết nhưng em chỉ hỏi thêm 1 chút thôi
- Công ty em làm theo QĐ 48 nên không có 621, 622,627 nên em chuyển qua TK nào thì hợp lí?
- Nhân công thì em hơi lăn tăn VÌ gia công sản xuất cái tủ này nhỏ, chỉ 1 2 người làm, rảnh lúc nào thì làm, làm trong 2 3 hôm, người làm là người của bộ phận văn phòng.
- Chi phí SX chung cũng vậy.
- Cuối tháng/ quý em đã tính lương/ nhân công của người gia công sản xuất tủ nguồn kia vào lương bộ phận văn phòng bt, chí phí SX chung cũng tính khấu hao, hao mòn cả tháng/ quý.

Có người nói nếu em không tính nhân công và chi phí SX chung vào giá thành tủ nguồn kia thì giá thành của nó sẽ bị giảm, gây ra thiệt cho công ty, nhưng em có tính những chi phí nhân công( lương), chi phí SX chung vào cuối tháng/ quý rồi. Theo em là: giá thành giảm nhưng không bị mất đi.
Lập theo quyết định 48: chi tiết các đối tượng 154

- Vật liệu: Nợ tk 154/ có 152

- Nhân công: Nợ tk 154 có 334

- Sxc: Nợ tk 154/ có tk 142,242,214

- Nhân công văn phòng họ làm ngày nào dưới xưởng sản xuất thì bạn chấm công ngày đó và tính lương ngày đó để hoạch toán vào giá thành phần còn lại là của 6422

- Việc đưa vào 6422 tiền lương hay đưa vào 154 đê tính giá thành thì nó đều chạy về TK 911: Nợ tk 911/ có tk 642,632 đều là như nhau cả

- Chỉ khác bản chất nếu được vào 642 và tính thẳng vào lãi lỗ, còn nếu đưa vào 154 phải tính giá thành việc ko đưa vào 154 làm giảm giá thành sản phẩm và dĩ nhiên bạn có quyền bán giá bán ra thấp hơn để cạnh tranh với đối thủVí dụ: 1 tủ cần 5 triệu vật liệu, và 10 nhân công 1 ngày x 200.000=2.000.000, và cần 50kw điện x 3.500=175.000

- Giá thành = 5.000.000+2.000.000+175.000=7.175.000

- Vậy giá bán ra nếu bán hòa vốn = 7.175.000 khi chưa tính chi phí quản lý doanh nghiệp và khác: doanh thu 511:7.175.000 – giá vốn: 7.175.000 = 0 đồng đây là lợi nhuận gộp


Giả sử yếu tố chi phí khác: chỉ lấy 2 ví dụ

- Lương nhân viên văn phòng= 3 kế toán x 153,846 (4.000.000/26= 153,846) = 461,538

- Thuê mặt bằng cơ xưởng = 10.000.000 tháng / 30 ngày= 333,333

Vậy định giá bán ra = giá vốn + chi phí quản lý sau khi phân tích quản trị khác = 7.175.000+(461,538 +333,333 )= 7,969,872 lấy tròn số = 8.000.000

= > Vậy để sản xuất 1 cái tủ trong vòng 1 ngày gồm 10 nhân công thuê ngoài + lương giám tiếp văn phòng + tiền trang trải mặt bằng giá hòa vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh Min = 8.000.000 để doanh nghiệp ko bị lỗ

- Vậy định giá bán ra phải là > 8.000.000 thì doanh nghiệp mới có đồng lợi nhuận đầu tiên

- Nếu bạn ko tính lương nhân viên do họ bộ phận văn phòng lúc này giá thành = 5.000.000+175.000=5.175.000 lúc này giá thành thấp cơ chế giá bán ra sẽ khác có thể bạn sẽ bán phá giá và bán thấp hơn so với thị trưởng và các công ty vùng và lân cận về sản phẩm này

= > Kế toán không phải đồ vô dụng chỉ là doanh ngiệp biết khai thác bộ phận kế toán như thế nào, và sử dụng kế toán vào mục đích gì?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top