Quản lý chất lượng trong doanh nghiệp với "3Q"

Son.Tran

Member
Hội viên mới
"Trong môi trường kinh doanh ngày nay, việc duy trì và nâng cao chất lượng không chỉ là một mục tiêu, mà là chìa khóa quyết định sự thành công của mọi doanh nghiệp. "3Q" – Quality of Company, Quality of Product, và Quality of Labor, là ba yếu tố cơ bản mà mọi tổ chức cần tập trung để xây dựng một hệ thống hoạt động hiệu quả và bền vững. 3Q" không chỉ là một triết lý mà còn là một chiến lược chi tiết giúp doanh nghiệp tăng cường chất lượng từ mọi khía cạnh. Sự kết hợp linh hoạt của Quality of Company, Quality of Product, và Quality of Labor tạo nên nền tảng vững chắc để doanh nghiệp phát triển bền vững, duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng và thị trường."

1. "3Q" là gì”
"3Q" (Quality of Company, Quality of Product, Quality of Labor) có thể được hiểu là một nguyên tắc quản lý chất lượng trong doanh nghiệp, chủ yếu tập trung vào ba yếu tố chính:
 • Quality of Company (Chất lượng Công ty): Điều này liên quan đến việc quản lý và duy trì chất lượng trong toàn bộ doanh nghiệp, bao gồm cả quy trình sản xuất, quản lý nhân sự, quản lý tài chính và các khía cạnh khác của hoạt động doanh nghiệp.
 • Quality of Product (Chất lượng Sản phẩm): Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp đáp ứng hoặc vượt qua các tiêu chí chất lượng đã đặt ra. Điều này đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và giữ cho doanh nghiệp có thể duy trì và phát triển danh tiếng tích cực.
 • Quality of Labor (Chất lượng Lao động): Chất lượng lao động đề cập đến kỹ năng, kiến thức và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên. Việc đào tạo, phát triển và duy trì một đội ngũ lao động chất lượng là quan trọng để đảm bảo rằng công ty có nguồn nhân lực có năng lực và cam kết với mục tiêu chất lượng của doanh nghiệp.
Tổng cộng, "3Q" là một cách gọi tóm gọn để thể hiện cam kết đồng loạt đối với chất lượng trong nhiều khía cạnh khác nhau của một tổ chức.

2. Quy trình triển khai "3Q" (Quality of Company, Quality of Product, Quality of Labor)
Quy trình triển khai "3Q" (Quality of Company, Quality of Product, Quality of Labor) thường đòi hỏi một chiến lược tổng thể và kế hoạch chi tiết. Dưới đây là một số bước chính để triển khai 3Q trong doanh nghiệp:
 • Phân Tích và Đánh Giá Hiện Tình:
  • Tiến hành một đánh giá toàn diện về chất lượng trong công ty, sản phẩm và lao động.
  • Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức liên quan đến chất lượng.
 • Xây Dựng Chiến Lược Chất Lượng:
  • Xác định mục tiêu và tiêu chí chất lượng cho công ty, sản phẩm và nhân sự.
  • Phát triển kế hoạch chiến lược chi tiết để đạt được các mục tiêu này.
 • Chất Lượng Công Ty (Quality of Company):
  • Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng (QMS).
  • Đào tạo và phát triển nhân sự về quản lý chất lượng và chuẩn mực doanh nghiệp.
  • Xây dựng văn hóa tổ chức ủng hộ chất lượng và đổi mới.
 • Chất Lượng Sản Phẩm (Quality of Product):
  • Thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ.
  • Đào tạo nhân viên về quy trình kiểm soát chất lượng và yêu cầu tiêu chuẩn.
  • Thu thập và phản hồi thông tin từ khách hàng để cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Chất Lượng Lao Động (Quality of Labor):
  • Tăng cường quy trình tuyển dụng và lựa chọn nhân sự.
  • Cung cấp đào tạo liên tục để nâng cao kỹ năng và hiểu biết của nhân viên.
  • Thúc đẩy sự tham gia và đổi mới từ phía nhân viên.
 • Đo Lường và Đánh Giá Hiệu Suất:
  • Thiết lập các chỉ số hiệu suất chất lượng và theo dõi chúng theo thời gian.
  • Tổ chức đánh giá định kỳ về chất lượng công ty, sản phẩm và lao động.
  • Xem xét kết quả và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết.
 • Liên Tục Cải Tiến:
  • Xây dựng quy trình liên tục cải tiến để tiếp tục nâng cao chất lượng.
  • Thúc đẩy ý kiến đóng góp từ nhân viên và khách hàng để cải thiện mọi khía cạnh của chất lượng.
 • Giao Tiếp và Tiếp Thị Chất Lượng:
  • Xây dựng chiến lược tiếp thị chất lượng để thúc đẩy hình ảnh tích cực về công ty, sản phẩm và nhân sự.
  • Giao tiếp mục tiêu và cam kết chất lượng với cả nhân viên và khách hàng.
Quy trình triển khai "3Q" là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự cam kết và tham gia từ tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp.

3. Ví dụ minh hoạ phân tích và triển khai 3Q trong doanh nghiệp

Dưới đây là một ví dụ minh họa với một công ty chuyên về sản xuất thiết bị điện tử, thương mại các sản phẩm của mình, và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật:
a. Phân Tích và Đánh Giá Hiện Tình:
 • Chất Lượng Công Ty:
  • Hiện tại: Hệ thống QMS đã được triển khai, nhưng tỷ lệ lỗi sản phẩm vẫn cao.
  • Thách Thức: Sự thiếu hiệu quả trong quy trình sản xuất và giao tiếp không linh hoạt.
 • Chất Lượng Sản Phẩm:
  • Hiện tại: Tỷ lệ trả hàng từ khách hàng là 8%.
  • Thách Thức: Cần cải thiện quy trình kiểm soát chất lượng và tăng tương tác với nhà cung ứng.
 • Chất Lượng Lao Động:
  • Hiện tại: Đội ngũ nhân viên có kỹ năng đa dạng nhưng có sự chênh lệch trong hiệu suất.
  • Thách Thức: Cần đầu tư nhiều hơn vào đào tạo và phát triển nhân viên.
b.Xây Dựng Chiến Lược Chất Lượng:
 • Chấ Lượng Công Ty:
  • Mục Tiêu: Giảm tỷ lệ lỗi xuống dưới 3% trong 12 tháng.
  • Kế Hoạch: Tăng cường đào tạo cho nhân viên và áp dụng biện pháp kiểm soát chất lượng mới.
 • Chất Lượng Sản Phẩm:
  • Mục Tiêu: Giảm tỷ lệ trả hàng xuống dưới 5% trong 6 tháng.
  • Kế Hoạch: Cải thiện quy trình kiểm soát chất lượng và tăng tương tác với nhà cung ứng.
 • Chất Lượng Lao Động:
  • Mục Tiêu: Nâng cao hiệu suất trung bình của nhân viên lên 15% trong 12 tháng.
  • Kế Hoạch: Tổ chức các chương trình đào tạo mới và thiết lập hệ thống đánh giá hiệu suất công bằng.
c. Triển Khai Chiến Lược:
 • Chất Lượng Công Ty:
  • Triển Khai: Bắt đầu đào tạo nhân viên về các thay đổi mới trong quy trình sản xuất.
  • Đo Lường: Đánh giá tỷ lệ lỗi theo từng chu kỳ sản xuất và theo dõi sự hài lòng của nhân viên.
 • Chất Lượng Sản Phẩm:
  • Triển Khai: Thực hiện các biện pháp mới trong quy trình sản xuất và cải thiện tương tác với nhà cung ứng.
  • Đo Lường: Kiểm tra tỷ lệ trả hàng và thu thập phản hồi từ khách hàng.
 • Chất Lượng Lao Động:
  • Triển Khai: Bắt đầu chương trình đào tạo mới và thiết lập hệ thống đánh giá hiệu suất.
  • Đo Lường: Theo dõi hiệu suất cá nhân và đánh giá sự hài lòng của nhân viên qua các cuộc khảo sát.
d. Đo Lường và Đánh Giá Hiệu Suất:
 • Chất Lượng Công Ty: Chỉ Số Hiệu Suất: Tỷ lệ lỗi, thời gian downtime, đánh giá nhân viên.
 • Chất Lượng Sản Phẩm: Chỉ Số Hiệu Suất: Tỷ lệ trả hàng, phản hồi từ khách hàng, số lần kiểm tra chất lượng.
 • Chất Lượng Lao Động: Chỉ Số Hiệu Suất: Tăng trưởng hiệu suất cá nhân, độ hài lòng của nhân viên.
e. Liên Tục Cải Tiến:
 • Chất Lượng Công Ty:
  • Cập Nhật Chiến Lược: Họp định kỳ để xem xét và cập nhật chiến lược cải tiến.
  • Thay Đổi Chiến Lược: Thay đổi kế hoạch nếu cần thiết dựa trên đánh giá hiệu suất.
 • Chất Lượng Sản Phẩm:
  • Họp Với Nhà Cung Ứng: Liên tục đối thoại và hợp tác với nhà cung ứng để cải thiện chất lượng nguyên liệu.
 • Chất Lượng Lao Động:
  • Đánh Giá Hiệu Suất: Liên tục xem xét và điều chỉnh hệ thống đánh giá hiệu suất dựa trên phản hồi và kết quả.
f. Giao Tiếp và Tiếp Thị Chất Lượng:
 • Chất Lượng Công Ty: Truyền Thông Nội Bộ: Chia sẻ thông tin về các thành tựu và cam kết của công ty đối với chất lượng với nhân viên.
 • Chất Lượng Sản Phẩm: Chiến Dịch Tiếp Thị: Quảng bá các sản phẩm chất lượng cao thông qua chiến dịch tiếp thị đa kênh.
 • Chất Lượng Lao Động: Chương Trình Đóng Góp Nhân Viên: Tạo các chương trình khuyến khích ý kiến đóng góp từ nhân viên về cải thiện chất lượng lao động.
Ví dụ trên chỉ mang tính chất minh họa và có thể được điều chỉnh dựa trên tình hình cụ thể và mục tiêu của doanh nghiệp.

Hiểu giúp chúng ta khác biệt và làm tốt hơn.

Dễ dàng hơn nữa các bạn có thể tham gia các khoá học của CLEVERCFO:
Khóa CFO: https://clevercfo.com/khoa-hoc-cfo
Khóa kế toán trưởng: https://clevercfo.com/ke-toan-truong
Khóa online: http://clevercfo.com/online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top